alts càrrecs

<< Ves enrere
  • Miguel Mínguez Pérez

  • X legislatura (17/06/2019- )
  • Conseller de Sanitat Universal i Salut Pública
  • Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  • Nomenament: 14/05/2022 DOGV
  • C/ Misser Mascó, 31 - 33. 46010. València
  • consellersanitat@gva.es
  • 961928010

Agenda

Agenda maig
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La persona titular de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, com a màxim òrgan superior del departament, exerceix totes les competències conferides per la Llei 5/1983 del Consell, així com qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'àmbit competencial assignat a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

La persona titular de la conselleria, sota la superior autoritat del Consell, assumeix la representació orgànica de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública davant tota classe d'institucions públiques i privades.

Fuente: Funciones

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos