Visualització de contingut web

Convenis

El Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre (DOCV 7379 de 13.10.2014), amb els següents objectius:

 • Conjugar la simplificació del procediment aplicable en matèria de convenis amb l'increment de les garanties, de manera que la nova regulació en cap cas puga suposar un menyscabament en la protecció de l'interés general i en el compliment de les seues obligacions per part dels poders públics.
   
 • Per a aclarir el règim jurídic, esta norma pretén dotar d'homogeneïtat als convenis que es formalitzen per la Generalitat, per mitjà de l'establiment d'una definició i una tipologia bàsica dels diferents instruments convencionals, a fi de delimitar en quins casos pot subscriure's un conveni i quan s'ha de recórrer a la contractació administrativa.
   
 • Reforçar els principis de transparència i publicitat que han de regir l'activitat de la Generalitat en este àmbit, possibilitant l'accés i consulta per part de la ciutadania de les dades més rellevants dels convenis subscrits, en el marc de les previsions contingudes en la normativa bàsica estatal i en la regulació autonòmica.

 

La present aplicació és un instrument que facilita l'accés de tot ciutadà al conjunt de convenis firmats per la Generalitat des de l'any 2014.

 

Font: Subsecretaria de cada departament o organisme
Data d'actualització del text: març 2018 
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data de creació: juny 2014 
Fonament jurídic: art. 9.1.c) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 12 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicador dccaa5211 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 55 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Convenis
Tots els camps són opcionals
Mostrar estadístiques

Tipus conveni Entitat GVA Entitat externa Data firma Publicació en el DOCV Descripció del conveni Obligacions econòmiques Matèria
Conveni singular CONS. D'INNOVACIÓ, UNIVERSIT., CIÈNCIA I S. DIGITAL L?INSTITUT TECNOL?GIC DE L?ALIMENTACI? (AINIA) 09-09-2021 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL I L'INSTITUT TECNOLÒGIC DE L'ALIMENTACIÓ (AINIA), PER AL FINANÇAMENT MITJANÇANT AJUDES ALS IITT PER A PROJECTES D'INNOVACIÓ EN COL·LABORACIÓ AMB EMPRESES EN EL MARC DE L'ESPECIALITZACIÓ INTEL·LIGENT, DURANT L'EXERCICI 2021 300.000,00
 • Ciència i tecnologia
Conveni singular CONS. D'INNOVACIÓ, UNIVERSIT., CIÈNCIA I S. DIGITAL ASSOCIACIÓ D'INVESTIGACIÓ DE MATERIALS PLÀSTICS I CONNEXES (AIMPLAS) 09-09-2021 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL I L'ASSOCIACIÓ D'INVESTIGACIÓ DE MATERIALS PLÀSTICS I CONNEXES (AIMPLAS), PER AL FINANÇAMENT MITJANÇANT AJUDES ALS IITT PER A PROJECTES D'INNOVACIÓ EN COL·LABORACIÓ AMB EMPRESES EN EL MARC DE L'ESPECIALITZACIÓ INTEL·LIGENT, DURANT L'EXERCICI 2021 300.000,00
 • Ciència i tecnologia
Conveni singular CONS. D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC UNIVERSITAT DE VALÈNCIA - ESTUDI GENERAL (UV) 08-09-2021 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ESTUDI GENERAL I LA GENERALITAT VALENCIANA, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC, PER A CONTRIBUIR A LA CREACIÓ DE LA CÀTEDRA DE TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA DURANT L'EXERCICI 2021 30.000,00
 • Hisenda
Conveni singular PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT 01-09-2021 CONVENI D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA PRESIDÈNCIA, I LA SOCIETAT VALENCIANA DE GESTIÓ INTEGRAL DE SERVEIS D'EMERGÈNCIES, SA (SGISE). 0,00
Conveni singular CONS. D'INNOVACIÓ, UNIVERSIT., CIÈNCIA I S. DIGITAL FUNDACI? DE LA COMUNITAT VALENCIANA UNITAT ELLIS ALACANT 01-09-2021 CONVENI SINGULAR ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL, I LA FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA UNITAT ELLIS ALACANT, PER A COL·LABORAR EN EL FINANÇAMENT DEL SEU FUNCIONAMENT I PER A LA PROMOCIÓ DE LA INVESTIGACIÓ EN INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL, DURANT L'ANUALITAT 2021. 1.500.000,00
 • Ciència i tecnologia
Conveni singular CONS. DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOP. I QUALITA COMITÉ ESPANYOL D'ACNUR - DELEGACIÓ VALENCIANA. ASSOCIACIÓ ESPANYA AMB ACNUR. 01-09-2021 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA, I L'ASSOCIACIÓ ESPANYA AMB ACNUR - COMITÉ ESPAÑOL DE L'ACNUR PER A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE “PROTECCIÓ I AJUDA HUMANITÀRIA PER A LA POBLACIÓ REFUGIADA I DESPLAÇADA A IEMEN”. 270.000,00
Conveni singular CONS. DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOP. I QUALITA CREU ROJA ESPANYOLA - COMUNITAT VALENCIANA 30-08-2021 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA, I CREU ROJA ESPANYOLA, PER A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE: “ACCIÓ HUMANITÀRIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA A TRAVÉS D'INTERVENCIONS EN EMERGÈNCIES INTERNACIONALS. 2021”. 270.000,00
Conveni singular CONS. DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOP. I QUALITA FARMACÈUTICS MUNDI (FARMAMUNDI) 26-08-2021 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA, I L'ASSOCIACIÓ FARMACÈUTICS MUNDI, PER A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE: “CONTRIBUIR MITJANÇANT UNA RESPOSTA BASADA EN PRINCIPIS HUMANITARIS, EN UN CONTEXT D'EMERGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA A SALVAR I PROTEGIR VIDES, ALLEUJAR EL SOFRIMENT I MANTINDRE LA DIGNITAT HUMANA ABANS, DURANT I DESPRÉS DE CRISIS HUMANITÀRIES L'ANY 2021”. 270.000,00
Conveni singular INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ) CONSELL LOCAL DE LA JOVENTUT DE VALÈNCIA 19-08-2021 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ) I EL CONSELL LOCAL DE LA JOVENTUT DE VALÈNCIA PER A CONTRIBUIR AL FINANÇAMENT DEL SEU PROGRAMA D'ACTIVITATS 15.600,00
Conveni singular TURISME COMUNITAT VALENCIANA AJUNTAMENT DE DÉNIA 19-08-2021 CONVENI DE COL·LABORACIÓ, ENTRE TURISME COMUNITAT VALENCIANA I L’AJUNTAMENT DE DÉNIA, PER A LA REALITZACIÓ DEL PLA DE PROMOCIÓ DE LA GASTRONOMIA DE DÉNIA I DE LA COMUNITAT VALENCIANA, DURANT L’ANY 2021 200.000,00
 • Turisme