Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball del les persones que ocupen un alt càrrec de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

Dia anterior dimecres, 25 gener 2023 Dia següent

Secretària Autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

09:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Executiva AEROCAS

València (València)

Director General d'Urbanisme

09:30

Firma de conveni

Firma conveni ADIF Sagunt

Sagunt (València)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

10:00

Reunió

Reunió de treball amb Espais Econòmics Empresarials

València (València)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

10:00

Reunió

Reunió de treball amb Espais Econòmics Empresarials

València (València)

Consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

10:30

Corts (Ple/ Comissions/ Junta de Síndics)

Assisteix a la Sessió de Control

València (València)

Director General de l'Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària

11:00

Reunió

Reunió en l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària

Madrid (Madrid)

Consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

12:00

Corts (Ple/ Comissions/ Junta de Síndics)

Assisteix a la convalidació del Decret Llei 18/2022, de 30 de desembre, sobre mesures de suport per als usuaris i operadors portuaris amb motiu del Covid-19

València (València)

Consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

12:25

Reunió

Reunió de treball sobre energies nenovables amb el president de la Generalitat, el conseller d'Economia i la consellera d'Emergencia Climàtica

València (València)

Director General d'Urbanisme

14:00

Reunió

Reunió consellera

València (València)

Secretària Autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

14:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell d'administració ATMV

València (València)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

14:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell d'administració de l'ATMV

València (València)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

14:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell d'administració de l'ATMV

València (València)

Director-gerent de l'Autoritat de Transport Metropolità de València

14:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell d'Administració ATMV

València (València)

PEU AGENDA

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) de manera transitòria, fins a l'entrada en vigor de l'art. 15.6 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) el dia 22.04.2023 i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional