Planificació estratègica


 

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 • Debat d'investidura del president de la Generalitat, senyor Carlos Mazón Guixot:

- Diari de sessions del Ple de Les Corts, núm. 2/2023, de 13.07.2023 (Descarregar PDF)

- Mediateca Corts Valencianes 13.07.2023, minut 00:05:35 (Veure vídeo)

 

VICEPRESIDÈNCIA PRIMERA I CONSELLERIA DE CULTURA I ESPORT

 • Compareixença del vicepresident primer i conseller de Cultura i Esport, senyor Vicente José Barrera Simó, en Les Corts per tal d'informar sobre les línies generals de la política que es durà a terme des de la conselleria en la XI legislatura:

- Diari de sessions del Ple de Les Corts, núm. 5/2023, de 20.09.2023 (Descarregar PDF)

- Mediateca Corts Valencianes 20.09.2023, minut 00:08:22 (Veure vídeo)

 

VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS, IGUALTAT I HABITATGE

 • Compareixença de la vicepresidenta segona i consellera de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, senyora Susana Camarero Benítez, en Les Corts per a informar sobre les línies generals de la política que portarà a terme la conselleria en la XI legislatura:

- Diari de sessions del Ple de Les Corts, núm. 5/2023, de 20.09.2023 (Descarregar PDF)

- Mediateca Corts Valencianes 20.09.2023, minut 02:14:00 (Veure vídeo)

 • Pla Valencià d'Inclusió i Cohesió Social 2017-2022 (Descarregar PDF)
 • CONVIVINT Pla Valencià d'infraestructures de Serveis Socials 2021-2025 (Descarregar PDF)
 • V Pla Director de la Cooperació Valenciana al Desenvolupament (Descarregar PDF)

 

INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ)

 

CONSELLERIA D'HISENDA, ECONOMIA I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 • Compareixença de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, senyora Ruth María Merino Peña, en Les Corts per a informar sobre les línies generals de la política de la conselleria en la XI legislatura:

- Diari de sessions del Ple de Les Corts, núm. 5/2023, de 20.09.2023 (Descarregar PDF)

- Mediateca Corts Valencianes 20.09.2023, minut 00:00:12 (Veure vídeo)

 • Estratègia Valenciana integral de Prevenció i Tractament del Joc Patològic  (Descarregar PDF)

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV)

 

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA I INTERIOR

 • Compareixença de la consellera de Justícia i Interior, senyora Elisa María Núñez Sánchez,  en Les Corts per a informar sobre les línies generals de la política que es durà a terme des de la conselleria en la XI legislatura: 

- Diari de sessions del Ple de Les Corts, núm. 6/2023, de 21.09.2023 (Descarregar PDF)

- Mediateca Corts Valencianes 21.09.2023, minut 00:00:17 (Veure vídeo)

 

CONSELLERIA DE SANITAT

 • Compareixença del conseller de Sanitat, senyor Marciano Gómez Gómez, en Les Corts per a informar sobre les línies generals de la política que es durà a terme des de la conselleria en la XI legislatura:

- Diari de sessions del Ple de Les Corts, núm. 6/2023, de 21.09.2023 (Descarregar PDF)

- Mediateca Corts Valencianes 21.09.2023, minut 01:58:23 (Veure vídeo)

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITATS I OCUPACIÓ

 • Compareixença del conseller d'Educació, Universitats i Ocupació, senyor José Antonio Rovira Jover, en Les Corts per a informar sobre les línies generals de la política que es durà a terme des de la conselleria en la XI legislatura:

- Diari de sessions del Ple de Les Corts, núm. 6/2023, de 21.09.2023 (Descarregar PDF)

- Mediateca Corts Valencianes 21.09.2023, minut 00:00:36 (Veure vídeo)

 

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT)

LABORA-SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ

 

 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA

 • Compareixença del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, senyor José Luis Aguirre Larrauri, en Les Corts per a informar sobre les línies generals de la política que portarà a terme la conselleria en la XI legislatura:

- Diari de sessions del Ple de Les Corts, núm, 7/2023, de 28.09.2023 (Descarregar PDF)

- Mediateca Corts Valencianes 28.09.2023, minut 00:00:34 (Veure vídeo)

AGÈNCIA VALENCIANA DE FOMENT I GARANTIA AGRÀRIA (AVFGA)

INSTITUT VALENCIÀ D'INVESTIGACIONS AGRÀRIES (IVIA)

 

 

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AIGUA, INFRAESTRUCTURES I TERRITORI

 • Compareixença de la consellera de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, senyora Salomé Pradas Ten, en Les Corts per a informar sobre les línies generals de la política que portarà a terme la conselleria en la XI legislatura:

- Diari de sessions del Ple de Les Corts, núm, 7/2023, de 28.09.2023 (Descarregar PDF)

- Mediateca Corts Valencianes 28.09.2023, minut 001:54:25 (Veure vídeo)

 

CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME

 • Compareixença de la consellera d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, senyora Nuria Montes de Diego, en Les Corts per a informar sobre les línies generals de la política que portarà a terme la conselleria en la XI legislatura:

- Diari de sessions del Ple de Les Corts, núm, 7/2023, de 28.09.2023 (Descarregar PDF)

- Mediateca Corts Valencianes 28.09.2023, minut 00:00:20 (Veure vídeo)

 

 

 

 

Font: unitat de transparència del departament responsable del pla o programa
Data d'actualització: juny 2024 
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data de creació: gener 2016
Fonament: art. 14.3.a) 6º de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i l'art. 33 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicador dccaa177 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 9 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional