alts càrrecs

<< Ves enrere
  • Jaime Peris Pascual

  • Director general d'Alta Tecnologia, Inversions i Infraestructura
  • Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  • Nomenament: 01/04/2021 DOGV
  • C/ Misser Mascó, 31 - 33. 46010. València
  • peris_jai@gva.es
  • 961 928 018

Agenda

Agenda juny
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General d'Alta Tecnologia, Inversions i Infraestructura, sota la dependència de la Secretaria Autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària, exerceix les competències establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, així com les restants previstes en l'ordenament jurídic, en matèria d'infraestructures i el seu manteniment, gestió de les inversions, logística i subministraments, equipament tecnològic innovador i coordinació dels projectes europeus de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Publica Assesor general / Cap de Gabinet Assesor General / Cap de Gabinet 23/09/2019 31/03/2021 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
sense activitats del mandat inherents al càrrec

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 160.000,00 €
Nua propietat 0 Vivendes Valencia/València Espanya 38.233,11 €
Multipropietat 20 Vivendes Valencia/València Espanya 130.000,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 2.500,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 32.030,61 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos