Visualització de contingut web

Actes

Ací trobarà les actes de les reunions del ple del Consell de la Generalitat.

Consulte les notes de premsa elaborades pel Gabinet de Comunicació (enllaç a pàgina web externa).

 

Font: Oficina del Secretariat del Consell
Data de creació: setembre 2017
Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió
Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions
Fonament jurídic: art. 9.3.1.a) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)

Idioma: en la llengua en què es troben redactades

« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 08/01/2021

ACTA DEL CONSELL 08/01/2021

Órgan: Consell

Data: 08/01/2021
Localitat: VALÈNCIA

Temes: Organització GVA, Agricultura, Justícia, Serveis socials, Joventut, Urbanisme, Habitatge, Sanitat, Medi ambient, Cultura, Participació ciutadana, Salut pública, Infraestructures, Patrimoni, Emergències; COVID-19, Estat d'alarma (RD 926/2020) ;


Text:

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

8 DE GENER DE 2021

REUNIÓ ORDINÀRIA

 

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, el 8 de gener de 2021  es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió ordinària del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Rubén Martínez Dalmau

Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica,

vicepresident segon

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

Sr. Vicent Marzà i Ibàñez

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. Mireia Mollà Herrera

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural,

Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Sr. Arcadi España García

Conseller de Política Territorial,

Obres Públiques i Mobilitat

Sra. Carolina Pascual Villalobos

Consellera d'Innovació, Universitats,

Ciència i Societat Digital

Sra. Rosa Mª Pérez Garijo

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació

i Qualitat Democràtica

 

 

El president obri la reunió a les 09:20 hores, amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

CONSELL

 1. Decrets de cessament de Mercedes Santiago Lozano com a directora general de Persones Majors i d'Enrique Ferrer Lorente com a director general de l'Institut Valencià de Formació i Qualitat de Serveis Socials; i de nomenament de María José Pérez Magdalena com a directora general de Persones Majors i de Joan Crespo Sempere com a director general de l'Institut Valencià de Formació i Qualitat de Serveis Socials; i Decret de nomenament de Antonia Serna Serrano com a secretària autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica.

ACORDS

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 1. Ratificació de la Resolució de 05/01/2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableix el pla d'actuació als centres i recursos dirigits a persones amb diversitat funcional o problemes de salut mental de la Comunitat Valenciana, en el context de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
 2. Ratificació de la Resolució de 05/01/2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableix el pla d'actuació en les residències de persones majors dependents, els centres de dia, els habitatges tutelats i els CEAM/CIM de la Comunitat Valenciana, en el context de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
 3. Autorització de subscripció del conveni entre l'IVAJ i l'Ajuntament de Chera per regular l'emissió del Carnet Jove.

 

VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

 1. Autorització de subscripció del conveni amb l'Ajuntament d'Ontinyent per a la regeneració arquitectònica de la zona de la Cantereria amb una dotació de 600.000,00 €.

 

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 1. Autorització de subscripció del conveni amb el Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana sobre elaboració d'informes pericials psicològics en processos de família i menors.

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació CMAYOR/2020/06Y03/110-111-112 d'obres d'intervenció en el Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna a Simat de la Valldigna per import de 94.827,70 € (IVA inclòs).
 2. Presa de coneixement de la declaració d'emergència per a la contractació CMAYOR/2020/06Y03/106-107-108 d'obres d'intervenció en la torre octogonal del segon albacar del castell de Cullera per import de 246.912,60 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 1. Aprovació del programa especial de productivitat per a la reducció de la demora assistencial en el Sistema Valencià de Salut en 2021 amb una dotació de 16.000.000,00 €.

 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

 1. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de les contractacions CNEM20/0301/295-296 d'actuacions per a pal·liar els danys a la flora i fauna al Parc Natural de l'Albufera per import estimat de 25.000,00 € (IVA inclòs).
 2. Presa de coneixement de l'ampliació de la contractació d'emergència per l'EPSAR de les obres per a la reparació del sistema de sanejament i depuració de l'Horta nord - la Pobla de Farnals (acord 07/08/2020), per import adicional de 222.997,34 € (IVA inclòs).
 3. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació CNMY20/0302/294 de sistemes de robotització i reutilització de plàstics procedents dels contenidors de residus sanitaris per import estimat de 106.267,04 € (IVA inclòs).
 4. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contratació CNEM20/0101/324 del servei d'acondicionament d'allotjament per a treballadors temporers agraris en aïllament o quarantena per la COVID-19 per import estimat de 195.818,56 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA

 1. Autorització de subscripció del conveni amb l'Ajuntament d'Alzira per a actualitzar i donar continuïtat al funcionament de l'Oficina PROP mixta.

 

DECRETS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Decret de declaració de l'any 2021 com a «Any García-Berlanga».

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Decret de declaració de bé d'interés cultural, amb la categoria de zones arqueològiques, dels jaciments «Cova del Tossal de la Font» i «Cova Matutano» a Vilafamés.

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 10:00 hores. L'acta s'aprova en aquesta mateixa sessió.

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].