Alta direcció

<< Ves enrere
  • Mª Concepción Fernández Planelles

  • XI legislatura (26/06/2023- )
  • Directora mèdica d'atenciónprimaria del Departament de Salut de Alacant - Sant Joan
  • Conselleria de Sanitat
  • Nomenament: 22/12/2023 DOGV
  • Hospital Universitari Sant Joan d'Alacant - Ctra. Alacant - València S/N - 03550 - Sant Joan d'Alacant
  • fernandez_conpla@gva.es

Sota la dependència directa de la gerència, o de la direcció assistencial si n'hi haguera, la direcció mèdica d'atenció primària del departament, té com a funcions dirigir, supervisar, coordinar i avaluar el funcionament dels servicis assistencials corresponents a l'àmbit d'atenció primària, proposant a la direcció assistencial les mesures necessàries per al millor funcionament d'estos servicis i exercir les funcions que expressament esta li delegue o encomane.

 

Bienes

Presentada el 24/01/2024

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 70 Vivendes Alicante/Alacant 266.913,38 €
Ple domini 100 Vivendes Alicante/Alacant 58.425,48 €
Ple domini 50 Vivendes León 12.770,35 €
Ple domini 100 Altres immobles urbans Alicante/Alacant 5.891,36 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
CaixaBank 17.500,00 €
Total: 17.500,00 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
CaixaBank 9.404,25 €
Total: 9.404,25 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Piano vertical Kawai 3.000,00 €
Total: 3.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Préstamo hipotecario 100.000,00 €
Prestamo hipotecario 27.500,00 €
Total: 127.500,00 €
Vehicle (Renting o similars)
Descripció Import
Audi Q3 21.762,23 €
Total: 21.762,23 €

Presentada el 03/10/2020 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 70 Vivendes Alicante/Alacant 266.913,38 €
Ple domini 100 Vivendes Alicante/Alacant 58.425,48 €
Ple domini 50 Vivendes León 12.770,35 €
Ple domini 100 Altres immobles urbans Alicante/Alacant 5.891,36 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
CaixaBank 17.500,00 €
Total: 17.500,00 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
CaixaBank 9.404,25 €
Total: 9.404,25 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Piano vertical Kawai 3.000,00 €
Total: 3.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Préstamo hipotecario 100.000,00 €
Prestamo hipotecario 27.500,00 €
Total: 127.500,00 €
Vehicle (Renting o similars)
Descripció Import
Audi Q3 21.762,23 €
Total: 21.762,23 €

Presentada el 10/12/2019 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 70 Vivendes Alicante/Alacant 266.913,38 €
Ple domini 100 Vivendes Alicante/Alacant 58.425,48 €
Ple domini 50 Vivendes León 12.770,35 €
Ple domini 100 Altres immobles urbans Alicante/Alacant 5.891,36 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
CaixaBank 14.500,00 €
Total: 14.500,00 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
CaixaBank 8.244,76 €
Total: 8.244,76 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Piano vertical Kawai 3.000,00 €
Total: 3.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Préstamo hipotecario 200.000,00 €
Prestamo hipotecario 55.000,00 €
Total: 255.000,00 €
Vehicle (Renting o similars)
Descripció Import
Audi Q3 21.762,23 €
Total: 21.762,23 €

Presentada el 31/01/2019 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 70 Vivendes Alicante/Alacant 266.913,38 €
Ple domini 100 Vivendes Alicante/Alacant 58.425,48 €
Ple domini 50 Vivendes León 12.770,35 €
Ple domini 100 Altres immobles urbans Alicante/Alacant 5.891,36 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
CaixaBank 6.892,48 €
Total: 6.892,48 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Piano vertical Kawai 3.000,00 €
Total: 3.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Préstamo hipotecario 200.000,00 €
Prestamo hipotecario 55.000,00 €
Total: 255.000,00 €
Vehicle (Renting o similars)
Descripció Import
Audi Q3 21.762,23 €
Total: 21.762,23 €

Rentas

Renda 2022 - Presentada el 03/11/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 52.865,01 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 0,02 €

Renda 2021 >>

Renda 2021 - Presentada el 07/12/2022
Descripció Import
Rendiment del treball 51.929,95 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 0,01 €

Renda 2020 >>

Renda 2020 - Presentada el 03/12/2021
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 0,01 €
Rendiment del treball 50.983,44 €

Renda 2019 >>

Renda 2019 - Presentada el 30/11/2020
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 0,01 €
Rendiment del treball 51.083,12 €

Renda 2018 >>

Renda 2018 - Presentada el 05/12/2019
Descripció Import
Rendiment del treball 55.064,81 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 0,05 €

Renda 2017 >>

Renda 2017 - Presentada el 06/02/2019
Descripció Import
Interessos de comptes, depòsits i actius financers en general 0,12 €
Rendiment net reduït 48.779,34 €
Suma de rendiments reduïts del capital mobiliari a integrar en la base imposable de l'estalvi 0,12 €

Actividades

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 17/01/2024

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Consellería de Sanitat Directora Médico de Atención Primaria del Departamento de Salud de Elda 11/07/2012 21/12/2023 NO

Presentada el 15/06/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Consellería de Sanitat Médico de Familia y Comunitaria. C. Aux. Torrellano. Dep. Salud Elche Hospital General 01/07/2008 10/07/2012 NO

Presentada el 30/01/2019 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Consellería de Sanitat Médico de Familia y Comunitaria. C. Aux. Torrellano. Dep. Salud Elche Hospital General 01/07/2008 10/07/2012 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 01/02/2024

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
No me constan actividades inherentes al cargo 22/12/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Compatibilidades

Presentada el 12/02/2024

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament successiu   i Es produeix quan una mateixa persona és nomenada de forma successiva en diferents llocs, inclosos els canvis de denominació de el lloc i de legislatura. 13/02/2024

Presentada el 11/09/2019 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 11/09/2019
No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae