Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior divendres, 9 juliol 2021 Dia següent

Secretari Autonòmic de Participació i Transparència

08:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Seminari Conselleria Moraira

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

08:30

Reunió

Reunió de Coordinació

València (València)

Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

08:30

Reunió

Reunió Coordinació Vicepresidència Segona.

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

08:30

Reunió

Reunió coordinació.

València (València)

President

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell

València (València)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell

València (València)

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell

València (València)

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

09:00

Ple del Consell

Reunió del Ple del Consell.

València (València)

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

09:00

Ple del Consell

Reunió Ple del Consell

València (València)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell

València (València)

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

09:00

Ple del Consell

Assistència a la reunió del Ple del Consell.

València (València)

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell

València (València)

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell.

València (València)

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell

València (València)

Vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell

València (València)

Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema

09:00

Reunió

Reunió de coordinació de la D. G. del Institut Valencià de Formació, Investigació i Calitat dels Serveis Social (IVAFIQ)

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

09:00

Reunió

Reunió de coordinació setmanal de la Sotssecretaria, les Secretaries Autonòmiques i Direccións Generals de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

València (València)

Secretari Autonòmic d'Innovació i Transformació Digital

09:00

Jornades/Congressos/Seminaris

XXII Congres de l'Innovació

València (València)

Direcció General de Relacions amb les Comunitats Autònomes i Representació Insitucional

09:00

Reunió

Jornada de treball en la Delegació de la Comunitat Valenciana a Madrid

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

09:00

Reunió

videoconferencia amb el president de "Asociación Valenciana de Celadores"

València (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

09:00

Reunió

Reunió coordinació amb Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitage y Arquitectura Bioclimàtica

València (València)

Director General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia

09:00

Reunió

Reunió Justícia Pròxima Ajuntament Meliana

Meliana (València)

Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

09:00

Reunió

Seminari Consellera

Serra (València)

Directora del Gabinet del President

09:00

Reunió

Reunió caps de gabinet

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

09:00

Reunió

Reunió de coordinació amb la Subsecretaria, Secretaries Autonòmiques, Direccions Generals, Subdireccions Generals, Secretària General i Cap del Servei de Gestió Econòmica.

València (València)

Directora General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia

09:00

Reunió

Reunió Justícia Pròxima Ajuntament de Meliana

Meliana (València)

Directora General de Planificació i Serveis LABORA

09:00

Reunió

Reunió d'agenda amb el Secretari Autonòmic d'Ocupació.

València (València)

Directora General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori del Hàbitat i Segregació Urbana

09:00

Reunió

Reunió de Subsecretaria, Secretàries Autonomicas i totes les direccions generals de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura

València (València)

Directora General d'Emprenedoria i Cooperativisme

09:00

Reunió

Labora - Centre Nacional d'Orientació i Emprenedoria

València (València)

Directora General d'Innovació

09:00

Reunió

Reunió de la Secretaria del Comité de Direcció de RIS3

Alacant (Alacant)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

09:00

Reunió

Reunió Revisió Premis Vías Verdes

València (València)

Director Adjunt de la Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana (SPTCV)

09:00

Reunió

Reunió equip Districte Digital

Alacant (Alacant)

Director General Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana (SPTCV)

09:00

Reunió

Reunió equip Districte Digital

Alacant (Alacant)

Directora General de Comerç, Artesania i Consum

09:15

Jornades/Congressos/Seminaris

Jornada de presentació del projecte Col-Sumers

València (València)

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

09:30

Reunió

Reunió amb UGT

València (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

09:30

Firma de conveni

signa addenda conveni CACSA i Centre Recerca Principe Felipe

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

09:30

Entrevista a mitjans de comunicació

Entrevista al diari Valencia Plaza

València (València)

Secretari Autonòmic d'Hisenda

09:30

Reunió

Reunió de seguiment amb la Directora General de Pressupostos

València (València)

Secretària Autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

09:30

Reunió

Reunió amb GRUPO ROVER

València (València)

Sotssecretari de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

09:30

Reunió

Reunió coordinació amb els Serveis de la Sotssecretaria i el Gabinet Tècnic.

València (València)

Director General de Ciència i Investigació

09:30

Reunió

I Reunió Grup de Treball d'Innovació" RED IDI-en línea

Alacant (Alacant)

Director General de Fons Europeus

09:30

Reunió

Reunió de la Secretaria del Comité de Direcció de la RIS3

València (València)

Director General d'Igualtat en la Diversitat

09:30

Reunió

Reunió amb la DG d'Acció Comunitària i Barris Inclusius

València (València)

Director General d'Infraestructures de Serveis Socials

09:30

Reunió

Colegi d'arquitectes

València (València)

Directora General del Canvi Climàtic

09:30

Jornades/Congressos/Seminaris

jornada d'adaptació canvi climàtic

València (València)

Directora General del Sector Públic i Patrimoni

09:30

Reunió

Reunió CA9O

València (València)

Directora General d'Indústria, Energia i Mines

09:30

Reunió

Grup de Treball Innovació

València (València)

Directora General d'Innovació

09:30

Reunió

"I Reunió Grup de Treball d'Innovació" RED IDI-en línea

Alacant (Alacant)

Cap de Comunicació i Relacions Institucionals de la AVT

09:30

Firma de conveni

Firma conveni Centre Investigació Príncep Felip. València

València (València)

Director d'Intel·ligència Turistica

09:30

Reunió

Reunión de coordinación Inteligencia Turistica TCV

Benidorm (Alacant)

Director General de la Ciutat de les Arts i les Ciències (CACSA)

09:30

Firma de conveni

Assistència a signatura conveni CIPF i CACSA

València (València)

Director General d'Infraestuctures Educatives

09:45

Visita

Visita al CEIP JAUME I de Vinaròs

Vinaròs (Castelló)

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

10:00

Reunió

Reunió d'Equip de la Secretaria Autonòmica d'Habitatge i Funció Social

València (València)

Director General de Centres Docents

10:00

Altres

Signatura de l'Acord del permís de lactància. Sala de Videoconferència 3, escala 3.

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

10:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Jornada Metodologíes Actives a la CV - Programa Innovatec

València (València)

Director General de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva/ AVAP

10:00

Reunió

Reunió Comité Assessor Acreditació Europea per videoconferència.

València (València)

Director General d'Urbanisme

10:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Videoconferència Comissió Territorial d'Urbanisme de Castelló

València (València)

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana (ATV)

10:00

Reunió

Reunió del grup de treball amb OOLL.

València (València)

Directora General de Relacions amb la Unió Europea i amb l'Estat

10:00

Reunió

Assemblea General de la Comissió intermediterrània de la CRPM

València (València)

Directora General d'Anàlisi i Polítiques Públiques

10:00

Reunió

Reunió Sistema Públic Gestió de Dades.

València (València)

Secretari Autonòmic d'Hisenda

10:15

Reunió

Reunió de seguiment amb el Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

València (València)

President

10:30

Reunió

Presideix la reunió de coordinació de seguretat de mesures COVID-19. Assisteix la consellera de Justícia

València (València)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

10:30

Reunió

Reunió de coordinació de seguretat mesures COVID-19

València (València)

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

10:30

Altres

Solta d'exemplars d'ofegabous al Parc Natural de la Serra Calderona.

Serra (València)

Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema

10:30

Reunió

Reunió de coordinació de la D. G. de Gestió i Organització del Sistema

València (València)

Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències

10:30

Reunió

Reunió coordinació de seguretat mesures COVID-19

València (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

10:30

Presentació

Presentació campanya maketing en línia- Cdt València

València (València)

Secretari Autonòmic d'Hisenda

10:30

Reunió

Reunió de treball amb representants de Fiare Banca Ètica

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

10:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió de valoració convocatòries subvenció per a l'exercici 2021, destinades a centres d’ensenyament no reglat de música i de dansa. videoconferència

València (València)

Director General de Qualitat i Educació Ambiental

10:30

Reunió

Reunió telemática Ajuntament Ibi

València (València)

Cap de Comunicació i Relacions Institucionals de la AVT

10:30

Presentació

Presentació Campanya de Marquèting on line Turisme Comunitat Valenciana. CdT València

València (València)

Director General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia

10:45

Reunió

Reunió Justícia Pròxima Ajuntament Vilamarxant

Vilamarxant (València)

Directora General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia

10:45

Reunió

Reunió Justícia Pròxima Ajuntament de Vilamarxant

Vilamarxant (València)

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

11:00

Reunió

Reunió amb representants de Edicions Bromera.

València (València)

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional

11:00

Reunió

Reunió amb el Conseller d'Educació, dg. d'Innovació Educativa i Ordenació Académica y la Editorial Bromera

València (València)

Secretària Autonòmica de Justícia i Administració Pública

11:00

Reunió

Reunió coordinació Direcció General de Funció Pública

València (València)

Director General de Centres Docents

11:00

Reunió

Reunió amb el Conseller i Edicions Bromera.

València (València)

Director General de Ciència i Investigació

11:00

Reunió

Reunió coordinadors del Pla Complementari "Ciències Marines" de la Comunitat Valenciana

Alacant (Alacant)

Directora General de Gestió i Organització del Sistema

11:00

Reunió

Reunió Coordinació amb el Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema

València (València)

Directora General del Sector Públic i Patrimoni

11:00

Reunió

Reunió Sector Públic

València (València)

Directora General d'Indústria, Energia i Mines

11:00

Reunió

Arquetipo

València (València)

Directora General d'Innovació

11:00

Reunió

Reunió amb Diputats Autonòmics-online

Alacant (Alacant)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

11:00

Reunió

Reunió economia circular en el sector de la construcció.

València (València)

Director Adjunt de la Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana (SPTCV)

11:00

Altres

Presidència taula contractació SPTCV, Expedient APS2 MT/003/21 i APS2 CCB/002/21

Alacant (Alacant)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

11:15

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana

València (València)

Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències

11:15

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana

València (València)

Director General de Prevenció d'Incendis Forestals

11:15

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Ple de la Comissió de Protecció Civil

València (València)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

11:15

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Ple de la Comissió de Protecció Civil

València (València)

President

11:30

Reunió

Reunió amb representants del consorci Alianza Salud. Assisteix la consellera de Sanitat

València (València)

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

11:30

Jornades/Congressos/Seminaris

Seminari de l'equip de direcció de la Conselleria.

Teulada (Alacant)

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

11:30

Reunió

Reunió amb Alianza Salud junt amb el President de la Generalitat Ximo Puig

València (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

11:30

Reunió

Reunió Pte Unesco CV + Escultor Greal

València (València)

Secretària Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge

11:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell d'Administracio de Societat "Alta Velocidad Alicante Nodo de Transporte, S.A. - AVANT"

València (València)

Secretària Autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

11:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell d'administració AVANT

València (València)

Director General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern

11:30

Jornades/Congressos/Seminaris

Seminari Conselleria

Teulada (Alacant)

Director General d'Infraestructures de Serveis Socials

11:30

Reunió

Ple comissió Protecció Civil

València (València)

Director General d'Infraestuctures Educatives

11:30

Visita

Visita al IES JOSÉ VILAPLANA de Vinaròs

Vinaròs (Castelló)

Directora General de Cooperació Internacional al Desenvolupament

11:30

Jornades/Congressos/Seminaris

Seminari Conselleria a Moraira

Teulada (Alacant)

Directora General de Personal Docent

11:30

Mesa Sectorial

Mesa Sectorial d'Educació

València (València)

Directora General d'Anàlisi i Polítiques Públiques

11:30

Reunió

Reunió Alianza Salut-GVA: Projectes transformadors a la Comunitat Valenciana.

València (València)

Directora General d'Inclusió Educativa

11:30

Mesa Sectorial

Mesa Sectorial d'Educació

València (València)

Cap de Comunicació i Relacions Institucionals de la AVT

11:30

Reunió

Reunió amb escultor figura Grial. València

València (València)

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

12:00

Visita

Planta de Biomassa.

Serra (València)

Vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives

12:00

Roda de premsa

Roda de Premsa

València (València)

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

12:00

Reunió

Comissió d'Auditoria i Compliment

València (València)

Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema

12:00

Reunió

Reunió de cooridinació de la Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

12:00

Visita

Visita/reunió amb la Direcció Territorial d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica de València

València (València)

Secretària Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica

12:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Assistència al Seminari de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica. a Teulada.

