Visualització de contingut web

Cercador de convenis signats per la Generalitat

Accés als convenis signats per la Generalitat des de l'any 2014. En l'àmbit de la Generalitat s'entén per conveni tot acord de voluntats subscrit per la Generalitat amb altres persones físiques o jurídiques, de naturalesa pública o privada per al desenvolupament i compliment d'una finalitat d'interés públic. El conveni no podran tindre per objecte prestacions pròpies dels contractes.

+ Fonament jurídic

La tramitació i formalització dels convenis que subscriga la Generalitat i el funcionament del Registre de Convenis estan regulats en el Decret 176/2014 (DOCV 7379 de 13.10.2014).

Segons el decret els objectius són:

 • Conjugar la simplificació del procediment aplicable en matèria de convenis amb l'increment de les garanties, de manera que la nova regulació en cap cas puga suposar un menyscabament en la protecció de l'interés general i en el compliment de les seues obligacions per part dels poders públics.
 • Per a aclarir el règim jurídic, esta norma pretén dotar d'homogeneïtat als convenis que es formalitzen per la Generalitat, per mitjà de l'establiment d'una definició i una tipologia bàsica dels diferents instruments convencionals, a fi de delimitar en quins casos pot subscriure's un conveni i quan s'ha de recórrer a la contractació administrativa.
 • Reforçar els principis de transparència i publicitat que han de regir l'activitat de la Generalitat en este àmbit, possibilitant l'accés i consulta per part de la ciutadania de les dades més rellevants dels convenis subscrits, en el marc de les previsions contingudes en la normativa bàsica estatal i en la regulació autonòmica.

Cercador de convenis - 2ª part

Aquest cercador facilita l'accés al conjunt de convenis firmats per la Generalitat des de l'any 2014.

 

Convenis
Tots els camps són opcionals
Mostrar estadístiques

Tipus conveni Entitat GVA Entitat externa Data firma Publicació en el DOCV Descripció del conveni Obligacions econòmiques Matèria
Conveni singular CONS. DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA CREU ROJA ESPANYOLA. COMITÉ PROVINCIAL DE VALENCIA 25-05-2023 CONVENI ENTRE LA GENERALITAT VALENCIANA, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PUBLICA, I LA CREU ROJA ESPANYOLA (COMITÉ PROVINCIAL DE VALÈNCIA), PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA D'ATENCIÓ BUCODENTAL DE PERSONES DISCAPACITADES QUE DESENVOLUPA L'ENTITAT, EN 2023 50.000,00
 • Salut
Conveni marc CONS. DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA COL·LEGI OFICIAL DE DIETISTES-NUTRICIONISTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 24-05-2023 CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA, I EL COL·LEGI OFICIAL DE DIETISTES-NUTRICIONISTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA, PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE FORMACIÓ I AJUDA MÚTUA. 0,00
 • Salut
Conveni singular CONS. DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA ASOCIACIÓN VALENCIANA DE EMPRESARIOS DE ORTOPEDIA (AVEO) 24-05-2023 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA, I L'ASSOCIACIÓ VALENCIANA D'EMPRESARIS D'ORTOPÈDIA (AVEO) EN QUALITAT DE REPRESENTANT DELS ESTABLIMENTS D'ORTOPÈDIA, PER A ESTABLIR LES CONDICIONS DE DISPENSACIÓ, FACTURACIÓ I PAGAMENT DE LES APORTACIONS PER TRACTAMENTS ORTOPROTÈTICS, SUBVENCIONATS PER DECRET 221/2022, DE 16 DE DESEMBRE, DEL CONSELL 0,00
 • Salut
Conveni singular CONS. DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS DE CASTELLÓ, COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS D'ALACANT, COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS DE VALENCIA 16-05-2023 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA, I ELS COL·LEGIS OFICIALS DE FARMACÈUTICS DE LES PROVÍNCIES D'ALACANT, CASTELLÓ I VALÈNCIA, PER A ESTABLIR LES CONDICIONS DE DISPENSACIÓ, FACTURACIÓ I PAGAMENT DE LES APORTACIONS PER TRACTAMENTS FARMACOLÒGICS PER A 2023, SUBVENCIONATS PEL DECRET 220/2022 I PEL DECRET 221/2022, TOTS DOS DE 16 DE DESEMBRE DEL CONSELL 0,00
 • Salut
Conveni singular CONS. DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA ASSOCIACI? AMAMANTA, GRUP DE SUPORT A LA LACT?NCIA MATERNA 04-05-2023 ACORD DE COOPERACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA, I L'ASSOCIACIÓ ALLETA, GRUP DE SUPORT A LA LACTÀNCIA MATERNA, PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE VOLUNTARIAT EN ELS DEPARTAMENTS DE SALUT LA FE, CLINICO-MALVA-ROSA, DOCTOR-PESET, ARNAU-LLIRÍA, GANDIA, LA RIBERA, MANISES, ELDA, REQUENA, XATIVA-ONTINYENT I VALÈNCIA-HOSPITAL GENERAL 0,00
 • Salut
Conveni singular CONS. DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA FUNDACIÓ DANY CEREBRAL ATEN3U CASTELLÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA 02-05-2023 CONVENI ENTRE LA GENERALITAT VALENCIANA, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA, I LA FUNDACIÓ DE DANY CEREBRAL ATEN3U CASTELLÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA, PER AL FINANÇAMENT DE LES DESPESES DERIVADES DEL TRANSPORT I ASSISTÈNCIA A PERSONES AFECTADES DE LESIONS CEREBRALS, EN 2023 26.000,00
 • Salut
Conveni singular CONS. DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA LACAD?MIA D'INFERMERIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA, 02-05-2023 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA, I L'ACADÈMIA D'INFERMERIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA, PER AL FINANÇAMENT DE LES SEUES DESPESES DE FUNCIONAMENT EN L'EXERCICI 2023 10.000,00
 • Salut
Conveni singular CONS. DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 27-04-2023 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA, I LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE LA COMUNITAT VALENCIANA, PER AL FINANÇAMENT DE LES SEUES DESPESES DE FUNCIONAMENT EN L'EXERCICI 2023 30.000,00
 • Salut
Addenda CONS. DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA FUNDACIO UNIVERSITAT CATOLICA DE VALENCIA SANT VICENT MARTIR 20-04-2023 ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA AMB COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE SANITAT, I LA FUNDACIÓ UNIVERSITAT CATÒLICA DE VALÈNCIA SANT VICENT MÀRTIR, PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES DOCENTS DE TITULACIONS DE CIÈNCIES DE LA SALUT. 0,00
 • Salut
Conveni marc CONS. DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA CONSELL VALENCIÀ DE COL·LEGIS DE FARMACÈUTICS 06-04-2023 CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA, I EL CONSELL VALENCIÀ DE COL·LEGIS DE FARMACÈUTICS, PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE FORMACIÓ I AJUDA MÚTUA. 0,00
 • Salut
Mostrant 1 - 10 de 339 resultats
de 34

Peu de pàgina

Font: Subsecretaria de cada departament o organisme
Data d'actualització del text: març 2018
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data de creació: juny 2014
Fonament jurídic: art. 21.1.a) de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323 de 22.04.2022) i l'art. 12 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicador dccaa5211 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 55 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional