alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Jorge Iván Castañón Ortega

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Secretari autonòmic de la Vicepresidència
 • Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
 • Nomenament: 27/06/2019 DOGV
 • Plaça de Nules, 2. 46003. València
 • castanyon_iva@gva.es
 • 963 424 710

Agenda

Agenda juny
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Secretaria Autonòmica de la Vicepresidència exerceix les funcions que se li atribueixen en l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria de portaveu i Secretariat del Consell, organització general i suport a la Vicepresidència en aquells assumptes que en la seua qualitat de Vicepresidència li encomane la Presidència, especialment la representació del Consell per a la defensa dels seus interessos dins i fora del territori de la Comunitat Valenciana i la coordinació de l'acció del Consell. Així mateix, assumirà aquells assumptes que la Vicepresidència li encomane expressament en el seu àmbit competencial.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Secretari Autonòmic de la Vicepresidència Llista completa d'obsequis

28/01/2020 - 30/01/2020

Assistència Fira Internacional del Joguet en Nuremberg

Costs
 • Allotjament
  770,00 €
 • Transport
  892,00 €
 • Total 1.662,00 €
14/10/2019 - 18/10/2019

A Pequín, visita a l'oficina comercial de l'ambaixada i reunió amb l'Institut Confucio a la Xina, així com visitar la ciutat de Chengdu amb motiu de la invitació per a la participació en els actes commemoratius del 25 aniversari d'agermanament de la província de Sichuan i la Comunitat Valenciana

Costs
 • Allotjament
  656,82 €
 • Transport
  2.224,85 €
 • Total 2.881,67 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 62.492,04 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 61.266,60 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec, des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Secretari Autonòmic de la Vicepresidència Llista completa d'obsequis

20/10/2020

Llibre "El CEMAS davant els reptes globals de l'alimitació urbana sostenible"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de València

Destinatari de l'obsequi: IVÁN CASTAÑÓN ORTEGA

Destinació: Secretari Autonòmic de la Vicepresidència

20/10/2020

Màscara negra amb el logotip d'A punt en blanc

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Televisió valenciana A punt

Destinatari de l'obsequi: IVÁN CASTAÑÓN ORTEGA

Destinació: Secretari Autonòmic de la Vicepresidència

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Vicepresidència i C. de Igualtat i Polítiques Inlcusives Director General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència 08/12/2017 26/06/2019 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Autoritat Portuària de Valencia Membre del Consell d'Administració 17/01/2020
Comssió de Secretaris Autonòmics i Sotsecretaris 27/06/2019 Pública
Societat Projectes Temàtics de la C. Valenciana Membre del Consell d'Administració 27/12/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 54.927,23 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos