Visualització de contingut web

Contractes d'alta direcció

Quan un lloc de treball de personal directiu d'institucions sanitàries es proveeix amb personal aliè a l'Administració o amb vinculació de caràcter temporal amb aquesta, però complint amb els requisits enunciats en la convocatòria publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, DOGV, aquesta provisió s'efectua conforme al règim laboral d'alta direcció.

Es considera personal d'alta direcció a aquelles persones treballadores que exerciten poders inherents a la titularitat jurídica de l'empresa, i relatius als objectius generals d'aquesta, amb autonomia i plena responsabilitat només limitades pels criteris i instruccions directes emanades de la persona o dels òrgans superiors de govern i administració de l'entitat que respectivament ocupe aquella titularitat.

NOM CÀRREC NOMENAMENT FITXA
Fernández Planelles, María Concepción Directora mèdica d'Atenció Primària - Departament de Salut d'Elda 11/07/2012 Veure fitxa directiu
Martínez Part, Salvador Subdirector econòmic A de l'Hospital Francesc de Borja de Gandia - Departament de Salut de Gandia 17/06/2014 Veure fitxa directiu
Molina Botella, María José Subdirectora econòmica B del Departament de Salut Xàtiva - Ontinyent 06/04/2017 Veure fitxa directiu
Dasca Vernich, María José Directora mèdica d'hospital del Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent 13/10/2017 Ver ficha directivo
Benavent Nácher, María del Pino Subdirectora mèdica del Departament de Salut de la Ribera 20/02/2019 Ver ficha directivo
Revert Garijo, Sara Directora econòmica de centre A de l'Hospital de Sant Vicent del Raspeig 10/12/2019 Ver ficha directivo
Fenollar Ivañez, Francisco Miguel Director metge de l'Hospital del Departament de Salut d'Alcoi 17/07/2021 Ver ficha directivo
Rech Lorenzo, Cristina Directora d'infermeria d'Atenció Primària del Departament de Salut de Torrevieja 17/12/2021 Ver ficha directivo
González del Moral, María Josefa Directora econòmica del Departament de Salut de Torrevieja 21/12/2021 Ver ficha directivo
Martínez Cervera, Antonio  Subdirector econòmic del Departament de Salut de Torrevieja 21/12/2021 Ver ficha directivo
Pérez Ruiz, José Subdirector econòmic del Departament de Salut de Torrevieja 21/01/2022 Ver ficha directivo
Giménez Aguilar, Mª Dolores Directora econòmica del Departament de Salut de Vinarós 01/04/2022 Ver ficha directivo

 

 

Font: òrgan competent en matèria de sanitat
Data d'actualització: maig 2022
Periodicitat: cada vegada que es formalitze un nou contracte
Data de creació: maig 2017 
Fonament jurídic: art. 9.3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 30 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)