Visualització de contingut web

Directius d'institucions sanitàries amb contractes d'alta direcció

En l'àmbit de les institucions sanitàries, existeixen dos tipus de directius:

  1. Personal funcionari o laboral, amb plaça en els Serveis de Salut, que oficialment es denomina personal estatutari.
  2. Personal extern a l'administració amb contractes d'alta direcció.

Breument les característiques de cadascun són:

  • Directius d'institucions sanitàries funcionaris o estatutaris: són seleccionats mitjançant un procés de lliure designació d'entre personal estatutari, funcionari o laboral fix, que presten serveis en centres sanitaris de titularitat pública. La seua relació laboral està regulada en el Decret 30/2012 del Consell que modifica l'estructura, funcions i règim retributiu del personal directiu d'institucions sanitària de la Conselleria de Sanitat (DOGV núm. 6709 de 08.02.2012) (ANNEX I, denominacions dels llocs de treball).
  • Directius d'institucions sanitàries amb contractes d'alta direcció: quan un lloc de treball de personal directiu es proveeix amb personal alié a l'Administració. Aquests llocs es cobreixen mitjançant convocatòria publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, DOGV. La provisió s'efectua conforme al règim laboral d'alta direcció que està regulat en el Reial decret 1382/1985 que regula la relació laboral de caràcter especial del personal d'alta direcció (BOE núm. 192, de 12/08/1985) (ANNEX I, denominacions dels llocs de treball).

Tabla Personal directivo de instituciones sanitarias

CSV

NOMBRE |

NOM

CARGO |

CÀRREC

CENTRO |

CENTRO

PUESTO |

LLOC

NOMBRAMIENTO |

NOMENAMENT

FICHA

FITXA

Fernández Planelles, María Concepción

Directora médica de atención primaria

Directora mèdica d'atenció primària

Elda - Departamento de Salud

Elda -  Departament de Salut

13799 11/07/2012 Ver ficha directivo Vegeu fitxa directiu
Martínez Part, Salvador

Subdirector económico A
Subdirector econòmico A

Gandía - Departamento de Salud, Hospital Francesc de Borja
Gandia - Departament de Salut, Hospital Francesc de Borja

59554 17/06/2014 Ver ficha directivo Vegeu fitxa directiu
Molina Botella, María José

Subdirectora económica B

Subdirectora econòmica B

Xàtiva-Ontinyent - Departamento de Salud

Xàtiva-Ontinyent - Departament de Salut

18479 06/04/2017 Ver ficha directivo Vegeu fitxa directiu
Dasca Vernich, María José

Directora médica de hospital

Directora mèdica d'hospital

Xàtiva-Ontinyent - Departamento de Salud

Xàtiva-Ontinyent - Departament de Salut

59585 13/10/2017 Ver ficha directivo Vegeu fitxa directiu
Revert Garijo, Sara

Directora económica de centro A

Directora econòmica de centre A

San Vicente del Raspeig - Hospital

Sant Vicent del Raspeig - Hospital

7671 10/12/2019 Ver ficha directivo Vegeu fitxa directiu
Bahamonde Álvarez, Lorena Directora de enfermería de atención primaria
Directora d'infermeria d'atenció primària
Marina baixa, La  - Departamento de Salud

Marina baixa, La  - Departament de Salut

13807 01/12/2021 Ver ficha directivoVegeu fitxa directiu
Pérez Ruiz, José

Subdirector económico 

Subdirector econòmic

Torrevieja - Departamento de Salud

Torrevieja - Departament de Salut

68269 21/01/2022 Ver ficha directivo Vegeu fitxa directiu
Roselló Bono, Vicente

Subdirector médico

Subdirector metge

Xàtiva-Ontinyent - Departamento de Salud

Xàtiva-Ontinyent - Departament de Salut

17653 10/03/2023 Ver ficha directivo Vegeu fitxa directiu
Ros Estellés, Mª Jesús

Directora económica de centro A

Directora econòmica de centre A

València - Hospital Doctor Moliner

València - Hospital Doctor Moliner

6981 04/04/2023 Ver ficha directivo Vegeu fitxa directiu
Martínez Cervera, Antonio

Director económico

Director econòmic

Torrevieja - Departamento de Salud

Torrevieja - Departament de Salut

70327 06/04/2023 Ver ficha directivo Vegeu fitxa directiu
Gómez - Ferrer Senent, Carlos

Director médico de atención primaria

Director mèdic d'atenció primaria

Sagunto - Departamento de Salud

Sagunt - Departament de Salut

13776 16/10/2023

Ver ficha directivo

Vegeu fitxa directiu

Gimeno Moro, Ana Mª

Gerenta

Gerenta

La Plana - Departamento de Salud

La Plana -  Departament de Salut

9317 16/10/2023

Ver ficha directivo

Vegeu fitxa directiu

Palop Cervera, Marta

Directora médica

Directora mèdica

Sagunto - Departamento de Salud, Hospital 

Sagunt - Departament de Salut, Hospital

60706 16/10/2023

Ver ficha directivo

Vegeu fitxa directiu

Ribes Abel, Rosa Isabel

Gerenta

Gerenta

La Ribera - Departamento de Salud            Hospital Universitario de La Ribera

La Ribera - Departament de Salut              Hospital Universitario de La Ribera

101945 31/10/2023

Ver ficha directivo

Vegeu fitxa directiu

Robles Montesinos, Eva Mª

Gerenta

Gerenta

Requena - Departamento de Salud          Hospital General de Requena

Requena - Departament de Salut               Hospital General de Requena     

15524 02/11/2023

Ver ficha directivo

Vegeu fitxa directiu

Cifo Carrascosa , Mª Begoña

Subdirectora de enfermería

Subdirectora d'infermeria

València - Doctor Peset - Departamento de Salud  Hospital Universitario

València - Doctor Peset - Departament de Salut  Hospital Universitari

29257 15/11/2023

Ver ficha directivo

Vegeu fitxa directiu

Tello Tomás, Vicente Javier

Director económico 

Director econòmic

València - Clínico - Malvarrosa Departamento de Salud  

València - Clinic - Malva-rosa - Departament de Salut

16713 07/12/2023

Ver ficha directivo

Vegeu fitxa directiu

 

Enlace Histórico Personal directivo de instituciones sanitarias

Pie Personal directivo de instituciones sanitarias

Font: òrgan competent en matèria de sanitat
Data d'actualització: novembre 2023
Periodicitat: cada vegada que es formalitze un nou contracte
Data de creació: maig 2017
Fonament jurídic: art. 14.1 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i l'art. 30 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)