Alta direcció

<< Ves enrere
  • Juan Bautista Montagud Moncho

  • XI legislatura (26/06/2023- )
  • Director mèdic d'hospital del Departament de Salut de Gandia
  • Conselleria de Sanitat
  • Nomenament: 11/01/2024 DOGV
  • Hospital Francesc de Borja - C/ De la Medicina, 6 - 46702 - Gandia
  • montagud_juamon@gva.es

Sota la dependència directa de la gerència, o de la direcció assistencial si n'hi haguera, la direcció mèdica d'hospital té com a funcions dirigir, supervisar, coordinar i avaluar el funcionament dels servicis assistencials corresponents a l'àmbit d'atenció especialitzada, proposant les mesures necessàries per al millor funcionament d'estos servicis i exercir les funcions que expressament se li deleguen o encomanen.

Bienes

No consta informació. Els alts càrrecs tenen un termini de 2 mesos des del seu nomenament per a presentar la declaració.

Rentas

Renda 2022 - Presentada el 16/04/2024
Descripció Import
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) 1.251,85 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 366,19 €
Rendiment del treball 101.437,53 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 104,98 €

Actividades

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 09/04/2024

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana Conselleria de Sanitat Metge especialista en Medicina Interna 17/11/2005 10/01/2024 NO
Centro Medico La safor S.L. Policlinica medica Metge especialista en Medicina Interna 01/01/2013 09/01/2024 NO
Gerodaimus sl. Residencia geriatrica Metge 01/01/2004 10/01/2024 el 10 de gener de 2024 NO

No consta informació. Els alts càrrecs tenen un termini de 2 mesos des del seu nomenament per a presentar la declaració.

Compatibilidades

No consta informació. Els alts càrrecs tenen un termini de 2 mesos des del seu nomenament per a presentar la declaració.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae