Visualització de contingut web

Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern

El Consell de Transparència es troba regulat en el títol IV de la Llei 2/2015, de 2 abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

És l'òrgan que s'encarrega de garantir la transparència dins de l'àmbit de la Comunitat Valenciana, actuant per a això amb plena independència funcional en el compliment dels seus fins. Els seus objectius principals són:

- Garantir els drets d'accés de la ciutadania a la informació pública.

- Vetlar pel compliment de les obligacions de publicitat activa. 

- Garantir i promoure l'observança de les disposicions de bon govern.

Si has formulat una sol·licitud d'accés a la informació pública i t'han denegat el dit accés, o la resolució no satisfà els teus interessos pots interposar una reclamació davant del Consell de Transparència


Formulari de reclamacions davant el Consell de Transparència   Qui forma el Consell de Transparència?   Coneix-ho tot sobre el Consell de Transparència

 

Consulte les preguntes freqüents sobre el Consell de Transparència.

 

Font: Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern de la Comunitat Valenciana
Data d'actualització: març 2021
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data de creació: setembre 2016
Fonament jurídic: títol IV de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 78 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)