Visualització de contingut web

ADHESIÓ AL CODI DE BON GOVERN DE LA GENERALITAT

El Decret 56/2016, del Consell, de 6 de maig, pel qual s'aprova el Codi de Bon Govern de la Generalitat pretén dotar a les persones que ocupen alts càrrecs d'un instrument que guie les seues actuacions amb l'objectiu de fer unes administracions públiques integres, eficaces i eficients.

El Codi de Bon Govern, a més de respondre al mandat de l'article 14.1.a) 2º de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana, perseguix promoure la millora de la qualitat democràtica i la generació de vincles de confiança entre les institucions i la ciutadania.

El Codi estableix normes de caràcter jurídic, criteris de conducta, valors democràtics i principis ètics com la integritat, la sobrietat, l'exemplaritat, la responsabilitat i la cooperació, elevant-los a obligatori compliment per als alts càrrecs de la Generalitat i del seu sector públic instrumental i per a totes les persones que s'adherisquen voluntàriament.

Codi de Bon Govern de la Generalitat

Adhesions obligatòries al Codi de Bon Govern

  • X Legislatura (17/06/2019 - 25/06/2023) Adhesions obligatòries d'Alts càrrecs de la Generalitat i del Seu Sector Públic Instrumental (Subjectes Obligats) (document ods) (cessats - document ods)
  • IX Legislatura (29/06/2015 - 16/06/2019) Adhesions obligatòries d'Alts càrrecs de la Generalitat i del Sector Públic Instrumental (Subjectes Obligats) (document ods)

Adhesions voluntàries al Codi de Bon Govern

  • XI Legislatura (26/06/2023 - ) Adhesions voluntàries  (Subjectes no Obligats)* (document ods)
  • X Legislatura ( 17/06/2019 - ) Adhesions voluntàries (Subjectes no Obligats)* (document ods)
  • IX Legislatura (29/06/2015 - 16/06/2019) Adhesions voluntàries (Subjectes no Obligats)* (document ods)

 

*Tal com regula el Decret 56/2016, del Consell, de 6 de maig, les persones que s'adherisquen de manera voluntària al Codi de Bon Govern de la Generalitat i desitgen que es publique en el portal de transparència de la Generalitat Valenciana, GVAOberta, poden remetre el document firmat a l'adreça de correu electrònic portaltransparencia@gva.es

Models de Declaració d'Adhesió

 

 

Data d'actualització: maig 2024
Periodicitat: la documentació s'actualitza quan una persona, obligatòriament o de manera voluntària, s'adhereix al Codi de Bon Govern
Data de creació: setembre 2016
Fonament jurídic: art 14.1.a) 2º de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022)