Visualització de contingut web

Resolucions administratives

En este apartat es detallen les resolucions administratives amb rellevància pública dels principals òrgans administratius de la Comunitat Valenciana.

 

Tribunal Econòmic Administratiu Regional de la Comunitat Valenciana (TEAR)

El Tribunal Econòmic Administratiu Regional (TEAR) és l'òrgan encarregat de conèixer les reclamacions economicoadministratives dins de la Comunitat Valenciana. La seua funció és principalment encarregar-se de les reclamacions que s'interposen contra els actes administratius dictats pels òrgans perifèrics de l'Administració General de l'Estat, de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i de les entitats de dret públic vinculades o dependents de l'Administració General de l'Estat i, en el seu cas, pels òrgans de l'Administració de les Comunitats Autònomes.

En el següent enllaç es pot consultar la doctrina i criteris emesos pel TEAR de la Comunitat Valenciana:

Junta Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat

La Junta Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat és un òrgan consultiu i assessor en matèria de contractació, regulat pel Decret 35/2018 del Consell. En els següents enllaços es poden consultar els seus informes, dictàmens, acords i instruccions:

 

 

 

Font: Base de dades Doctrina i Criteris dels Tribunals Ecoòmic Administratius (DYCTEA) i Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
Data actualització del text: novembre 2022
Periodicitat: cada vegada que s'afigen noves resolucions administratives
Data de creació: novembre 2022
Fonament jurídic: art. 16.1 j) de la Llei 1/2022 de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022)