Visualització de contingut web

Operacions d'arrendaments financers

L'arrendament financer és el lloguer d'un bé amb dret a compra al final del contracte. Les despeses pel dret a l'ús i l'opció de compra sobre els béns és una manera de finançar la seua adquisició. La Generalitat utilitza molt poc aquesta figura, i quan la utilitza és per a adquisicions d'escàs valor.
 
La informació anual sobre els arrendaments financers de la Generalitat està publicada en la memòria dels Comptes Generals:
 
  • 2021 no hi ha dades sobre Arrendaments financers en el Compte General de l'any (Descarregar PDF)
  • 2022 no hi ha dades sobre Arrendaments financers en el Compte General de l'any (Descarregar PDF)
 
 
 
 
Font: conselleria competent en matèria de finançament
Data d'actualització: agost 2023
Periodicitat: anual
Data de creació: novembre 2022 
Fonament jurídic: art. 18.6 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència,i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022)