Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dijous, 16 juny 2022 Dia següent

Directora General d'Infància i Adolescència

08:00

Reunió

Reunió amb Fundació Salut i Comunitat

València (València)

Conseller de Sanitat Universal i Salut Pública

08:30

Comissió Delegada d'Hisenda i Pressupostos

Comissió Delegada del Consell d'Hisenda i Assumptes Econòmics

València (València)

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

08:30

Comissió Delegada d'Hisenda i Pressupostos

Comissió Delegada d'Hisenda i Assumptes Econòmics

València (València)

Consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

08:30

Comissió Delegada d'Hisenda i Pressupostos

Comissió delegada del Consell d'Hisenda i Assumptes Econòmics

València (València)

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

08:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Delegada del Consell d'Hisenda i Assumptes Econòmics. Videoconferència.

València (València)

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

08:30

Comissió Delegada d'Hisenda i Pressupostos

Varis

València (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

08:30

Comissió Delegada d'Hisenda i Pressupostos

comissió delegada assumptes economicos i hisenda-online

València (València)

Secretària Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica

08:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Assistència a la Comissió Delegada d'Hisenda i Assumptes Econòmics.

Alacant (Alacant)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

08:30

Comissió Delegada d'Hisenda i Pressupostos

Reunió de la Comissió Delegada del Consell d'Hisenda i Assumptes Econòmics

València (València)

Secretària Autonòmica d'Universitats i Investigació

08:30

Comissió Delegada d'Hisenda i Pressupostos

Reunió Comissió Delegada d'Hisenda i Assumptes Econòmics

Alacant (Alacant)

Secretària Autonòmica de Justícia i Administració Pública

08:30

Comissió Delegada d'Hisenda i Pressupostos

Comissió Delegada d'Hisenda i Assumptes Econòmics

València (València)

Secretària Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

08:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Delegada d'Hisenda i Assumptes Econòmics

València (València)

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic.

09:00

Visita

Visita Singularu

Picanya (València)

Secretari Autonòmic de Participació i Transparència

09:00

Inauguració

Inauguració Jornada "Dades, Informació i Coneiximent" (Cátedra PAGODA)

Burjassot (València)

Secretària Autonòmica d'Ocupació i Director General de LABORA - Servei Valencià d'Ocupació i Formació

09:00

Reunió

Comité de Dirección LABORA

València (València)

Director General de Fons Europeus

09:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Jornada Informativa CV LIFE 2022

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

09:00

Reunió

Reunió online amb la cooperativa Eventdron Coop. V

València (València)

Director General de Turisme

09:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Inauguració II Encuentro Internacional sostenibilidad en Territorio y Turismo

Alacant (Alacant)

Director General d'Urbanisme

09:00

Reunió

Reunió alcalde Sagunt

Sagunt (València)

Directora General del Canvi Climàtic

09:00

Jornades/Congressos/Seminaris

II Trobada Ciutats i Turisme 5.0

Alacant (Alacant)

Directora General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori del Hàbitat i Segregació Urbana

09:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Jornada OESA

Madrid (Madrid)

Directora General d'Innovació Educativa i Ordenació

09:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Escena Erasmus

Benassal (Castelló)

Directora General d'Ocupació i Formació

09:00

Reunió

Comité Direcció LABORA

València (València)

Secretària Autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

09:15

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió executiva ATMV

València (València)

Director-gerent de l'Autoritat de Transport Metropolità de València

09:15

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Executiva ATMV

València (València)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

09:30

Jornades/Congressos/Seminaris

Fòrum de Justícia i Discapacitat

València (València)

Consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

09:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell d'Administració de l'ATMV

València (València)

Consellera d'Educació, Cultura i Esport

09:30

Reunió

Reunió amb el director general d'Esport.

València (València)

Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema

09:30

Reunió

Reunió coordinació agenda

València (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

09:30

Jornades/Congressos/Seminaris

Inauguració II Trobada Internacional sostenibilitat en Territori i Turisme.- Districte Digital

València (València)

Secretari Autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural

09:30

Reunió

Secretària autonòmica d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica i director general de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

09:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunió del Consell de Direcció de l'ATMV

València (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

09:30

Jornades/Congressos/Seminaris

Inauguració II Encontre Internacional Sostenibilitat en Ciutats i Turisme 5.0

Alacant (Alacant)

Secretària Autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària

09:30

Visita

Visita a l'Hospital General de València

València (València)

Secretària Autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

09:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell d'administració ATMV

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

09:30

Reunió

Reunió amb Director General de Formació Professional i Ensenyaments de RègimEspecial

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

09:30

Reunió

Reunió amb la Sotssecretària de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

València (València)

Director General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental

09:30

Reunió

Reunió amb la secretària autonómica y el secretari autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural

València (València)

Director General de Política Lingüística i Gestió del Multillingüísme

09:30

Reunió

Enquesta 2022

València (València)

Director General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia

09:30

Jornades/Congressos/Seminaris

Foro de Justícia i Discapacitat.

València (València)

Director General d'Economia Sostenible

09:30

Reunió

Reunió amb la Directora General d'Emprenedoria i representant de la UV.

València (València)

Director General d'Infraestructures de Serveis Socials

09:30

Reunió

Reunió amb la D.G. Infància i Adolescència y la Fundació Amigo

València (València)

Director General d'Urbanisme

09:30

Jornades/Congressos/Seminaris

Jornada d'Urbanisme Ajuntament Sagunt amb tècnics municipals i regidoria

Sagunt (València)

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana (ATV)

09:30

Reunió

Reunió amb el president del TEAR

València (València)

Directora General de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial /IVACE

09:30

Reunió

Consell Rector AITEX

Alcoi (Alacant)

Directora General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia

09:30

Altres

Fòrum Justícia i Discapacitat

València (València)

Directora General de Política Agrària Comuna (PAC)

09:30

Jornades/Congressos/Seminaris

Jornades Nacionals d'Ajudes Directes VALÈNCIA

València (València)

Directora General d'Assistència Sanitària

09:30

Altres

Comité Institucional Atenció Primària

València (València)

Directora General d'Emprenedoria i Cooperativisme

09:30

Reunió

DG Economía - Esther Manchancoses de la UV

València (València)

Directora General d'Infància i Adolescència

09:30

Reunió

Reunió amb Fundació Amigó

València (València)

Directora General d'Innovació

09:30

Reunió

Reunió de Coordinació de la Direcció General d'Innovació

Alacant (Alacant)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

09:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell d'administració ATMV

València (València)

Directora General per a la Lluita contra la Bretxa Digital

09:30

Reunió

Reunió de coordinació amb la DG de Telecomunicaciones y Administración Digital de la Junta de Castilla y León

Alacant (Alacant)

Director-gerent de l'Autoritat de Transport Metropolità de València

09:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Cosell d'Administració ATMV

València (València)

Director Adjunt de la Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana (SPTCV)

09:30

Altres

Assistència II Fòrum Ciutats i Turisme Sostenible 5.0, Districte Digital Alacant

Alacant (Alacant)

Director General Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana (SPTCV)

09:30

Altres

Connect Clean, Districte Digital CV

Alacant (Alacant)

President

10:00

Reunió

Reunió de treball amb el grup d'experts investigadors d'energia de la Universitat Politècnica de València

València (València)

Conseller de Sanitat Universal i Salut Pública

10:00

Reunió

Reunió amb Vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives

València (València)

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

10:00

Reunió

Reunió amb Berjuan

València (València)

Vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives

10:00

Reunió

Reunió amb el conseller de Sanitat Universal i Salut Pública

València (València)

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional

10:00

Visita

IES La Senda de Quart de Poblet

Quart de les Valls (València)

Secretari Autonòmic d'Igualtat i Diversitat

10:00

Mesa

Taula Inaugural 4ª Jornada Religions i Pau

València (València)

Secretària Autonòmica d'Atenció Primària i Serveis Socials

10:00

Altres

Presentació Protocol ELA

València (València)

Director General de Tributs i Jocs

10:00

Reunió

Reunió amb la Universitat Politècnica de València.

València (València)

Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

10:00

Visita

Visita camins rurals

Guadassuar (València)

Director General d'Infraestuctures Educatives

10:00

Visita

Visita CEIP GREGORI MAIANS I CISCAR de Bellreguard

Bellreguard (València)

Directora General de Cooperació Internacional al Desenvolupament

10:00

Reunió

Reunió amb representants d'Unicef, UNRWA, Acnur, Creu Roja i Framamundi . Trobada cooperació

València (València)

Directora General de Cultura i Patrimoni

10:00

Reunió

Reunió Comissió Bilateral Administració Estat i Generalitat Valenciana sobre protecció i promoció del Palmerar d'Elx

València (València)

Directora General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral / Directora General INVASSAT

10:00

Reunió

Reunió Cap ITSS de Castelló

València (València)

Directora General d'Universitats

10:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Universitat d'Estiu Jaume I de Castelló

Benicàssim (Castelló)

Director General de la Ciutat de les Arts i les Ciències (CACSA)

10:00

Jornades/Congressos/Seminaris

INNVATUR: asamblea general del a red de destinos turísticos inteligentes de la CV

València (València)

Secretària Autonòmica de Justícia i Administració Pública

10:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Ibermutua Comunitat Valenciana

València (València)

Secretària Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

10:15

Reunió

Fepeval

València (València)

Conseller de Sanitat Universal i Salut Pública

10:30

Reunió

Reunió amb Vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, secretaria autonómica d'Atenció Primària i Serveis Socials, secretaria autonómica de Salut Pública i Sistema Sanitari Públic i entitats de persones amb ELA

València (València)

Consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

10:30

Reunió

Reunió de treball amb la secretària autonómica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge i la directora general de Política Territorial y Paisatge

València (València)

Vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives

10:30

Reunió

Reunió conjunta amb el conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, la secretaria autonómica d'Atenció Primària i Serveis Socials, la secretaria autonómica de Salut Pública i desl Sistema Sanitari Públic i i entitats de persones amb ELA

València (València)

Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències

10:30

Altres

Exercici Simulacre Incendi Forestal Devesa El Saler

València (València)

Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

10:30

Reunió

Reunió amb la Vicepresidenta del Consell i entitats de persones amb ELA

València (València)

Director General de Coordinació de l'Acció del Govern

10:30

Reunió

Reunió amb la directora general d'Anàlisi i Polítiques Públiques

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

10:30

Reunió

Reunió Fundación Novessendes

València (València)

Director General d'Esport

10:30

Reunió

President Federació Esports d'Hivern

València (València)

Directora General d'Habitatge i Regeneració Urbana

10:30

Altres

Escripturació d'habitatges per a l'ampliació del parc públic de la Generalitat

València (València)

Directora General d'Infància i Adolescència

10:30

Reunió

Reunió Comissió Interdepartamental Ucraïna

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

10:30

Jornades/Congressos/Seminaris

II Trobada Internacional Sostenibilitat en Ciutats i Turisme 5.0. Participa en la taula redona "Construcció i renovació dels centres urbans"

Alacant (Alacant)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

10:30

Reunió

Reunió Ajuntament Burjassot

València (València)

Director General Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana (SPTCV)

10:30

Reunió

Reunió Mabel Film

Alacant (Alacant)

Conseller de Sanitat Universal i Salut Pública

11:00

Presentació

Presentació Programa PROELA

València (València)

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

11:00

Reunió

Reunió amb Hilatures Temprado

València (València)

Vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives

11:00

Presentació

Presentació programa PROELA

València (València)

Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema

11:00

Reunió

Reunió de coordinación amb la Direcció General de Gestió i Organització del Sistema

València (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

11:00

Altres

Lliurament placa municipi turístic Ajuntament Santa Pola

Santa Pola (Alacant)

Secretari Autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes

11:00

Altres

Participa en la II Trobada Internacional Sostenibilitat en Ciutats i Turisme 5.0 a Alacant (Cambra de Comerç de França )

Alacant (Alacant)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

11:00

Reunió

Reunió del Consell Executiu del Fons de Fons per a la gestió dels instruments financers del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana

València (València)

Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

11:00

Presentació

Assistència a la presentació del Programa PROELA

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

11:00

Reunió

Reunió de treball FV+IFA

València (València)

Director General de Centres Docents

11:00

Reunió

Directora del CFPA Vicent Ventura.

València (València)

Director General de Fons Europeus

11:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunió del Consell Executiu del Fons de Fons per a la gestió dels instruments financers del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana

València (València)

Director General de Turisme

11:00

Visita

Visita a Monforte. Adhesión Uva Vinalopó DO- presidente Jose Bernabéu Cerdá- a L´Exquisit Mediterrani

Monforte del Cid (Alacant)

Director General de Turisme

11:00

Visita

Visita recursos turístics

Novelda (Alacant)

Director General d'Infraestructures de Serveis Socials

11:00

Reunió

Ajuntament de Bètera

València (València)

Directora General d'Industria, Energia i Mines

11:00

Reunió

Fepeval

València (València)

Secretària Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

11:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell executiu instruments financers FEDER

València (València)

Secretari Autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes

11:15

Reunió

Manté una Reunió B2B amb govern de Mauritània

Alacant (Alacant)

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

11:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Junta de Govern de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.

València (València)

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

11:30

Visita

Visita instal.lacions de la DG Universitats a València

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

11:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunió del Consell Executiu del Fons de Fons per a la gestió dels instruments financers del Programa Operatiu FSE de la Comunitat Valenciana

València (València)

Director General de Fons Europeus

11:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunió del Consell Executiu del Fons de Fons per a la gestió dels instruments financers del Programa Operatiu FSE de la Comunitat Valenciana

València (València)

Director General de Política Lingüística i Gestió del Multillingüísme

11:30

Reunió

A.C. Falla Reis Catòlics

València (València)

Director General de Turisme

11:30

Visita

Visita Novelda- Recepción Ayto. Alcalde Fran Martinez Alted

València (València)

Director General d'Urbanisme

11:30

Reunió

Videoconferència gerent SPTCV

València (València)

Directora General d'Acció Comunitària i Barris Inclusius

11:30

Reunió

Reunió Convocatoria IRPF

València (València)

Directora General de Personal Docent

11:45

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Paritària de Seguiment de l'Acord sobre Provisió de Llocs de Treball en Règim d'Interinitat

València (València)

Vicepresident segon del Consell i Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

12:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Participa en la Mesa de debat "Llei d'Habitatge" en l'XI Fòrum de les Autonomies, al Senat.

Madrid (Madrid)

Secretari Autonòmic de Turisme

12:00

Presentació

presentació COCEMFE guia turística "La Comunitat Valenciana, tambien per a tu" i del catamarà accessible José López López - Puerto Santa Pola

Santa Pola (Alacant)

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional

12:00

Visita

A l'Ajuntament de Mislata i visita a Centros Educativos de la localidad (Plan Edificant)

Mislata (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

12:00

Reunió

Reunió amb l'Ajuntament de Santa Pola i la PAH

Santa Pola (Alacant)

Secretari Autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes

12:00

Reunió

Manté una reunió B2B amb l'ajuntament de Bogotà

Alacant (Alacant)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

12:00

Reunió

Reunió amb l'Institut de Ciència Molecular - ICMOL (UV)

València (València)

Director General de Coordinació de l'Acció del Govern

12:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Participa en la jornada "Àrea de projectes europeus i l'Estratègia de captació de fons Next Generation de la Mancomunitat de l'Horta Nord.”

Rafelbunyol (València)

Director General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

12:00

Reunió

Reunió amb la directora general de Participació Ciutadana sobre l'avantprojecte de la Llei de Barris.

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

12:00

Reunió

Reunió en Feria Valencia

València (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

12:00

Reunió

Reunió amb la directora general de Participació Ciutadana sobre l'avantprojecte de la Llei de Barris. València (València)

València (València)

Director General d'Infraestuctures Educatives

12:00

Visita

Visita CEIP EL TRINQUET de Pedreguer

Pedreguer (Alacant)

Directora General de Cooperació Internacional al Desenvolupament

12:00

Reunió

Reunió amb representants CVONGD trobada cooperació

València (València)

Directora General de Coordinació del Diàleg Social

12:00

Altres

Assistèix a l'Assemblea General de la CEV

València (València)

Directora General de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques/ ISEACV

12:00

Altres

Acte acadèmic de graduació de l'alumnat del Conservatori Superior de Música d'Alacant

Alacant (Alacant)

Directora General de Participació Ciutadana

12:00

Reunió

Reunió amb el director general de Coordinació Institucional de la Vicepresidència segona del Consell i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

València (València)

Directora General de Personal Docent

12:00

Mesa Sectorial

Mesa Sectorial d'Educació

València (València)

Directora General d'Assistència Sanitària

12:00

Reunió

Reunió amb les Gerències dels departaments de salut de la província d'Alacant

València (València)

Directora General d'Infància i Adolescència

12:00

Visita

Visita Punt de Trobada de Sueca

València (València)

Directora General d'Ocupació i Formació

12:00

Presentació

Pacte ocupació L' Alacantí

Xixona (Alacant)

President

12:30

Altres

Assisteix a l'assemblea general de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV)

València (València)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

12:30

Altres

Concessió de condecoracions de protecció civil

València (València)

Consellera d'Educació, Cultura i Esport

12:30

Reunió

Reunió amb el director general de relacions amb les Comunitats Autònomes i Representació Institucional.

València (València)

Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències

12:30

Acte commemoratiu

Lliurament de Condecoracions al Mèrit de Protecció Civil

València (València)

Secretari Autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes

12:30

Reunió

Manté una reunió B2B amb l'Ajuntament de Mahdia (Tunísia)

Alacant (Alacant)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica

12:30

Reunió

Reunió amb l'Ajuntament de Santa Pola

València (València)

Secretària Autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

12:30

Reunió

Reunió amb el DG d'administració Local

València (València)

Director General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental

12:30

Reunió

Reunió amb la secretària autonòmica i l'Ajuntament de Santa Pola

València (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

12:30

Reunió

Reunió amb la directora general d'Habitatge i Regeneració Urbanes

València (València)

Director General d'Infraestructures de Serveis Socials

12:30

Reunió

Reunió amb Evora Gestión Residencial, 2021 S.L

València (València)

Director General d'Interior

12:30

Altres

Acte Lliurament de Condecoracions al Mèrit de Protecció Civil

València (València)

Directora General de Cultura i Patrimoni

12:30

Reunió

Reunió amb les Escoles Píes de València

València (València)

Directora General de Promoció Institucional

12:30

Presentació

Assisteix a l’obertura i presentació d’Àgora València, el pavelló de València Capital Mundial del Disseny 2022

València (València)

Directora General d'Habitatge i Regeneració Urbana

12:30

Reunió

Reunió amb el Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica sobre pressupostos participatius

València (València)

Directora General d'Innovació

12:30

Reunió

Reunió amb el Director d'Àrea Càtedres Empresa i Ocupació de la UPV

Alacant (Alacant)

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

13:00

Reunió

Reunió amb la DT a València

València (València)

Vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió Secretaris i Sotssecretaris

València (València)

Secretari Autonòmic de Participació i Transparència

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió de Secretaris Autonòmics i Subssecretaris

València (València)

Secretari Autonòmic d'Hisenda

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris

València (València)

Secretari Autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes

13:00

Reunió

Reunió B2B amb la Unió dels ports d'Occitània

Alacant (Alacant)

Secretària Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió de Secretaries Autonòmiques i Sotssecretaries

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

13:00

Reunió

Despatxe asumptes Fons Europeus

València (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Reunió setmanal Comissió Secretaris i Subsecretaris

València (València)

Secretària Autonòmica d'Ocupació i Director General de LABORA - Servei Valencià d'Ocupació i Formació

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió Secretaris i Subssecretaris

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

reunió de la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Reunió de la Comissió de Secretaris i Sotssecretaris

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió Secretaris i Subssecretaris

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió Secretaris Autonòmics i Subssecretaris.

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

13:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissio de Sotssecretaris

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

13:00

Reunió

Comissió de Secretaries Autnòmiques i Sotssecretaries

València (València)

Sotssecretari de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris.

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió de Secretaris/as Autonòmics i Sotssecretaris/as

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió SS.AA. i Sotssecretaris

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió Secretaris/es i Subssecretaris/es

València (València)

Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió de Secretaries Autonòmiques i Sotssecretaries.

València (València)

Director General de l'Institut Valencià de la Joventut

13:00

Altres

representació teatre jove Escena Erasmus

Benassal (Castelló)

Directora General de Cultura i Patrimoni

13:00

Reunió

Reunió amb gestor cultural

València (València)

Directora General de Gestió i Organització del Sistema

13:00

Reunió

Conveni AFAV

València (València)

Directora General de l'Advocacia General

13:00

Reunió

Reunió amb Directora General Agència Tributaria

València (València)

Directora General de Persones Majors

13:00

Reunió

Reunió amb la Directora General de Gestió i Organització del Sistema i l'Associació de Familiars d'Alzheimer de València AFAV

València (València)

Directora General de Relacions amb Les Corts

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió Secretaris Autonòmics i Subssecretaris

València (València)

Directora General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori del Hàbitat i Segregació Urbana

13:00

Lliurament de Premis

Lliurament del XII Premi Gumersindo de Azcárate

Madrid (Madrid)

Secretària Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

13:00

Reunió

Starkraft

València (València)

Consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

13:30

Reunió

Reunió de treball amb la secretària autonómica d'Obres Publiques, Transports i Mobilitat Sostenible

València (València)

Secretari Autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural

13:30

Cloenda

Assemblea General COARVAL

Castelló (València)

Secretari Autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes

13:30

Reunió

Manté una reunió amb B2B metropole de Nimes

Alacant (Alacant)

Secretària Autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

13:30

Reunió

Reunió de treball amb la consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

València (València)

Director General d'Esport

13:30

Reunió

President Federació de Padel

València (València)

Director General d'Infraestructures de Serveis Socials

13:30

Reunió

Reunió amb CLECE

València (València)

Secretari Autonòmic de Cultura i Esport

13:30

Reunió

Reunió amb DT Educació Castelló

Castelló de la Plana (Castelló)

President

14:00

Dinar/Sopar Oficial

Menjar final de curs organitzada per l'Associació de Mestresses de Casa i Consumidors Tyrius

Alzira (València)

Secretari Autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes

14:00

Altres

Participa en Esmorzar i Presentació a la Cambra de comerç Franco-Espanyola

València (València)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

14:30

Dinar/Sopar Oficial

Menjar del tradicional Final de curs de l'Associació Tyrius

Alzira (València)

Director General d'Economia Sostenible

14:30

Reunió

Reunió de coordinació amb Secretaria Autonómica de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum y direccions generals.

València (València)

Directora General d'Emprenedoria i Cooperativisme

14:30

Reunió

Coordinació amb la Secretaria Autonòmica

València (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

15:45

Jornades/Congressos/Seminaris

Participa en la Mesa Habitatges, Barris, Ciutat i Àrea Metropolitana. Estratègies de renovació de l'hàbitat dins de la jornada II Trobada Internacional Sostenibilitat en ciutats i turisme 5.0

Alacant (Alacant)

Secretari Autonòmic de Participació i Transparència

16:00

Altres

Sessió de Formació Open Government Partnership

València (València)

Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema

16:00

Reunió

Reunió de coordinació d'alts càrrecs de la Conselleria

València (València)

Secretari Autonòmic d'Igualtat i Diversitat

16:00

Reunió

Reunión de coordinación Alts Càrrecs CIPI

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

16:00

Reunió

Reunió amb la Secretària Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

València (València)

Secretària Autonòmica d'Atenció Primària i Serveis Socials

16:00

Reunió

Reunió de Coordinació Alts Càrrecs CIPI

València (València)

Sotssecretari de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

16:00

Reunió

Reunió coordinació Alts Càrrecs.

València (València)

Director General de l'Institut Valencià de la Joventut

16:00

Reunió

coordinació Alts Càrrecs VICIPI

València (València)

Director General de Coordinació de l'Acció del Govern

16:00

Reunió

Reunió amb la secretària autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

València (València)

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

16:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Sessió (segona) formació Open Government Partnership

València (València)

Director General d'Infraestructures de Serveis Socials

16:00

Reunió

Reunió coordinació alts càrrecs VICIPI

València (València)

Directora General de Participació Ciutadana

16:00

Altres

Segona sessió de formació Open Government Partnership (OGP)

València (València)

Directora General de Persones Majors

16:00

Reunió

Reunió de coordinació d'Alts Càrrecs CIPI

València (València)

Directora General d'Acció Comunitària i Barris Inclusius

16:00

Reunió

Reunió de coordinació Alts Càrrecs CIPI

València (València)

Directora General d'Infància i Adolescència

16:00

Reunió

Reunió de Coordinació Alts Càrrecs CIPI

València (València)

Presidenta del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana

16:00

Presentació

Presentació de la Revista 2022 del Consejo Escolar del Estado "Más allá del aprendizaje formal"

Madrid (Madrid)

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

16:30

Reunió

reunió Jurat Premis Excel.lencia

València (València)

Directora General d'Innovació

16:30

Reunió

Reunió Agendes Compartides d'Innovació (ACI)

Onil (Alacant)

Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris

17:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Ponencia telemàtica en IX Jornades de Farmacotècnia i El·laboració de Medicaments

València (València)

Director General de Tributs i Jocs

17:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Webimar "Canvi climàtic i transició energètica"

València (València)

Directora General del Canvi Climàtic

17:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Webinars Ivie 2022: Canvi climàtic i transició energètica

València (València)

Secretari Autonòmic de Cultura i Esport

17:00

Reunió

Museu de la Taronja

Borriana (Castelló)

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

17:30

Presentació

Xarrada Family, lliurament III Edició Premis Girls4STEM

València (València)

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic.

