FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Santiago Lumbreras Peláez

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Secretari autonòmic de Relacions Institucionals i Transparència
 • Presidència de la Generalitat
 • Nomenament: 26/07/2023 DOGV
 • Carrer Cavallers, 2 - 46001 - València
 • lumbreras_san@gva.es
 • --
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Secretaria Autonòmica de Relacions Institucionals i Transparència és l'òrgan que exercix les funcions establides en l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria de relacions amb Les Corts i amb les altres institucions de la Generalitat; direcció del protocol dels actes de caràcter representatiu; direcció de l'Oficina de Premsa de la Presidència de la Generalitat; ordenació i tramitació dels procediments relacionats amb la promoció institucional; participació ciutadana; transparència de l'activitat pública, bon govern i memòria democràtica; foment de l'autogovern, i coordinació de les delegacions del Consell.

Fuente: Funciones

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 66.634,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 9.326,76 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 75.961,44 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 28.728,39 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 3.248,53 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 31.976,92 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 25/09/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 48.792,51 €
Ple domini 20 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 11.224,06 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BANCO SABADELL 2.750,00 €
BANCO SABADELL 1.250,00 €
Total: 4.000,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
PEUGEOT 5008 15.000,00 €
Total: 15.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
HIPOTECA VIVIENDA 30.000,00 €
Total: 30.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 25/09/2023
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari 1.241,49 €
Rendiment del treball 61.363,20 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 0,75 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 25/09/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
DIPUTACIÓN DE ALICANTE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA JEFE DE GABINETE DE LA PRESIDENCIA 06/08/2019 20/07/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 13/03/2024

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
FUNDACION MARQ ADQUISICIÓN,CONSERVACIÓN,RESTAURACIÓN,DIVULGACIÓN PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO QUE TENGAN VALOR HISTÓRICO,ARTISTICO,PALEONTOLÓGICO,ETC PATRONO 01/03/2024 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA COORDINAR LAS ACCIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL CONSELL QUE DESARROLLEN ACTUACIONES QUE INCIDAN EN LOS DERECHOS DE NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES VOCAL 06/02/2024 Pública
FUNDACIÓN VALENCIANA PREMOS REI JAUME I DE LA COMUNITAT VALENCIANA PATRONO 19/12/2023 Pública
SOCIEDAD "INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS I CERTIFICACIÓ, S.A.U." MIEMBRO 17/10/2023 Pública
ALTO CONSEJO CONSULTIVO EN INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT ASESORAMIENTO Y CONSULTA POLÍTICAS I+D+I DE LA GENERALITAT SECRETARIO 15/11/2023 Pública
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD VALENCIANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS MIEMBRO 19/09/2023 Pública
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS PRESIDENTE 10/08/2023 Pública
CONSEJO DE PARTICIPACIÓ CIUDADANA DE LA COMUNITAT VALENCIANA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN EN LOS ASUNTOS PÚBLICOS ENTRE LA GV,LA CIUDADANIA Y LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN LA SOCIEDAD CIVIL VALENCIANA VOCAL 26/07/2023 Pública
FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL DE MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES MENORES DE LA CV GARANTIZAR LA SUFICIENCIA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES LOCALES DE LA CV Y POTENCIAR SU AUTONOMÍA LOCAL VICEPRESIDENTE 26/07/2023 Pública
COMISIÓN ASESORA DE DERECHO CIVIL VALENCIANO RECUPERACIÓN,CONSERVACIÓN Y REVITALIZACIÓN DEL DERECHO CIVIL FORAL VALENCIANO VICEPRESIDENTE 26/07/2023 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA DEMOCRÁTICA GARANTIZAR LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA DEMOCRATICA VOCAL 26/07/2023 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA COORDINACIÓN,APOYO Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO ELECTORAL A LES CORTS COLABORACIÓN,EVALUACIÓN Y COORDINACIÓN PARA LA PREPARACIÓN DE LOS COMICIOS AUTONÓMICOS VOCAL 26/07/2023 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE TURISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES INSTITUCIONALES VOCAL 26/07/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 07/03/2024 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA COORDINAR LAS ACCIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL CONSELL QUE DESARROLLEN ACTUACIONES QUE INCIDAN EN LOS DERECHOS DE NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES VOCAL 06/02/2024 Pública
FUNDACIÓN VALENCIANA PREMOS REI JAUME I DE LA COMUNITAT VALENCIANA PATRONO 19/12/2023 Pública
SOCIEDAD "INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS I CERTIFICACIÓ, S.A.U." MIEMBRO 17/10/2023 Pública
ALTO CONSEJO CONSULTIVO EN INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT ASESORAMIENTO Y CONSULTA POLÍTICAS I+D+I DE LA GENERALITAT SECRETARIO 15/11/2023 Pública
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD VALENCIANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS MIEMBRO 19/09/2023 Pública
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS PRESIDENTE 10/08/2023 Pública
CONSEJO DE PARTICIPACIÓ CIUDADANA DE LA COMUNITAT VALENCIANA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN EN LOS ASUNTOS PÚBLICOS ENTRE LA GV,LA CIUDADANIA Y LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN LA SOCIEDAD CIVIL VALENCIANA VOCAL 26/07/2023 Pública
FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL DE MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES MENORES DE LA CV GARANTIZAR LA SUFICIENCIA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES LOCALES DE LA CV Y POTENCIAR SU AUTONOMÍA LOCAL VICEPRESIDENTE 26/07/2023 Pública
COMISIÓN ASESORA DE DERECHO CIVIL VALENCIANO RECUPERACIÓN,CONSERVACIÓN Y REVITALIZACIÓN DEL DERECHO CIVIL FORAL VALENCIANO VICEPRESIDENTE 26/07/2023 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA DEMOCRÁTICA GARANTIZAR LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA DEMOCRATICA VOCAL 26/07/2023 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA COORDINACIÓN,APOYO Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO ELECTORAL A LES CORTS COLABORACIÓN,EVALUACIÓN Y COORDINACIÓN PARA LA PREPARACIÓN DE LOS COMICIOS AUTONÓMICOS VOCAL 26/07/2023 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE TURISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES INSTITUCIONALES VOCAL 26/07/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 26/12/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
FUNDACIÓN VALENCIANA PREMOS REI JAUME I DE LA COMUNITAT VALENCIANA PATRONO 19/12/2023 Pública
SOCIEDAD "INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS I CERTIFICACIÓ, S.A.U." MIEMBRO 17/10/2023 Pública
ALTO CONSEJO CONSULTIVO EN INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT ASESORAMIENTO Y CONSULTA POLÍTICAS I+D+I DE LA GENERALITAT SECRETARIO 15/11/2023 Pública
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD VALENCIANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS MIEMBRO 19/09/2023 Pública
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS PRESIDENTE 10/08/2023 Pública
CONSEJO DE PARTICIPACIÓ CIUDADANA DE LA COMUNITAT VALENCIANA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN EN LOS ASUNTOS PÚBLICOS ENTRE LA GV,LA CIUDADANIA Y LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN LA SOCIEDAD CIVIL VALENCIANA VOCAL 26/07/2023 Pública
FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL DE MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES MENORES DE LA CV GARANTIZAR LA SUFICIENCIA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES LOCALES DE LA CV Y POTENCIAR SU AUTONOMÍA LOCAL VICEPRESIDENTE 26/07/2023 Pública
COMISIÓN ASESORA DE DERECHO CIVIL VALENCIANO RECUPERACIÓN,CONSERVACIÓN Y REVITALIZACIÓN DEL DERECHO CIVIL FORAL VALENCIANO VICEPRESIDENTE 26/07/2023 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA DEMOCRÁTICA GARANTIZAR LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA DEMOCRATICA VOCAL 26/07/2023 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA COORDINACIÓN,APOYO Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO ELECTORAL A LES CORTS COLABORACIÓN,EVALUACIÓN Y COORDINACIÓN PARA LA PREPARACIÓN DE LOS COMICIOS AUTONÓMICOS VOCAL 26/07/2023 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE TURISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES INSTITUCIONALES VOCAL 26/07/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 23/11/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
ALTO CONSEJO CONSULTIVO EN INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT ASESORAMIENTO Y CONSULTA POLÍTICAS I+D+I DE LA GENERALITAT SECRETARIO 15/11/2023 Pública
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD VALENCIANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS MIEMBRO 19/09/2023 Pública
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS PRESIDENTE 10/08/2023 Pública
CONSEJO DE PARTICIPACIÓ CIUDADANA DE LA COMUNITAT VALENCIANA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN EN LOS ASUNTOS PÚBLICOS ENTRE LA GV,LA CIUDADANIA Y LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN LA SOCIEDAD CIVIL VALENCIANA VOCAL 26/07/2023 Pública
FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL DE MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES MENORES DE LA CV GARANTIZAR LA SUFICIENCIA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES LOCALES DE LA CV Y POTENCIAR SU AUTONOMÍA LOCAL VICEPRESIDENTE 26/07/2023 Pública
COMISIÓN ASESORA DE DERECHO CIVIL VALENCIANO RECUPERACIÓN,CONSERVACIÓN Y REVITALIZACIÓN DEL DERECHO CIVIL FORAL VALENCIANO VICEPRESIDENTE 26/07/2023 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA DEMOCRÁTICA GARANTIZAR LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA DEMOCRATICA VOCAL 26/07/2023 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA COORDINACIÓN,APOYO Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO ELECTORAL A LES CORTS COLABORACIÓN,EVALUACIÓN Y COORDINACIÓN PARA LA PREPARACIÓN DE LOS COMICIOS AUTONÓMICOS VOCAL 26/07/2023 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE TURISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES INSTITUCIONALES VOCAL 26/07/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 29/09/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD VALENCIANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS 19/09/2023 Pública
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS 10/08/2023 Pública
CONSEJO DE PARTICIPACIÓ CIUDADANA DE LA COMUNITAT VALENCIANA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN EN LOS ASUNTOS PÚBLICOS ENTRE LA GV,LA CIUDADANIA Y LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN LA SOCIEDAD CIVIL VALENCIANA VOCAL 26/07/2023 Pública
FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL DE MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES MENORES DE LA CV GARANTIZAR LA SUFICIENCIA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES LOCALES DE LA CV Y POTENCIAR SU AUTONOMÍA LOCAL VICEPRESIDENTE 26/07/2023 Pública
COMISIÓN ASESORA DE DERECHO CIVIL VALENCIANO RECUPERACIÓN,CONSERVACIÓN Y REVITALIZACIÓN DEL DERECHO CIVIL FORAL VALENCIANO VICEPRESIDENTE 26/07/2023 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA DEMOCRÁTICA GARANTIZAR LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA DEMOCRATICA VOCAL 26/07/2023 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA COORDINACIÓN,APOYO Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO ELECTORAL A LES CORTS COLABORACIÓN,EVALUACIÓN Y COORDINACIÓN PARA LA PREPARACIÓN DE LOS COMICIOS AUTONÓMICOS VOCAL 26/07/2023 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE TURISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES INSTITUCIONALES VOCAL 26/07/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 25/09/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
CONSEJO DE PARTICIPACIÓ CIUDADANA DE LA COMUNITAT VALENCIANA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN EN LOS ASUNTOS PÚBLICOS ENTRE LA GV,LA CIUDADANIA Y LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN LA SOCIEDAD CIVIL VALENCIANA VOCAL 26/07/2023 Pública
FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL DE MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES MENORES DE LA CV GARANTIZAR LA SUFICIENCIA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES LOCALES DE LA CV Y POTENCIAR SU AUTONOMÍA LOCAL VICEPRESIDENTE 26/07/2023 Pública
COMISIÓN ASESORA DE DERECHO CIVIL VALENCIANO RECUPERACIÓN,CONSERVACIÓN Y REVITALIZACIÓN DEL DERECHO CIVIL FORAL VALENCIANO VICEPRESIDENTE 26/07/2023 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA DEMOCRÁTICA GARANTIZAR LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA DEMOCRATICA VOCAL 26/07/2023 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA COORDINACIÓN,APOYO Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO ELECTORAL A LES CORTS COLABORACIÓN,EVALUACIÓN Y COORDINACIÓN PARA LA PREPARACIÓN DE LOS COMICIOS AUTONÓMICOS VOCAL 26/07/2023 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE TURISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES INSTITUCIONALES VOCAL 26/07/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 16/10/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 18/10/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos