Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dimarts, 9 febrer 2021 Dia següent

Secretari Autonòmic de Participació i Transparència

09:00

Reunió

Reunió amb el Sotssecretari

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

09:00

Reunió

Reunió amb el secretari autonòmic de Participació i Transparència

València (València)

Directora General de Cooperació Internacional al Desenvolupament

09:00

Reunió

Reunió planificació setmanal (DG, Sotsdtora, caps d'àrea i Secretària Dtora)

València (València)

Directora General de Participació Ciutadana

09:00

Reunió

Videoconferència amb la Universitat Politècnica de València

València (València)

Secretària Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica

09:30

Reunió

Reunió Coordinació secretaria autonómica amb la dirección general de Cooperació i la direcció general de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l´Autogovern.

València (València)

Director General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern

09:30

Reunió

Reunió amb la Secretaria Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica

València (València)

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

09:30

Reunió

Reunió amb director oficina PROP

València (València)

Directora General de Cooperació Internacional al Desenvolupament

09:30

Reunió

Reunió planificació i coordinació setmanal (Secretaria autonòmica, DG Qualitat Democràtica i DG Cooperació)

València (València)

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

10:00

Reunió

Reunió amb el coordinador de Valencia-MCI.

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

10:00

Reunió

Reunió amb el director general de Funció Pública

València (València)

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

10:00

Reunió

Reunió amb el Servei de Transparència

València (València)

Secretari Autonòmic de Participació i Transparència

10:30

Reunió

Reunió amb la DG de Participació Ciutadana

València (València)

Directora General de Participació Ciutadana

10:30

Reunió

Reunió amb el secretari autonòmic de Participació i Transparència

València (València)

Secretària Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica

11:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Assistència a la Comisió delegada de Hisenda (Telemàtica).

València (València)

Directora General de Cooperació Internacional al Desenvolupament

12:00

Reunió

Enregistrament entrevista sobre testimoniatge institucional del projecte de sensibilització contra la violència de gènere.

València (València)

Secretari Autonòmic de Participació i Transparència

13:00

Reunió

Reunió per Webex amb la DG de Participació Ciutadana, el SA d'Hisenda i la Dg de Pressupostos (Acord Pressupostos Participatius)

València (València)

Directora General de Participació Ciutadana

13:00

Reunió

Videconferència amb el secretari autonòmic de Participació i Transparència, el secretari autonòmic d'Hisenda i la directora general de Pressupostos

València (València)

Directora General de Participació Ciutadana

14:00

Reunió

Videoconferència amb la Universitat de València

València (València)