Planificació estratègica

 

Font: unitat de transparència del departament responsable del pla o programa
Data d'actualització: juliol 2021 
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data de creació: gener 2026
Fonament: art. 9.3.j) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 33 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicador dccaa177 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 9 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional