Alta direcció

<< Ves enrere
  • Vicente Javier Tello Tomás

  • XI legislatura (26/06/2023- )
  • Director econòmic del Departament de Salut de València - Clínic - Malva-rosa
  • Conselleria de Sanitat
  • Nomenament: 07/12/2023 DOGV
  • Avd. Blasco Ibañez, 17 - 46010 - València
  • tello_vic@gva.es

Sota la dependència directa de la gerència del departament, la direcció econòmica de departament té com a funcions organitzar, dirigir, controlar i avaluar el funcionament de les unitats i servicis no assistencials, proposant a la gerència les mesures necessàries per al millor funcionament d'estes.

Bienes

Presentada el 03/02/2024

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Castellón/Castelló Espanya 56.164,63 €
Ple domini 50 Altres immobles urbans Castellón/Castelló Espanya 8.662,18 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 5.095,41 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 66.114,06 €
Ple domini 50 Altres immobles urbans Valencia/València Espanya 8.360,84 €
Nua propietat 100 Locals Valencia/València Espanya 71.572,13 €
Nua propietat 100 Locals Valencia/València Espanya 51.047,32 €
Nua propietat 20 Locals Valencia/València Espanya 9.806,19 €
Ple domini 50 Immobles rústics Valencia/València Espanya 150,68 €
Ple domini 50 Immobles rústics Valencia/València Espanya 28,43 €
Ple domini 50 Immobles rústics Valencia/València Espanya 30.848,34 €
Ple domini 50 Immobles rústics Valencia/València Espanya 53,39 €
Ple domini 50 Altres immobles urbans Valencia/València Espanya 1,84 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
SABADELL 507,81 €
BANKINTER 18.331,00 €
BANKINTER 2.453,50 €
Total: 21.292,31 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
VIVIENDA A TIPO VARIABLE 58.256,00 €
Total: 58.256,00 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
ELCORTEINGLES SEGUROS 48.800,00 €
BANKINTER SEGUROS DE VIDA S.A. 30.000,00 €
Total: 78.800,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
BANKINTER 18.200,00 €
Total: 18.200,00 €

Rentas

Renda 2022 - Presentada el 14/01/2024
Descripció Import
Rendiment del treball 49.719,04 €

Actividades

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 14/01/2024

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
DEPARTAMENTO DE SALUD VALENCIA CLINIC MALVARROSA SANIDAD INGENIERIO INDUSTRIAL 01/09/2020 11/12/2023 NO

No consta informació. Els alts càrrecs tenen un termini de 2 mesos des del seu nomenament per a presentar la declaració.

Compatibilidades

No consta informació. Els alts càrrecs tenen un termini de 2 mesos des del seu nomenament per a presentar la declaració.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae