Visualització de contingut web

Sol·licite informació pública

L´objectiu del tràmit d´Accés a la informació pública és proporcionar a les persones sol·licitants la informació pública que requerisquen en els termes, l´abast i amb els límits previstos en l'article 14 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

 

     Tramitar sol·licitud telemàticament sense certificat digital    Tramitar sol·licitud telemàticament amb certificat digital

Més info

 

 

Data de creació: juny 2016
Fonament jurídic: art. 15 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 43 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)