17:50

Acte commemoratiu

Cerimonia imposició insignia cavaller de la Legió d'Honor Sr. Vicente Boluda Fos

París

Consellera d'Educació, Cultura i Esport

18:00

Altres

ALCARRÀS. Cines Babel.

València (València)

Secretari Autonòmic d'Innovació i Transformació Digital

18:30

Altres

EDEM Acte Graduació Executive Education 2022

València (València)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica

18:30

Jornades/Congressos/Seminaris

DIÀLEGS: La Joventut en primera línia de l'activisme climàtic.

València (València)

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana (ATV)

18:30

Lliurament de Premis

2ª Gal·la Solidaris Mediterrani

València (València)

Directora General de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques/ ISEACV

18:30

Altres

Acte acadèmic de graduació de l'alumnat de l'Escola d'Art i Superior de Ceràmica de Manises

Manises (València)

Directora General de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial /IVACE

18:30

Jornades/Congressos/Seminaris

Clausura dels Màsters AIDIMME-UCV

València (València)

Directora General d'Universitats

18:30

Altres

Acte cloenda III Edició UPSTEAM Concurs SMART CITY Universitat Politècnica de València

València (València)

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional

19:00

Inauguració

CEIP El Rajolar d'Aldaia

Aldaia (València)

Director General de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva/ AVAP

19:00

Altres

Graduació EDEM EXECUTIVE EDUCATION 2022

València (València)

Director General de l'Institut Valencià de Cultura

19:00

Inauguració

Inauguració exposició "Tresors amb història"

Castelló de la Plana (Castelló)

Director General d'Esport

19:00

Altres

Gran premi d'atletisme Diputació de Castelló

Castelló de la Plana (Castelló)

Directora de l'Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+i)

19:00

Presentació

Pla director de València la Vella

València (València)

Secretari Autonòmic de Cultura i Esport

19:00

Inauguració

Fira Marte de Castelló

Castelló de la Plana (Castelló)

President

19:30

Altres

Assisteix a la II Gala Solidarios Mediterráneo, organitzada per La 8 Mediterráneo

València (València)

Conseller de Sanitat Universal i Salut Pública

19:30

Altres

2ª Gala Solidaris Mediterrani, Palau de les Arts

València (València)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

19:30

Altres

2a Gal·la Solidaris Mediterrani

València (València)

Secretari Autonòmic de Participació i Transparència

19:30

Altres

2ª Gala "Solidarios Mediterráneo"

València (València)

Secretari Autonòmic de Promoció Instituticional, Comunicació i Prospectiva

19:30

Lliurament de Premis

Assisteix a la 2ª Gala Solidarios Mediterráneo organitzada per la 8 Mediterráneo TV

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

19:30

Altres

2ª Gala "Solidaris Mediterrani"

València (València)

Directora General de Promoció Institucional

19:30

Lliurament de Premis

Assisteix a la II Gala Solidarios Mediterráneo, organitzada per La 8 Mediterráneo TV

València (València)

Secretari Autonòmic de Cultura i Esport

19:30

Exposició

Tresors amb Història

Castelló de la Plana (Castelló)

Direcció General de Relacions Informatives

20:00

Altres

2na. Gala Solidarios Tele 8 Mediterráneo.

València (València)

Director General de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva/ AVAP

Jornades/Congressos/Seminaris

Jornades, Universitat d'estiu amb la UJI i la CRUE

Benicàssim (Castelló)

Director General de Transició Ecològica

Mesa

Invitació Taula redona Descarbonització

Alacant (Alacant)

Director General d'Igualtat en la Diversitat

Viatge

Regiones y ciudades como patrocinadoras Conferencia y visita Look & Learn

Bilbao (Vizcaya)

Directora de l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM)

Viatge

Visita a la exposició d'art contemporani documenta

Kassel