FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • María del Ángel Campello Moreno

 • X legislatura (17/06/2019-25/06/2023)
 • Secretària autonòmica d'Innovació i Transformació Digital
 • Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
 • Nomenament: 13/09/2022 DOGV
 • Av. Jean Claude Combaldieu, S/N 03008 - Alacant
 • campello_marmor@gva.es
 • 965318506
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Secretaria Autonòmica d'Innovació i Transformació Digital exerceix les competències que se li atribueixen en l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria d'innovació tecnològica i desenvolupament de la capacitat innovadora del sistema productiu valencià, Sistema Valencià de la Innovació, coordinació en matèria d'innovació tecnològica dels instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana, i estratègies de digitalització de la Comunitat Valenciana.

Fuente: Funciones

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 66.296,28 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 66.296,28 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 27/12/2022

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 25 Vivendes Valencia/València Espanya 116.351,50 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
CaixaBank 900,00 €
Banco Sabadell 4.225,00 €
Banco Sabadell 11.500,00 €
Total: 16.625,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Prèstec hipotecari 32.500,00 €
Total: 32.500,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 09/11/2023
Descripció Import
Guanys patrimonials (B.I. general) 100,00 €
Rendiment del treball 47.286,87 €

Renda 2021 >>

Renda 2021 - Presentada el 16/01/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 40.585,56 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 27/12/2022

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Les Corts Valencianes Secretària de Presidència 01/10/2019 12/09/2022 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 27/12/2022

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) Gestió de la política industrial de la Generalitat i recolzament a les empreses, en matèria d'innovació para la competitividad i modernització de les mitjanes i petites empreses i àrees industrials, emprenediment Vocal 13/09/2022 Pública
Observatori de Bretxa Digital Fòrum de participació que permet l'impuls compartit entre les Administracions Públiques, els agents econòmics i socials i la societat civil organitzada Vicepresidenta primera 13/09/2022 Pública
Comissió Interdepartamental d'acció exterior i relacions amb la Unió Europea Exposició i posada en comú de informació en relació sobre la situació de retirada de Regne Unit de la Unió Europea Vocal 13/09/2022 Pública
Comissió delegada del Consell de Transició Ecològica i Sostenibilitat Ambiental Òrgan de coordinació del Consell en matèria de transició ecològica, sostenibilitat ambiental i lluita contra el canvi climàtic Vocal 13/09/2022 Pública
Agència Valenciana de la Innovació (AVI) organisme que aglutina a tots els agents del Sistema Valencià de Innovació Vocal 11/10/2022 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 28/12/2022

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 28/12/2022

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos