Alta direcció

<< Ves enrere
  • Iván García Suárez

  • XI legislatura (26/06/2023- )
  • Director d'Infermeria del Departament de Salut de Gandia
  • Conselleria de Sanitat
  • Nomenament: 17/01/2024
  • Hospital Francesc de Borja - C/ De la Medicina, 6 - 46702 - Gandía
  • garcia_ivasua@gva.es

Sota la dependència directa de la gerència o de la direcció assistencial si n'hi haguera, la direcció d'infermeria del departament, ha de dirigir, supervisar, coordinar i avaluar les activitats d'este personal en l'àmbit del departament, proposant a la direcció assistencial les mesures necessàries per al millor funcionament d'estes activitats i exercir les funcions que expressament esta li delegue o encomane.

 

Bienes

No consta informació. Els alts càrrecs tenen un termini de 2 mesos des del seu nomenament per a presentar la declaració.

Rentas

No consta informació o la informació no ha sigut facilitada per l'AEAT, en cas d'autorització per a recaptar les dades fiscals.

Els alts càrrecs tenen un termini de 2 mesos des del seu nomenament per a presentar la declaració. També podran autoritzar l'OCCI a recaptar les dades fiscals de l'AEAT.

Actividades

No consta informació. Els alts càrrecs tenen un termini de 2 mesos des del seu nomenament per a presentar la declaració.

No consta informació. Els alts càrrecs tenen un termini de 2 mesos des del seu nomenament per a presentar la declaració.

Compatibilidades

No consta informació. Els alts càrrecs tenen un termini de 2 mesos des del seu nomenament per a presentar la declaració.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae