<< Ves enrere
  • María del Pino Benavent Nácher

  • Subdirectora mèdica del Departament de Salut de la Ribera
  • Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  • Nomenament: 20/02/2019 DOGV
  • Carretera Corbera, Km 1 - 46600 - Alzira
  • benavent_mpi@gva.es
  • 962458232
Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
conselleria de sanitat universal i salut publica sanitat funcionaria interina 02/05/2012 19/02/2019 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Hospital Universitario La Ribera subdirección médica subdirección médica 20/02/2019 Pública
Hospital Universitario La Ribera Subdirección Médica subdirección médica 20/02/2019 Pública
Hospital Universitario La Ribera Subdirección Médica subdirección médica 20/02/2019 Pública
Hospital Universitario La Ribera Subdirección Médica subdirección médica 20/02/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 3.999,14 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 74.159,98 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
la caixa 61,00 €
Total: 61,00 €
Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 46.457,99 €

Compatibilidades

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 30/12/2019