Visualització de contingut web

Consell Valencià de Transparència

El Consell Valencià de Transparència es troba regulat en el Títol II de la Llei 1/2022 de, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana.
 
És l'autoritat encarregada de garantir el dret d'accés a la informació pública i vetlar pel compliment de les obligacions de publicitat activa en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, actuant per a això amb autonomia orgànica i plena independència funcional. 
 
El Consell Valencià de Transparència actua amb autonomia orgànica i plena independència funcional.
 
Els seus objectius principals són:
 
-Garantir els drets d'accés a la ciutadania a la informació pública.
-Vetlar pel compliment de les obligacions de publicitat activa.
-Garantir i promoure l'observança de les disposicions de bon govern.
 
Si has formulat una sol·licitud d'accés a la informació pública i t'han denegat aquest accés, o la resolució no satisfà els teus interessos pots interposar una reclamació davant el Consell de Transparència.

  

 

Font: Consell Valencià de Transparència
Data d'actualització: maig 2022
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data de creació: setembre 2016
Fonament jurídic: títol II de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323, de 22.04.2022) i l'art. 78 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)