Visualització de contingut web

Sol·licite informació pública

L´objectiu del tràmit d´Accés a la informació pública és proporcionar a les persones sol·licitants la informació pública que requerisquen en els termes, l´abast i amb els límits previstos en l'article 14 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern i article 28 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana

 

     Tramitar sol·licitud telemàticament sense certificat digital    Tramitar sol·licitud telemàticament amb certificat digital

Més info

 

 

Data de creació: juny 2016
Fonament jurídic: art. 31 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323, de 22.04.2022) i l'art. 43 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)