Teulada (Alacant)

Director General de Transició Ecològica

12:00

Altres

Invitació a participar Demo Day Smart Cities de Transició Ecològica

València (València)

Director General d'Igualtat en la Diversitat

12:00

Reunió

Radio ECCA

València (València)

Director General d'Infraestructures de Serveis Socials

12:00

Reunió

Reunió Coordinació Secretaria Autonomica de Planificació i Organització del Sistema

València (València)

Directora General de Internacionalización

12:00

Reunió

Reunió amb Funermostra Fira internacional de productes i serveis per als serveis funeraris.

València (València)

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana (ATV)

12:00

Reunió

Reunió de Direcció dels Departaments de l'ATV

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

12:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió de seguiment del Conveni de col·laboració amb l'Institut Valencià de l'Edificació (IVE)

València (València)

Director General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia

12:15

Reunió

Reunió Justícia Pròxima Ajuntament Godella

Godella (València)

Directora General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia

12:15

Reunió

Reunió Justícia Pròxima Ajuntament de Godella

Godella (València)

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

12:30

Reunió

Reunió per videoconferència amb el Secretari Autonòmic de Turisme

Alacant (Alacant)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

12:30

Visita

Visita instalacions Dinapsis

Benidorm (Alacant)

Secretari Autonòmic de Turisme

12:30

Reunió

Reunió Xarxa Valenciana Museos Fallers

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

12:30

Reunió

Reunió amb la DG de l'Agencia Valenciana Antidespoblament / alcaldes/essas i directores/as de Centres de Secundaria de La Vall d'Albaida i La Costera

Benigànim (València)

Director General d'Administració Local

12:30

Reunió

Comisió Digitalització Plantejament municipal i Fons Europeus amb el D.G Urbanisme

València (València)

Director General d'Urbanisme

12:30

Reunió

Reunió Director General d'Administració Local

València (València)

Director General per a l'Avançament de la Societat Digital.

12:30

Reunió

Reunió amb la S. a. Turisme i la Consellera d'Innovació.

Alacant (Alacant)

Directora General de Gestió i Organització del Sistema

12:30

Reunió

Coordinació amb S. A. Planificació i Organització del sistema, D.G. Infraestructures dels S. S., D.G. Ivafiq dels S. S

València (València)

Directora General de l'Agenda Valenciana Antidespoblament

12:30

Reunió

Reunió amb el DG de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, alcaldes/esses i directors/es de Centres de Secundària de La Vall d'Albaida i La Costera

Benigànim (València)

Directora General de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient

12:30

Reunió

Reunió bilateral Comunitat Valenciana - CVD-COVID19

València (València)

Directora General d'Emprenedoria i Cooperativisme

12:30

Reunió

Presentació València Terra Emprenedora al Conseller

València (València)

Cap de Comunicació i Relacions Institucionals de la AVT

12:30

Reunió

Reunió amb representants Xarxa Valenciana de Museus Fallers. València

València (València)

Vicepresident Executiu de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI)

12:30

Reunió

Videoconferència Secretari Autonòmic de Turisme

València (València)

President

13:00

Reunió

Reunió amb el president de l'Associació Espanyola de Vacunología

València (València)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

13:00

Reunió

Reunión amb FVET - presencial

València (València)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

13:00

Reunió

Reunió de coordinació de seguretat municipis major població de la Comunitat Valenciana

València (València)

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

13:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Seminari de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

Serra (València)

Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències

13:00

Reunió

Reunió coordinació seguretat grans municipis Comunitat Valenciana

València (València)

Secretari Autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural

13:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Seminari de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Serra (València)

Secretari Autonòmic d'Igualtat i Diversitat

13:00

Reunió

Reunió amb la SA de Sanitat Universal i Salut Pública i diverses Entitats

València (València)

Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

13:00

Reunió

Situació Centres Serveis Socials de Caràcter Residencial amb la Patronal de Residències

València (València)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climática i Transició Ecològica

13:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Seminari de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Serra (València)

Secretària Autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

13:00

Reunió

Reunió amb FVET

València (València)

Director General de Prevenció d'Incendis Forestals

13:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Seminari de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Serra (València)

Director General de Qualitat i Educació Ambiental

13:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Seminari de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Serra (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

13:00

Reunió

Reunió amb la DG d'Habitatge, DG Emergencia Habitacional, FS i Obser. de l'Hàbitat i SU i la Secretària General Administrativa de la Vicepresidència Segona

València (València)

Director General d'Infraestuctures Educatives

13:00

Visita

Visita al CEIP JAIME SANZ de Peníscola

Peníscola (Castelló)

Director General d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària

13:00

Reunió

Reunió per videoconferència del Foro d'Investigació Sanitària organitzat per l'Institut de Salut Carlos III

València (València)

Directora General de Persones Majors

13:00

Reunió

Reunió grup de treball centres residencials Conselleria de Sanitat

València (València)

Directora General de Política Territorial i Paisatge

13:00

Reunió

Reunió presencial Luis Casado

València (València)

Directora General del Canvi Climàtic

13:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Seminari de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Serra (València)

Directora General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori del Hàbitat i Segregació Urbana

13:00

Reunió

Reunió amb la Secretària General Administrativa sobre Pressupostos

València (València)

Directora General d'Habitatge i Regeneració Urbana

13:00

Reunió

Reunió amb la Secretària General Administrativa per a analitzar les propostes dels pressupostos participatius

València (València)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

13:00

Reunió

Reunió amb l'ajuntament de Villamarxant

València (València)

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

13:30

Reunió

Reunió amb l'alcalde de la ciutat de Valencia, Joan Ribó

València (València)

Director General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia

13:30

Reunió

Reunió Justícia Pròxima Ajuntament Burjassot

Burjassot (València)

Directora General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia

13:30

Reunió

Reunió Justícia Pròxima Ajuntament de Burjassot

Burjassot (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

14:00

Reunió

Grup Treball Michelin - online

València (València)

Directora General de l'Agenda Valenciana Antidespoblament

14:00

Visita

Visita IES Les Foies

Benigànim (València)

Directora General de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques/ ISEACV

14:00

Altres

Acte de reconeixement de directores i directors de centres de educació secundària

Xàtiva (València)

Cap de Comunicació i Relacions Institucionals de la AVT

14:00

Reunió

Reunió Grup Treball Gala Estrella Michelin. On line

València (València)

Directora General de l'Agenda Valenciana Antidespoblament

14:30

Entrevista a mitjans de comunicació

Entrevista a la SER Comarcal La Vall d'Albaida

Benigànim (València)

Gerent de l'Entitat Pública de Sanejament d'Agües Residuals de la CV (EPSAR)

15:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Seminari Conselleria d´Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Serra (València)

Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències

19:00

Acte commemoratiu

Aniversari ACIF Alcoi

Alcoi (Alacant)

Directora General d'Innovació

19:30

Altres

Invitació acte de lliurament d'insígnies de plata del Col·legi d'Enginyers Tècnics d'Obres d'Alacant.

Alacant (Alacant)

Secretària Autonòmica d'Ocupació i Director General de LABORA - Servei Valencià d'Ocupació i Formació

Jornades/Congressos/Seminaris

VET UP for the excellence in vocational education in Europe.

Lublin, Polònia

Sotssecretari de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

Jornades/Congressos/Seminaris

Seminari de la Conselleria

Teulada (Alacant)

Director General de Política Lingüística i Gestió del Multillingüísme

Altres

Assistència al festival Feslloc

Benlloc (Castelló)

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

Altres

Seminari de la Conselleria (Moraira)

Teulada (Alacant)

Directora General de Participació Ciutadana

Jornades/Congressos/Seminaris

Seminari de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

Teulada (Alacant)

Directora General de Política Agrària Comuna (PAC)

Jornades/Congressos/Seminaris

Seminari de la Conselleria d'Agricultura

Serra (València)

Directora General d'Innovació Educativa i Ordenació

Jornades/Congressos/Seminaris

Escola d'estiu Carme Miquel

Gandia (València)

Director Gerent del Consorci Espacial Valencià (VSC)

Jornades/Congressos/Seminaris

TESLA summer school (9:00-11:00)

València (València)