alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Juan Ignacio Torregrosa López

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Director general per a l'Avançament de la Societat Digital
 • Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
 • Nomenament: 20/05/2021 DOGV
 • Av. Jean Claude Combaldieu, S/N (Ciutat de la Llum). 03008. Alacant
 • torregrosa_jualop@gva.es
 • 965 318 521
Agenda mai-jun
29 30 31 1 2 3 4
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General per a l'Avançament de la Societat Digital exerceix les competències establides en l'article 70 de la Llei 5/1983 i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de promoció del sector tecnològic valencià; impuls de la digitalització de l'economia i de la societat valencianes; i foment de la digitalització de les administracions públiques valencianes.

Fuente: Funciones

Director general per a l'Avanç de la Societat Digital. Llista completa d'obsequis

28/02/2023

Assistència al MWC Barcelona

Costs
 • Manutenció
  30,00 €
 • Transport
  310,00 €
 • Total 340,00 €
11/01/2023 - 13/01/2023

Viatge reunió Desenvolupament Econòmic de La Rioja.

Costs
 • Allotjament
  119,00 €
 • Manutenció
  21,00 €
 • Transport
  280,97 €
 • Total 420,97 €
13/12/2022 - 15/12/2022

Assistència Conferència Sectorial per a la Transformació Digital.

Costs
 • Allotjament
  226,00 €
 • Manutenció
  8,35 €
 • Transport
  460,60 €
 • Total 694,95 €
01/12/2022

Participació Taula Redona Global Robot Expo.

Costs
 • Manutenció
  4,60 €
 • Transport
  186,57 €
 • Total 191,17 €
22/11/2022

Presentació a Madrid de la Candidatura de la *AESIA

Costs
 • Manutenció
  42,70 €
 • Transport
  108,00 €
 • Total 150,70 €
08/07/2022

Assistència a Espanya Digital 2026 a Madrid.

Costs
 • Transport
  153,41 €
 • Total 153,41 €
06/07/2022

Assistència al Summit Digitals a Madrid

Costs
 • Manutenció
  14,90 €
 • Transport
  150,46 €
 • Total 165,36 €
06/06/2022

Reunió amb el D.G. Digitalizació i I.A.

Costs
 • Manutenció
  10,90 €
 • Transport
  133,11 €
 • Total 144,01 €
25/04/2022

Visita a la Fundació Telefònica 42 a Madrid.

Costs
 • Transport
  142,81 €
 • Total 142,81 €
05/04/2022 - 06/04/2022

Conferència en els Desdejunis de València Plaza.

Costs
 • Allotjament
  165,00 €
 • Manutenció
  17,00 €
 • Total 182,00 €
28/02/2022 - 02/03/2022

Mobile World Congress Barcelona

Costs
 • Allotjament
  434,00 €
 • Manutenció
  27,89 €
 • Transport
  131,21 €
 • Total 593,10 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Director General per a l'Avançament de la Societat Digital. Llista completa d'obsequis

18/05/2022

2 llibretes, 2 bolígrafs, 2 targeters, 2 botelles cristall , 1 bateria portàtil usb (tot això de publicitat !conectaté amb Castella-la Manxa, 2 botelles de vi Marqués de Giñón i 1 botella d'oli d'oliva.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Govern de Castella-la Manxa.II Fòrum Telecomunicacions

Destinatari de l'obsequi: JUAN IGNACIO TORREGROSA LÓPEZ

Destinació: Direcció i Subdirecció General.

20/10/2021

lot amb xicotetes mostres de productes típics d'Alcoi (confits, pericana, olives, oli, etc.)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Alcoi

Destinatari de l'obsequi: JUAN IGNACIO TORREGROSA LÓPEZ

Destinació: Direcció General.

06/07/2021

1 màscara 1 bolígraf

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació Espanyola Direcció *Ingenieria de Projectes

Destinatari de l'obsequi: JUAN IGNACIO TORREGROSA LÓPEZ

Destinació: Direcció General

05/07/2021

1 porta màscara i màscara Alacant Smart City 1 memòria pen Alacant Smart City

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Alacant

Destinatari de l'obsequi: JUAN IGNACIO TORREGROSA LÓPEZ

Destinació: Direcció General

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 63.769,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 4.165,56 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 67.935,24 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 77.402,00 €
Ple domini 8 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 33.821,00 €
Ple domini 50 Garatge Alicante/Alacant Espanya 9.130,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 63.322,22 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 18.500,00 €
Altres béns i drets de contingut econòmic.
Descripció Import
Deustchbank - Degiro (Broker) 12.467,70 €
Total: 12.467,70 €
Control i gestió de valors i actius financers.
Descripció Import
Acciones Banco de Santander 2.276,30 €
Total: 2.276,30 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
ING 2.270,86 €
ING 831,81 €
ING 2.595,93 €
ING 1.288,68 €
ING 1.288,68 €
ING 2.138,45 €
ING 1.174,81 €
Total: 11.589,22 €
Plans de pensions.
Descripció Import
ING 15.749,35 €
Total: 15.749,35 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 64.405,11 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 29,25 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 2.446,50 €
Pèrdues patrimonials (B.I. estalvi) 82,72 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Universitat Politènica de València Universidad Personal Docente e Investigador 20/10/2000 17/05/2021 SI
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Sense activitats del mandat inherents al càrrec. 20/05/2021 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 01/10/2021

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Curriculum vitae

cargando datos