Visualització de contingut web

Estadístiques GVA

 

El Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana és l'espai on es recopilen els resultats de l'activitat estadística d'interés de la Generalitat i d'altres fonts disponibles en l'estadística pública.

Estadístiques sobre Centres i Recursos Sistema Serveis Socials, Sistema Autonomia i Atenció Dependència, Dades pressupostàries, Infància i adolescència, Diversitat funcional i salut mental, Joventut: Programes i Activitats IVAJ, Renda valenciana d'inclusió i Títols Famílies.

  • Institut Valencia de les Dones:

Informes Estadístics 2019-2021

Memòries Anuals i Informes Balanços Xarxa Centres Dona 

 

 

 

Font: òrgan competent en matèria d'estadística
Data d'actualització: no consta, enllaça a pàgina web externa 
Data de creació: juliol 2020 
Fonament jurídic: art. 25 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i art. 21 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Acció 1.1.15 del I Plan biennal de transparència 2019-2021