Visualització de contingut web

Participació dels grups polítics

L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana configura un sistema parlamentari pel qual el Consell està sotmès al control de les Corts Valencianes. Aquest control s'efectua al llarg de tota la existència del Govern, amb del procediment d'investidura, la moció de censura i la qüestió de confiança, així com amb els mitjans ordinaris de control, és a dir, les interpel·lacions, les preguntes i les compareixences. A través d'aquests instruments les diputades i els diputats obtenen informació valuosa del Govern i de l'administració, alhora que els permet actuar de forma crítica sobre la tasca duta a terme pel Govern. Finalment, les proposicions no de llei i les mocions permeten que les Corts Valencianes fixen la posició o manifesten la voluntat sobre un assumpte o un tema determinat encara que l'acord no tingua caràcter legislatiu, ni força jurídica vinculant.

També correspon a les diputades i diputats i als seus grups parlamentaris, així com al Consell i a la ciutadania la funció legislativa.

Els grups polítics amb representació a les Corts Valencianes expressen les seues opinions i formulen les seues propostes mitjançant les vies fixades pel Reglament de les Corts a través de les quals exerceixen l'esmentada funció de control sobre el Consell.

Podeu cercar totes les iniciatives de control dels grups parlamentaris i dels seus membres a través de la consulta de tramitacions parlamentàries i les iniciatives legislatives.

D'altra banda els grups polítics poden participar en tots els processos de participació oberts pel Consell i que es poden consultar en aquest enllaç.

Facilitem també l'enllaç a les iniciatives parlamentàries que publiquen els partits polítics, amb representació a Les Corts:

 

Consulte també la pàgina de subvencions a partits polítics

 

Font: òrgan competent en matèria de transparència
Data d'actualització: novembre 2021 
Periodicitat: ---
Data de creació: novembre 2016 
Fonament: indicador núm. 28 del INCAU 2016 de Transparència Internacional