alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Elvira Ródenas Sancho

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Directora general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral i Directora de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT)
 • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • Nomenament: 08/09/2020 DOGV
 • Av. Navarro Reverter, 2. 46004. València
 • rodenas_elv@gva.es
 • 963 869 142
Agenda gen-feb
30 31 1 2 3 4 5
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei del Consell, en matèria de treball, conciliació laboral, inspecció de treball, seguretat laboral i relacions laborals.

En particular, exercirà com a Autoritat Laboral i Autoritat Autonòmica de la Inspecció de Treball i Seguretat Social a la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent.

Així mateix, li correspon la direcció de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut Laboral (INVASSAT), en virtut del que es disposa en el seu reglament orgànic i en conseqüència, exercir les competències en matèria de salut i benestar laboral.

Finalment, assumirà qualsevol altra competència que se li encomane o delegue o que li conferisquen les disposicions legals o reglamentàries.

 

Fuente: Funciones

Directora General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral / Directora General INVASSAT Llista completa d'obsequis

16/12/2022

Actes Institucionals. Lliurament de Guardons Col·legi Oficial de Graduats Socials d'Espanya.

Costs
 • Transport
  212,16 €
 • Total 212,16 €
27/10/2022

Reunió Secretari d'Estat (ERTEs Sector ceràmic)

Costs
 • Manutenció
  43,50 €
 • Transport
  203,60 €
 • Total 247,10 €
28/09/2022 - 29/09/2022

Reunió de Directors Generals de Treball MITES i CCAA.

Costs
 • Allotjament
  169,65 €
 • Manutenció
  40,00 €
 • Transport
  183,10 €
 • Total 392,75 €
08/09/2022 - 09/09/2022

Reunió INSST-CCAA

Costs
 • Allotjament
  171,62 €
 • Manutenció
  24,70 €
 • Transport
  205,55 €
 • Total 401,87 €
02/06/2022 - 03/06/2022

Jornades de Prevenció de Riscos Laborals "Divulgació i sensibilització: la prevenció en l'agricultura". Organitzades per INSST i la Direcció General d'Ocupació, Diàleg Social i Relacions Laborals de La Rioja.

Costs
 • Manutenció
  22,50 €
 • Total 22,50 €
09/02/2022 - 10/02/2022

Institut Asturià de Prevenció de Riscos Laborals en col·laboració la Direcció General de Trànsit, convoquen a Astúries a totes les Prefectures Provincials de manera coordinada amb les Direccions Generals de les diferents CC.AA., a una "Jornada de Seguretat Viària en l'Empresa"."Segell de Mobilitat Segura en l'Empresa"

Costs
 • Manutenció
  13,85 €
 • Transport
  440,04 €
 • Total 453,89 €
16/12/2021 - 17/12/2021

Jornades de Prevenció de Riscos Laborals "Digitalització i teletreballe abordatge des de la prevenció de riscos laborals" organitzades pel INSST i el ICASST.

Costs
 • Manutenció
  45,25 €
 • Transport
  85,58 €
 • Total 130,83 €
30/11/2021

Jornada de celebració del 50 aniversari de l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, comptarà amb la participació de representants de les comunitats autònomes i dels agents socials.

Costs
 • Transport
  115,45 €
 • Total 115,45 €
09/11/2021 - 10/11/2021

Jornades Prevenció de Riscos Laborals "Els pilars de les empreses saludables", organitzat pel *INSST i la Direcció General de Treball Autònom i Economia Social del Govern d'Aragó

Costs
 • Transport
  147,26 €
 • Total 147,26 €
30/09/2021

Reunió per a una jornada de treball presencial a Madrid amb totes les Directores i Directors Generals de Treball de les Comunitats Autònomes

Costs
 • Manutenció
  23,65 €
 • Transport
  161,85 €
 • Total 185,50 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Directora General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral / Directora General INVASSAT Llista completa d'obsequis

20/12/2022

Agenda còmic UGT.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: UGT

Destinatari de l'obsequi: ELVIRA RÓDENAS SANCHO

Destinació: Despatx.

20/12/2022

Planta.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grup TRAGSA.

Destinatari de l'obsequi: ELVIRA RÓDENAS SANCHO

Destinació: Ús personal.

15/12/2022

Caixa de bombons

Entitat/Persona que fa l'obsequi: FERROVIAL

Destinatari de l'obsequi: ELVIRA RÓDENAS SANCHO

Destinació: Despatx.

24/02/2022

Bolígraf CROSS

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CESCV

Destinatari de l'obsequi: ELVIRA RÓDENAS SANCHO

Destinació: Despatx

29/12/2021

Caixa gran de bombons

Entitat/Persona que fa l'obsequi: FERROVIAL

Destinatari de l'obsequi: ELVIRA RÓDENAS SANCHO

Destinació: Despatx

15/12/2021

Pots de 75 gr roques xocolate

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ONCE

Destinatari de l'obsequi: ELVIRA RÓDENAS SANCHO

Destinació: Despatx

10/12/2021

Planta

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grupo TRAGSA

Destinatari de l'obsequi: ELVIRA RÓDENAS SANCHO

Destinació: Despatx

11/11/2021

Bossa/Cartera de treball GUESS

Entitat/Persona que fa l'obsequi: COGRASOVA

Destinatari de l'obsequi: ELVIRA RÓDENAS SANCHO

Destinació: Ús personal

05/10/2021

Bolígrafo amb Portamines Cross

Entitat/Persona que fa l'obsequi: COGRASOVA

Destinatari de l'obsequi: ELVIRA RÓDENAS SANCHO

Destinació: Despatx

18/12/2020

agenda 2021

Entitat/Persona que fa l'obsequi: COGRASOVA

Destinatari de l'obsequi: ELVIRA RÓDENAS SANCHO

Destinació: .

16/12/2020

caixa gran de bombons

Entitat/Persona que fa l'obsequi: FERROVIAL

Destinatari de l'obsequi: ELVIRA RÓDENAS SANCHO

Destinació: .

10/12/2020

caixa mitjana amb productes nadalencs

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundación Laboral de la Construcción

Destinatari de l'obsequi: ELVIRA RÓDENAS SANCHO

Destinació: .

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 61.312,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 61.312,68 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2022

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 0 Vivendes Valencia/València Espanya 85.349,87 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 6.915,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
préstamo hipotecario vivienda 66.468,00 €
Total: 66.468,00 €
Vehicle (Renting o similars)
Descripció Import
Vehículo MAZDA CX-3 22.500,00 €
Total: 22.500,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 54.814,14 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Unión General de Trabajadores del País Valencía organización sindical miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional 01/01/2003 07/09/2020 si NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comisión Permanente del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo ( INVASSAT) Administración Publica PRESIDENTA 08/09/2020 Pública
Comisión Sectorial de Seguridad y Salud en el Trabajo del ámbito de Justicia, Administración Publica y Docente Administración Publica Autonómica Presidenta 08/09/2020 Pública
Consejo Valenciano del Trabajo Autónomo Administración Publica Autonómica 29/10/2020 Pública
Fundación Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comunitat Valenciana (TAL) Administración Publica Autonómica .Sector Publico Instrumental Presidenta 22/09/2020 Pública
Comisión del Dialogo Social del Sector Publico Instrumental de la Generalitat Administración Publica Autonómica .Sector Publico Instrumental VOCAL 08/09/2020 Pública
Comisión de Interpretación, Vigilancia y Estudio del II Convenio Colectivo (CIVE) Administración Publica Autonómica 08/09/2020 Pública
Comisión Mixta de Atención a Personas Refugiadas y Desplazadas Administración Publica Autonómica VOCAL 08/09/2020 Pública
Comisión Mixta para el Desarrollo de la Estrategia Valenciana para la Igualdad de Trato, la No-Discriminación y la prevención de los Delitos de Odio Administración Publica Autonómica Vocal Suplente 17/02/2021 Pública
Comisión Paritaria de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASESA) Administración Publica Autonómica VOCAL 08/09/2020 Pública
PLENO. Consejo Tripartito para el Desarrollo de las Relaciones Laborales y la Negociación Colectiva de la Comunitat Valenciana Administración Publica Autonómica Miembro 08/09/2020 Pública
Foro de Dialogo en el ámbito de las Administraciones Locales de la Comunitat Valenciana Administración Publica Autonómica VOCAL 08/09/2020 Pública
Foro de Dialogo en el Ámbito de las Universidades de la Comunitat Valenciana Administración Publica Autonómica. Universidades VOCAL 08/09/2020 Pública
Comisión Técnica. Mesa del Dialogo Social de la Comunitat Valenciana Administración Publica Autonómica Secretaria 08/09/2020 Pública
Pleno Mesa del Dialogo Social Administración Publica Autonómica VOCAL 08/09/2020 Pública
Mesa general de Negociación del Personal Funcionario, estatutario y Laboral ( I y II) Administración Publica Autonómica VOCAL 08/09/2020 Pública
Observatorio Valenciano del Trabajo Decente Administración Publica Autonómica VOCAL 08/09/2020 Pública
Consejo General INVASSAT Administración Publica Autonómica Secretaria 08/09/2020 Pública
Comisión Permanente INVASSAT Administración Publica Autonómica Presidenta 08/09/2020 Pública
LABORA. Consejo de Dirección Administración Publica Autonómica VOCAL 08/09/2020 Pública
Consejo Valenciano de Formación Profesional. Comisión Permanente Administración Publica Autonómica Miembro 08/09/2020 Pública
Consejo Valenciano del Emprendimiento. Comisión Ejecutiva Administración Publica Autonómica VOCAL 08/09/2020 Pública
Comisión Territorial de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social ITSS Administración Publica Autonómica y Estatal Miembro 08/09/2020 Pública
Consejo Rector del Organismo Autónomo Estatal ITSS Administración Publica Autonómica y Estatal VOCAL 08/09/2020 Pública
Patronato de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales Administración Publica Estatal Patrona 08/09/2020 Pública
Fundación para el Desarrollo y la Innovación de la Comunitat Valenciana Patrona 08/09/2020 Privada

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 10/03/2021

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos