Visualització de contingut web

Informació més sol·licitada

La Generalitat, tal com estableix el Decret 191/2014, pel qual es regula l'atenció a la ciutadania, el registre d'entrada i eixida d'escrits i l'ordenació de les oficines de registre en l'Administració de la Generalitat, disposa de distints canals d'informació dirigits a la ciutadania. Aquests canals són les oficines PROP, el telèfon d'informació 012, la guia PROP electrònica i el canal XAT (012).

Mitjançant els projectes Prop i 012, pretén fer realitat un nou model d'atenció que propicia l'apropament de l'administració a la ciutadania.

Consulte les xifres del grau d'utilització del PROP i 012 per la ciutadania i les organitzacions al llarg dels anys. Ací s'inclouen els temes més demanats, per canal, per les ciutadanes i ciutadans en cada mes.

 

ENQUESTES

En compliment del Pla d'Atenció a la Ciutadania, des de la Direcció General de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern, es realitzen enquestes anuals per a conéixer el grau de satisfacció, dels usuaris que sol·liciten informació de la Generalitat en  el servei d'atenció telefònica  012 o dels ciutadans i ciutadanes que acudeixen a les Oficines PROP.

Les enquestes anuals ajuden a conéixer de forma més detallada el perfil dels usuaris, els motius d'ús dels serveis, les àrees de consulta, la freqüència d'ús, etc. Tot això permet mesurar els nivells de satisfacció de la ciutadania i en conseqüència, realitzar  millores que permeten incrementar  la qualitat d'aquests serveis.

Pot consultar les enquestes de satisfacció 012 - PROP a través del següent enllaç.

 

Font: òrgan competent en matèria d'atenció a la ciutadanía
Data d'actualització: juliol 2021 
Periodicitat: mensual
Data de creació: octubre 2015 
Fonament jurídic: article 9.6 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015)

Informació més sol·licitada