Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dimarts, 1 juny 2021 Dia següent

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

08:30

Reunió

Reunió de Coordinació

València (València)

Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

08:30

Reunió

Reunió Coordinació Vicepresidència Segona.

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

08:30

Reunió

Reunió coordinació

València (València)

Directora General d'Habitatge i Regeneració Urbana

09:30

Reunió

Reunión amb el Col·legi Oficial d'Arquitectes de la CV

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

10:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Delegada del Consell de Transició Ecològica i Sostenibilitat Ambiental.

València (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

10:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Delegada del Consell de Transició Ecològica i Sostenibilitat Ambiental (TESA)

València (València)

Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

10:00

Reunió

Reunió de la Comissió Delegada del Consell de Transició Ecològica i Sostenibilitat Ambiental.

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

10:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunió de la Comissió Delegada del Consell de Transició Ecològica i Sostenibilitat Ambiental (TESA).

València (València)

Directora General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori del Hàbitat i Segregació Urbana

10:30

Entrevista a mitjans de comunicació

Entrevista amb Magazín "*Prop del tu"

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

11:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Assistència telemàtica a la jornada "La democratització tecnològica: Blockchain i Cooperativisme de plataforma".

València (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

11:30

Visita

Visita als Serveis Territorials d'Habitatge.

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

12:00

Reunió

Reunió amb la directora general de Coordinació Institucional de la Vicepresidència segona

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

12:00

Reunió

Reunió telemàtica amb l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI)

València (València)

Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

12:30

Reunió

Reunió de coordinació amb la Sotssecretària de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

València (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

14:00

Reunió

Reunió amb Secretaria Autonómica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge i Director General de Qualitat, Rehabiitació i Eficiencia Energètica

València (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

14:00

Reunió

Reunió amb la SA Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica , la SA de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge. València (València)

València (València)