Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dimarts, 27 abril 2021 Dia següent

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

08:30

Reunió

Despatxe assumptes Comissionat de Presidència per a la coordinació de subministraments enfront del Covid-19

València (València)

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

09:00

Reunió

Visita empresa

Xàtiva (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

09:00

Reunió

Ponència de la Setmana Informàtica: Estratègia de la DGTIC: Presenta i Futur

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

09:10

Jornades/Congressos/Seminaris

Ponència: Estratègies de l'Administració Pública com a palanca per a la recuperació

València (València)

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana (ATV)

09:30

Reunió

Reunió amb la sudirecció general de Tresorería

València (València)

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

10:00

Visita

Visita Grup Hinojosa i exposició Alfaro amb l'Alcalde i Regidors de Xàtiva

Xàtiva (València)

Director General de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera

10:00

Reunió

Reunió D.G. Model Econòmic ajudes COVID-19

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

12:00

Reunió

Reunió amb el Ministeri d'Hisenda

València (València)

Director General de Fons Europeus

12:00

Reunió

Reunió amb el Ministeri d'Hisenda

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

13:30

Reunió

Reunió amb la Viceintervenció General Control Fons Comunitaris

València (València)

Director General de Fons Europeus

13:30

Reunió

Reunió amb la Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament i la Viceinterventora General Control Fons Comunitaris

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

14:30

Reunió

Reunió amb l'Intervenció General

València (València)

Director General de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera

14:30

Reunió

Reunió amb la Intervenció General

València (València)

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana (ATV)

16:00

Conferència

Jornada virtual COMEVA: Novetats Legislatives,Jurisprudencials, Doctrinals i Digitals dels Tributs Cedits en la CV.

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

17:00

Reunió

Reunió Ciberseguretat amb Ajuntaments d'Alacant i Castelló de mes de 20.000 habitants

València (València)