Alta direcció

<< Ves enrere
  • Rubén Blasco Encinas

  • XI legislatura (26/06/2023- )
  • Director econòmic del Departament de Salut de La Ribera
  • Conselleria de Sanitat
  • Nomenament: 29/01/2024 DOGV
  • Hospital Universitari de La Ribera - Crta. Corbera, Km. 1 - 46600 - Alzira
  • blasco_rubenc@gva.es

Sota la dependència directa de la gerència del departament, la direcció econòmica de departament té com a funcions organitzar, dirigir, controlar i avaluar el funcionament de les unitats i servicis no assistencials, proposant a la gerència les mesures necessàries per al millor funcionament d'estes.

Bienes

Presentada el 14/02/2024

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 49.961,16 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
CAIXABANK 42.241,50 €
Total: 42.241,50 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
CHEVROLET ORLANDO 3.325,00 €
VOLKSWAGEN TROC 14.335,00 €
MAZDA CX60 34.524,00 €
Total: 52.184,00 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
VIDA CAIXA CAIXABANK 80.220,68 €
Total: 80.220,68 €
Plans de pensions.
Descripció Import
VIDACAIXA SAU 97,53 €
Total: 97,53 €

Presentada el 04/03/2020 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 65.651,57 €
Ple domini 100 Vivendes Castellón/Castelló Espanya 39.751,16 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BANKIA 4.806,05 €
Total: 4.806,05 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
CHEVROLET ORLANDO 4.128,00 €
Total: 4.128,00 €

Rentas

Renda 2022 - Presentada el 13/02/2024
Descripció Import
Rendiment del treball 58.734,25 €
Rendiment de capital immobiliari -452,99 €

Renda 2021 >>

Renda 2021 - Presentada el 07/12/2022
Descripció Import
Rendiment del treball 53.442,93 €
Pèrdues patrimonials (B.I. estalvi) 5.566,00 €

Renda 2020 >>

Renda 2020 - Presentada el 03/12/2021
Descripció Import
Rendiment del treball 49.445,67 €

Renda 2019 >>

Renda 2019 - Presentada el 08/04/2021
Descripció Import
Rendiment del treball 31.589,81 €

Renda 2018 >>

Renda 2018 - Presentada el 28/02/2020
Descripció Import
Rendiment del treball 30.252,64 €

Actividades

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 13/02/2024

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA SANIDAD DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO 01/02/2020 30/11/2023 NO

Presentada el 28/02/2020 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA SANIDAD TÉCNICO A1 01/02/2018 31/01/2020 NO

Presentada el 20/02/2020 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA SANIDAD A1 01/01/2018 01/02/2020 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 15/02/2024

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
SIN ACTIVIDADES DEL MANDATO INHERENTES AL CARGO 29/01/2024 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 03/03/2020 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
SOCIEDAD VALENCIANA CALIDAD ASISTENCIAL CIENTÍFICA TESORERO 29/11/2018 Altres

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Compatibilidades

Presentada el 16/02/2024

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 19/02/2024
No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae