Visualització de contingut web

Cercador de convenis

El Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre (DOCV 7379 de 13.10.2014).

+Info

Segons el decret els objectius són:

  • Conjugar la simplificació del procediment aplicable en matèria de convenis amb l'increment de les garanties, de manera que la nova regulació en cap cas puga suposar un menyscabament en la protecció de l'interés general i en el compliment de les seues obligacions per part dels poders públics.
  • Per a aclarir el règim jurídic, esta norma pretén dotar d'homogeneïtat als convenis que es formalitzen per la Generalitat, per mitjà de l'establiment d'una definició i una tipologia bàsica dels diferents instruments convencionals, a fi de delimitar en quins casos pot subscriure's un conveni i quan s'ha de recórrer a la contractació administrativa.
  • Reforçar els principis de transparència i publicitat que han de regir l'activitat de la Generalitat en este àmbit, possibilitant l'accés i consulta per part de la ciutadania de les dades més rellevants dels convenis subscrits, en el marc de les previsions contingudes en la normativa bàsica estatal i en la regulació autonòmica.

Cercador de convenis - 2ª part

Aquest cercador facilita l'accés al conjunt de convenis firmats per la Generalitat des de l'any 2014.

 

Convenis
Tots els camps són opcionals
Mostrar estadístiques

Tipus conveni Entitat GVA Entitat externa Data firma Publicació en el DOCV Descripció del conveni Obligacions econòmiques Matèria
Conveni singular TURISME COMUNITAT VALENCIANA FEDERACIÓ VALENCIANA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES (FVMP) 27-06-7202 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE TURISME COMUNITAT VALENCIANA I LA FEDERACIÓ VALENCIANA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES PER AL FOMENT TURÍSTIC I LA INFORMACIÓ MUNICIPAL DURANT L’ANY 2022. 50.000,00
  • Turisme
Addenda CONS. D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT 31-12-2022 PRIMERA PRÒRROGA DEL CONVENI ENTRE LES CORTS VALENCIANES I L'INSTITUT VALENCIÀ D’ART MODERN (IVAM) PER A LA PROMOCIÓ DE L'ART MODERN 25.000,00
Conveni singular CONS. D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT 23-12-2022 CONVENI QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE CASTELLÓ I L'INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA PER AL FINANÇAMENT DE PROGRAMACIÓ CULTURAL DE L'AUDITORI I PALAU DE CONGRESSOS DE CASTELLÓ 50.000,00
Conveni singular CONS. DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA ASOCIACIÓN PARA LA SALUD INTEGRAL DE LOS ENFERMOS MENTALES (ASIEM) 23-09-2022 ACORD DE COOPERACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA, I L'ASSOCIACIÓ PER A LA SALUT INTEGRAL DELS MALALTS MENTALS (ASIEM), PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE VOLUNTARIAT EN EL DEPARTAMENT CLÍNIC MALVA-ROSA, DEPARTAMENT VALÈNCIA LA FE, DEPARTAMENT VALÈNCIA DR. PESET I DEPARTAMENT ARNAU VILANOVA LLÍRIA 0,00
  • Salut
Conveni singular CONS. DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA MINISTERI DE SANITAT 22-09-2022 CONVENI PER A L'ANY 2022 ENTRE LA DELEGACIÓ DEL GOVERN PER AL PLA NACIONAL SOBRE DROGUES I LA COMUNITAT VALENCIANA, EN MATÈRIA DE DROGODEPENDÈNCIES I AMB CÀRREC AL FONS DE BÉNS DECOMISSATS” 0,00
  • Salut
Conveni singular INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ) ASSOCIACIÓ INICIATIVES SOLIDÀRIES 19-09-2022 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT I L'ASSOCIACIÓ INICIATIVES SOLIDÀRIES PER AL FINANÇAMENT DEL PROGRAMA D'ACTIVITATS DIRIGIT A FACILITAR LA INSERCIÓ DE PERSONES JOVES EN L'ÀMBIT PENITENCIARI, A TRAVÉS DE CENTRES D'INFORMACIÓ JUVENIL SITUATS EN EL CENTRE PENITENCIARI VALÈNCIA “ANTONI ASUNCIÓN HERNÁNDEZ” 80.000,00
Conveni singular CONS. D'INNOVACIÓ, UNIVERSIT., CIÈNCIA I S. DIGITAL UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ (UJI) 15-09-2022 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA I LA UNIVERSITAT JAUME I PER A LA PROMOCIÓ DE DOCTORATS EN COL·LABORACIÓ AMB EMPRESES EN 2022. 200.000,00
  • Educació
Conveni singular TURISME COMUNITAT VALENCIANA UNIVERSIDAD ALICANTE 15-09-2022 CONVENI DE COL·LABORACIÓ, ENTRE TURISME COMUNITAT VALENCIANA I LA UNIVERSITAT D’ALACANT, PER A LA REALITZACIÓ D’UN CURS DE FORMACIÓ ESPECÍFICA PER A PERSONAL DE PISOS EN HOTELS 20.000,00
  • Turisme
Conveni singular INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ) UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ (UJI) 14-09-2022 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, MITJANÇANT L'INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT I LA UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ EN EL CONEIXEMENT, ANÀLISI I DIFUSIÓ DE LA REALITAT DE LA JOVENTUT RURAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA, DURANT L'EXERCICI 2022. 20.000,00
Conveni singular CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES, S. A. (CACSA) UNIVERSITAT DE MÚRCIA 13-09-2022 CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER AL DEPÒSIT DE MATERIAL GENÈTIC ENTRE LA UNIVERSITAT DE MÚRCIA I L'OCEANOGRÀFIC DE VALÈNCIA 0,00
Mostrant 1 - 10 de 7.304 resultats
de 731

Peu de pàgina

Font: Subsecretaria de cada departament o organisme
Data d'actualització del text: març 2018
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data de creació: juny 2014
Fonament jurídic: art. 9.1.c) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) de manera transitòria, fins a l'entrada en vigor de l'art. 21.1.a) de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323 de 22.04.2022) el dia 22.04.2023 i l'art. 12 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicador dccaa5211 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 55 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional