Visualització de contingut web

Encàrrecs a mitjans propis de la IX legislatura

Es presenta la relació de departaments i organismes autònoms de la Generalitat de la IX legislatura que disposen de perfil del contractant en la Plataforma de Contractació del Sector Públic. Per a visualitzar els encàrrecs a mitjans propis publicats consulte la pestanya Documents de cada perfil.

 

Font: Plataforma de Contractació del Sector Públic del Ministeri d'Hisenda
Data de creació: juny 2020
Data d'actualització: no consta, enllaça a pàgina web externa
Fonament jurídic: art. 9.1.a) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015); art. 13 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017); art. 86 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic; arts. 32 i 33 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic