Visualització de contingut web

Estadístiques GVA Oberta

Publiquem les estadístiques sobre l'ús del Portal de Transparència-GVA Oberta extretes de Google Analytics des de 2015, amb les mètriques web següents: visites, usuaris/àries, pàgines vistes, pàgines vistes per visita, durada de la visita, percentatge de rebot de la pàgina d'inici, percentatge de nous visitants, dia amb més visites, nombre de visites del dia amb més visites, les 10 seccions més vistes del portal, les 5 primeres ciutats origen de les visites, nombre de persones usuàries per tipus de trànsit i nombre de persones usuàries per tipus de dispositiu de consulta.

GVA Oberta en xifres des de 2015

Pot consultar el resum de l'ús web del Portal de Transparència-GVA Oberta en 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022 polsant en el botó corresponent.

Resum GVA Oberta 2016Resum GVA Oberta 2017Resum GVA Oberta 2018Resum GVA Oberta 2019 Resum GVA Oberta 2020 Resum GVA Oberta 2021 Resum GVA Oberta 2022

Periodicitat: mensual
Data d'actualització: setembre 2023

Visualització de contingut web

Gràfics d'estadístiques de navegació de GVAOberta

Estadístiques sobre l'ús del Portal de Transparència-GVA Oberta de la Generalitat generades automàticament des de Google Analytics.

Visualització de contingut web

Evolució del nombre de sessions, persones usuàries i nombre de pàgines vistes

Visualització de contingut web

Evolució del nombre de pàgines vistes per sessió

Visualització de contingut web

Dies amb més sessions

Visualització de contingut web

Nombre de sessions iniciades per Ciutat

Visualització de contingut web

Evolució del percentatge de rebot ( durant una sessió sol es visita una pàgina)

Visualització de contingut web

Usuaris nous

Visualització de contingut web

Seccions amb més visites

x

Visualització de contingut web

SESSIONS PER TIPUS DE TRÀNSIT

Organic Search (trànsit orgànic): persones usuàries que arriben a la web a través de cercadors.
Referral (trànsit referit): persones usuàries que arriben a través d'una font o enllaços en altres llocs web.
Direct (trànsit directe): persones usuàries que arriben en introduir la URL del nostre lloc web.
Social (trànsit social): persones usuàries que rebem a través de les xarxes socials.
Email (trànsit correu electrònic): persones usuàries que arriben a través d'un enllaç del butlletí de novetats del portal.

Visualització de contingut web

Criteris qualitatius

Font: Google Analytics
Data d'actualització: el dia anterior al de la visualització dels gràfics
Periodicitat: diària
Data de creació: setembre 2020
Fonament jurídic: art. 26 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i l'art. 21 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)