Visualització de contingut web

Estadístiques GVA Oberta

Publiquem les estadístiques sobre l'ús del Portal de Transparència GVA Oberta extretes de Google Analytics des de 2015, amb les mètriques web següents: visites, usuaris/àries, pàgines vistes, pàgines vistes per visita, durada de la visita, percentatge de rebot de la pàgina d'inici, percentatge de nous visitants, dia amb més visites, nombre de visites del dia amb més visites, les 10 seccions més vistes del portal, les 5 primeres ciutats origen de les visites, nombre de persones usuàries per tipus de trànsit i nombre de persones usuàries per tipus de dispositiu de consulta.

Pot consultar el resum de l'ús web del Portal de Transparència en 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 polsant en el botó corresponent.

 

Periodicitat: mensual
Data d'actualització: juny 2021

Visualització de contingut web

Gràfics d'estadístiques de navegació de GVAOberta

Estadístiques sobre l'ús del Portal de Transparència de la Generalitat, GVA Oberta, generades automàticament des de Google Analytics.

Evolució del nombre de sessions, persones usuàries i nombre de pàgines vistes

Evolució del nombre de sessions, persones usuàries i nombre de pàgines vistes

Evolució del nombre de pàgines vistes per sessió

Evolució del nombre de pàgines vistes per sessió

Dies amb més visites

Dies amb més sessions

Nombre de sessions iniciades per Comunitat Autònoma

Nombre de sessions iniciades per Ciutat

Evolució del percentatge de rebot ( durant una sessió sol es visita una pàgina)

Evolució del percentatge de rebot ( durant una sessió sol es visita una pàgina)

Nous usuaris

Usuaris nous

Seccions amb més visites

Seccions amb més visites

x

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE SESSIONS PER TIPUS DE TRÀNSIT

SESSIONS PER TIPUS DE TRÀNSIT

Organic Search (trànsit orgànic): persones usuàries que arriben a la web a través de cercadors.
Referral (trànsit referit): persones usuàries que arriben a través d'una font o enllaços en altres llocs web.
Direct (trànsit directe): persones usuàries que arriben en introduir la URL del nostre lloc web.
Social (trànsit social): persones usuàries que rebem a través de les xarxes socials.
Email (trànsit correu electrònic): persones usuàries que arriben a través d'un enllaç del butlletí de novetats del portal.

Visualització de contingut web

Criteris qualitatius

Font: Google Analytics
Data de creació: setembre 2020
Periodicitat: diària
Data d'actualització: el dia anterior al de la visualització dels gràfics
Fonament jurídic: art. 22 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 21 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)