Visualització de contingut web

Informació sobre el Pla Director de Seguretat Viària

Consulte els documents del Pla director:

 

Font: departaments i òrgans responsables de desplegament del pla director
Data de creació: novembre 2017
Periodicitat: anual
Data d'actualització del text: febrer 2020
Fonament: iniciativa del departament amb competències en seguretat viària