Visualització de contingut web

Estadístiques GVA Oberta

Publiquem les estadístiques sobre l'ús del Portal de Transparència-GVA Oberta extretes de Google Analytics des de 2015, amb les mètriques web següents: Nombre de sessions, persones usuàries i nombre de pàgines vistes, evolució de pàgines vistes per sessió, dies amb més sessions, nombre de sessions iniciades per ciutat, evolució del percentatge de rebot, usuaris nous, seccions amb més visites, sessions per tipus de trànsit.

Pot consultar el resum de l'ús web del Portal de Transparència-GVA Oberta en 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023 polsant en el botó corresponent.

        

Periodicitat: mensual
Data d'actualització: maig 2024

Visualització de contingut web

Gràfics d'estadístiques de navegació de GVAOberta

Estadístiques sobre l'ús del Portal de Transparència-GVA Oberta de la Generalitat generades automàticament des de Google Analytics.

Visualització de contingut web

Evolució del nombre de sessions, persones usuàries i nombre de pàgines vistes

Visualització de contingut web

Evolució del nombre de pàgines vistes per sessió

Visualització de contingut web

Dies amb més sessions

Visualització de contingut web

Nombre de sessions iniciades per Ciutat

Visualització de contingut web

Evolució del percentatge de rebot ( durant una sessió sol es visita una pàgina)

Visualització de contingut web

Usuaris nous

Visualització de contingut web

Seccions amb més visites

x

Visualització de contingut web

SESSIONS PER TIPUS DE TRÀNSIT

  • Session_start: Usuaris que inicien una nova sessió en el lloc web.
  • Page_view: Usuaris que accedeixen al lloc web.
  • User_engagement: Participació o interacció dels usuaris amb el lloc web.
  • First_visit: Usuaris que visiten el lloc web per primera vegada.
  • Scroll: Quantitat del lloc web que els usuaris han vist i recorregut en relació amb la longitud de la pàgina.
  • Click: Freqüència amb la qual l'usuari ha fet clic en un enllaç de Google per a accedir al lloc web.
  • File_download: Cada vegada que un usuari fa clic en un arxiu descarregable: vídeo, àudio, etc.
  • View_search_results: Cada vegada que es mostra una pàgina de resultats de cerca a un usuari, la qual cosa s'indica mitjançant la presència d'un paràmetre de consulta d'URL.