Visualització de contingut web

Portal estadístic GVA

El Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana és l'espai on es recopilen els resultats de l'activitat estadística d'interés de la Generalitat i d'altres fonts disponibles en l'estadística pública.Font: òrgan competent en matèria d'estadística
Data d'actualització: no consta, enllaça a pàgina web externa 
Data de creació: juliol 2020 
Fonament jurídic: art. 22 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 21 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Acció 1.1.15 del I Plan biennal de transparència 2019-2021