Informació més sol·licitada i estadístiques

Informació més sol·licitada i estadístiques

 

 

 

ESTADÍSTIQUES D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA PER CANALS

La Generalitat, tal com estableix el Decret 191/2014, pel qual es regula l'atenció a la ciutadania, el registre d'entrada i eixida d'escrits i l'ordenació de les oficines de registre en l'Administració de la Generalitat, disposa de distints canals d'informació dirigits a la ciutadania.Aquests canals són les oficines PROP, els serveis d'atenció Plataforma 012 i la guia PROP electrònica. A través dels projectes PROP i 012 es pretén fer realitat una atenció que propicie l'acostament de l'administració a la ciutadania.

Atenció en Oficines PROP (presencial)

 

Serveis d'Atenció Plataforma 012: veu, xat de text, xat de vídeo en llengua de signes, correu electrònic (no presencial)

  • 2021: atenció per mesos, acumulat i gràfic 2021 (fitxer xlsx)
  • 2022: atenció per mesos, acumulat i gràfic de gener a desembre (fitxer xlsx)
  • 2023: atenció per mesos, acumulat i gràfic de gener a desembre (fitxer xlsx)
  • 2024: atenció per mesos, acumulat i gràfic de gener a juny (fitxer xlsx)

 

Sèrie històrica 1996-2020

Consulte les xifres del grau d'utilització del PROP i 012 per la ciutadania i les organitzacions al llarg dels anys, a través del nombre de consultes (codificacions) realitzades:

 

 

ENQUESTES

En compliment del Pla d'Atenció a la Ciutadania, des de la Direcció General de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern, es realitzen enquestes anuals per a conéixer el grau de satisfacció, dels usuaris que sol·liciten informació de la Generalitat en  el servei d'atenció telefònica  012 o dels ciutadans i ciutadanes que acudeixen a les Oficines PROP.

Les enquestes anuals ajuden a conéixer de forma més detallada el perfil dels usuaris, els motius d'ús dels serveis, les àrees de consulta, la freqüència d'ús, etc. Tot això permet mesurar els nivells de satisfacció de la ciutadania i en conseqüència, realitzar  millores que permeten incrementar  la qualitat d'aquests serveis.

Pot consultar les enquestes de satisfacció 012 - PROP a través del següent enllaç.

 

 

INFORMACIÓ MÉS SOL·LICITADA

Temes més demanats per la ciutadania.

Informació més sol·licitada

Informació més sol·licitada i estadístiques

Font: òrgan competent en matèria d'atenció a la ciutadanía
Data d'actualització: juny 2024
Periodicitat: mensual
Data de creació: octubre 2015
Fonament jurídic: art. 26 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022)