Alta direcció

<< Ves enrere
  • Begoña Cifo Carrascosa Cifo Carrascosa

  • XI legislatura (26/06/2023- )
  • Subdirectora infermeria del Departament de Salut València - Doctor Peset
  • Conselleria de Sanitat
  • Nomenament: 15/11/2023
  • Hospital Universitari Dtr. Peset - Av. Gaspar Aguilar, 90 - 46017 - València

Depenent de la direcció, la subdirecció d'infermeria exercirà les funcions que aquella expressament li delegue i la substituirà en els casos de vacant, absència o malaltia.

Bienes

Presentada el 10/03/2024

Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
NISSAN MICRA 1.0 14.000,00 €
Total: 14.000,00 €

Rentas

Renda 2022 - Presentada el 20/03/2024
Descripció Import
Rendiment del treball 35.489,00 €

Actividades

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 10/03/2024

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CONSELLERIA DE SANIDAD PUBLICA SANIDAD ENFERMERA 10/03/2022 10/03/2024 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 10/03/2024

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET GESTION SUBDIRECTORA ENFERMERIA 24/11/2023 10/03/2024 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Compatibilidades

Presentada el 15/03/2024

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 21/03/2024
No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae