Visualització de contingut web

Cercador de convenis signats per la Generalitat

Accés als convenis signats per la Generalitat des de l'any 2014. En l'àmbit de la Generalitat s'entén per conveni tot acord de voluntats subscrit per la Generalitat amb altres persones físiques o jurídiques, de naturalesa pública o privada per al desenvolupament i compliment d'una finalitat d'interés públic. El conveni no podran tindre per objecte prestacions pròpies dels contractes.

+ Fonament jurídic

La tramitació i formalització dels convenis que subscriga la Generalitat i el funcionament del Registre de Convenis estan regulats en el Decret 176/2014 (DOCV 7379 de 13.10.2014).

Segons el decret els objectius són:

 • Conjugar la simplificació del procediment aplicable en matèria de convenis amb l'increment de les garanties, de manera que la nova regulació en cap cas puga suposar un menyscabament en la protecció de l'interés general i en el compliment de les seues obligacions per part dels poders públics.
 • Per a aclarir el règim jurídic, esta norma pretén dotar d'homogeneïtat als convenis que es formalitzen per la Generalitat, per mitjà de l'establiment d'una definició i una tipologia bàsica dels diferents instruments convencionals, a fi de delimitar en quins casos pot subscriure's un conveni i quan s'ha de recórrer a la contractació administrativa.
 • Reforçar els principis de transparència i publicitat que han de regir l'activitat de la Generalitat en este àmbit, possibilitant l'accés i consulta per part de la ciutadania de les dades més rellevants dels convenis subscrits, en el marc de les previsions contingudes en la normativa bàsica estatal i en la regulació autonòmica.

Cercador de convenis - 2ª part

Aquest cercador facilita l'accés al conjunt de convenis firmats per la Generalitat des de l'any 2014.

 

Convenis
Tots els camps són opcionals
Mostrar estadístiques

Tipus conveni Entitat GVA Entitat externa Data firma Publicació en el DOCV Descripció del conveni Obligacions econòmiques Matèria
Conveni singular CONS. DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBL. I MOVILIT AJUNTAMENT DE VALÈNCIA, ADIF-ALTA VELOCIDAD CONVENI ENTRE LA GENERALITAT, L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA I ADIF ALTA VELOCITAT PER A L'EXECUCIÓ I PAGAMENT DE LES OBRES DEL “CANAL D'ACCÉS. FASE 3. INTEGRACIÓ DEL FERROCARRIL A LA CIUTAT DE VALÈNCIA” LA SEUA DIRECCIÓ I ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES 531.689.000,00
 • Urbanisme i infraestructures
Conveni singular TURISME COMUNITAT VALENCIANA FEDERACIÓ VALENCIANA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES (FVMP) 27-06-7202 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE TURISME COMUNITAT VALENCIANA I LA FEDERACIÓ VALENCIANA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES PER AL FOMENT TURÍSTIC I LA INFORMACIÓ MUNICIPAL DURANT L’ANY 2022. 50.000,00
 • Turisme
Conveni singular VICEPR. 2A I CONS. D'HABITATGE I ARQUI. BIOCLIMÀTICA AJUNTAMENT D'OLIVA 01-12-2023 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE VSCHAB I L'AJ. D'OLIVA PER A LA GESTIÓ DE L'ACTUACIÓ DE REGENERACIÓ I RENOVACIÓ URBANA DEL BARRI ANTIC DE LA CIUTAT D'OLIVA I PER A LA INSTRUMENTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CORRESPONENT A 2022 PER A AQUESTA ACTUACIÓ. 844.465,79
 • Habitatge
Conveni singular AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) COLL.LEGI PROFESSIONAL D'ECONOMISTES DE SEVILLA 18-01-2023 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA, LA SOCIETAT INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS I CERTIFICACIÓ, SAU (ISTEC) I EL COL·LEGI PROFESSIONAL D'ECONOMISTES DE SEVILLA, EN RELACIÓ AMB LA PRESENTACIÓ TELEMÀTICA DE DOCUMENTS AMB TRANSCENDÈNCIA TRIBUTÀRIA DAVANT L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA. 0,00
 • Hisenda
Conveni singular AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) IL.LUSTRE COL.LEGI D'ADVOCATS D'ALZIRA 18-01-2023 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA, LA SOCIETAT INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS I CERTIFICACIÓ, SAU (ISTEC) I L'IL·LUSTRE COL·LEGI D'ADVOCATS D'ALZIRA, EN RELACIÓ AMB LA PRESENTACIÓ TELEMÀTICA DE DOCUMENTS AMB TRANSCENDÈNCIA TRIBUTÀRIA DAVANT L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA 0,00
 • Hisenda
Conveni singular CONS. DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRAC. PÚBLICA JUNTA CENTRAL FALLERA 13-01-2023 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, I JUNTA CENTRAL FALLERA DE VALÈNCIA, PER A L'ORGANITZACIÓ DE CURSOS DE FORMACIÓ DE CONSUMIDORS RECONEGUTS COM A EXPERTS (CRE). 0,00
 • Legislació i justícia
Conveni singular CONS. DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT JAUME I, FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA MP 12-01-2023 ACORD DE COOPERACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA I LA FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT JAUME I, FUNDACIÓ VALENCIANA MP, PER AL DISSENY I IMPLEMENTACIÓ DE LA KIMIOBOX EN LA UNITAT D'ONCOLOGIA PEDIÀTRICA DE L'HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI DE CASTELLÓ, SOTA EL PROGRAMA UJI.>LAB CHALLENGE. 0,00
 • Salut
Conveni singular TURISME COMUNITAT VALENCIANA SOCIEDAD AEROPUERTO DE CASTELL?N, S.L. 12-01-2023 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE TURISME COMUNITAT VALENCIANA I LA SOCIETAT MERCANTIL AEROPUERTO DE CASTELLÓN, SL, SOCIEDAD UNIPERSONAL, PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE LA XARXA TOURIST INFO, A TRAVÉS DEL MANTENIMENT I L’ACTUALITZACIÓ EN AQUESTA XARXA DE L’OFICINA D'INFORMACIÓ TURÍSTICA “TOURIST INFO AEROPORT DE CASTELLÓ”. 0,00
 • Turisme
Conveni singular CONS. D'INNOVACIÓ, UNIVERSIT., CIÈNCIA I S. DIGITAL AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA DE TÚRIA 09-01-2023 CONVENI ENTRE L'INSTITUT SUPERIOR D'ENSENYAMENTS ARTÍSTICS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (ISEACV) I L'AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA DE TÚRIA EN MATÈRIA DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES PER ALS ESTUDIANTS MATRICULATS EN ELS CENTRES DEPENDENTS DE L'ISEACV I EN MATÈRIA DE COL·LABORACIÓ EN EL PREMI INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA ECA-MAKMA 0,00
 • Educació
Conveni singular TURISME COMUNITAT VALENCIANA AJUNTAMENT DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA 05-01-2023 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE TURISME COMUNITAT VALENCIANA I L'AJUNTAMENT DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE LA XARXA TOURIST INFO, A TRAVÉS DEL MANTENIMENT I L’ACTUALITZACIÓ EN AQUESTA XARXA DE LES OFICINES D’INFORMACIÓ TURÍSTICA DEL MUNICIPI. 5.500,00
 • Turisme
Mostrant 1 - 10 de 7.764 resultats
de 777

Peu de pàgina

Font: Subsecretaria de cada departament o organisme
Data d'actualització del text: març 2018
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data de creació: juny 2014
Fonament jurídic: art. 9.1.c) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) de manera transitòria, fins a l'entrada en vigor de l'art. 21.1.a) de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323 de 22.04.2022) el dia 22.04.2023 i l'art. 12 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicador dccaa5211 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 55 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional