Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior divendres, 11 juny 2021 Dia següent

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

08:30

Reunió

Reunió de Coordinació

València (València)

Secretària Autonòmica d'Ocupació i Director General de LABORA - Servei Valencià d'Ocupació i Formació

08:30

Reunió

Reunió d'agenda

València (València)

Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

08:30

Reunió

Reunió Coordinació Vicepresidència Segona.

València (València)

Director General de Tributs i Jocs

08:30

Visita

Visita a la Direcció Territorial d´Hisenda en Alacant

Alacant (Alacant)

Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

08:30

Reunió

Coordinació de la Direcció General amb els/la sotsdirectors/ora

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

08:30

Reunió

Reunió coordinació

València (València)

President

09:00

Ple del Consell

Presideix el Ple del Consell

València (València)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell

València (València)

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell

València (València)

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

09:00

Ple del Consell

Reunió del Ple del Consell.

València (València)

Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

09:00

Ple del Consell

Reunió del Ple del Consell.

València (València)

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

09:00

Ple del Consell

Reunió Ple del Consell

València (València)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell

València (València)

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

09:00

Ple del Consell

Assistència a la reunió del Ple del Consell.

València (València)

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell

València (València)

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell.

València (València)

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell

València (València)

Vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell

València (València)

Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema

09:00

Reunió

Reunió de coordinació de la D. G. del Institut Valencià de Formació, Investigació i Calitat dels Serveis Social (IVAFIQ)

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

09:00

Reunió

Reunió coordinació setmanal de Sotssecretaria, Secretaries Autonòmiques i Direccions Generals de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

09:00

Reunió

Despatxe assumptes Comissionat de Presidència per a la coordinació de subministraments enfront del Covid-19

València (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

09:00

Reunió

Reunió de coordinació amb Secretaries Autonòmiques, Direccions Generals, Subdireccions Generals, Sotsssecretaria i Cap del Servei de Gestió Econòmica.

València (València)

Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

09:00

Reunió

Reunió de coordinació amb Secretaries Autonòmiques, Direccions Generals, Subdireccions Generals, Secretària General i Cap del Servei de Gestió Econòmica.

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

09:00

Reunió

videoconferencia amb la presidenta de la Mancomunitat Camp de Túria

València (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

09:00

Reunió

Reunió coordinació amb Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitage y Arquitectura Bioclimàtica

València (València)

Directora del Gabinet del President

09:00

Reunió

Reunió caps de gabinet

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

09:00

Reunió

Reunió de coordinació amb la Subsecretaria, Secretaries Autonòmiques, Direccions Generals, Subdireccions Generals, Secretària General i Cap del Servei de Gestió Econòmica.

València (València)

Directora General de Gestió i Organització del Sistema

09:00

Altres

Formació a la FVMP

València (València)

Directora General de Planificació i Serveis LABORA

09:00

Reunió

Reunió amb la DG del Sector Públic i Patrimoni i el Director del IVF .

València (València)

Directora General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral / Directora General INVASSAT

09:00

Reunió

Reunió d´agenda amb el Secretari Autonómic d´Ocupació i Direccions Generals

València (València)

Directora General del Canvi Climàtic

09:00

Altres

Mesa de Transició Energètica

València (València)

Directora General del Sector Públic i Patrimoni

09:00

Reunió

Reunió Patrimoni

València (València)

Directora General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori del Hàbitat i Segregació Urbana

09:00

Reunió

Reunió de Subsecretaria, Secretàries Autonomicas i totes les direccions generals de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura

València (València)

Directora General d'Habitatge i Regeneració Urbana

09:00

Reunió

Reunió de coordinació setmanal amb Subsecretaria, Secretaria General Administrativa i Subdireccions Generals

València (València)

Directora General d'Innovació

09:00

Reunió

Reunió de Coordinació RIS3

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

09:00

Reunió

Reunió de coordinació amb Secretaries Autonòmiques, Sotssecretària, Direccions Generals, Subdireccions Generals, Secretària General i Servei de Gestió Econòmica.

València (València)

Directora General d'Ocupació i Formació

09:00

Reunió

Monogràfic MRR SEPE

València (València)

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional

09:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió de Seguiment de Sanitat- Educació

València (València)

Secretari Autonòmic d'Hisenda

09:30

Reunió

Reunió de seguiment amb la Directora General de Pressupostos

València (València)

Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

09:30

Reunió

Comissió de Seguiment Curs Escolar 2020-2021

València (València)

Secretària Autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària

09:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió de Seguiment del Curs Escolar 2020-2021

València (València)

Sotssecretari de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

09:30

Reunió

Reunió coordinació amb els Serveis de la Sotssecretaria i el Gabinet Tècnic.

València (València)

Director General d l'Insitut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials

09:30

Reunió

Decret de Participació

València (València)

Director General de Qualitat i Educació Ambiental

09:30

Visita

Visita industria Ontinyent

Ontinyent (València)

Director General d'Infraestructures de Serveis Socials

09:30

Reunió

Representants Caixa Popular

València (València)

Director General d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària

09:30

Jornades/Congressos/Seminaris

Obertura Jornades Infodays sobre salut, organitzades per l'IVACE

València (València)

Directora General de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial /IVACE

09:30

Jornades/Congressos/Seminaris

Infotaller Regional HE-CV: Clúster 1 "Salut"

València (València)

Directora General de Pressupostos

09:30

Reunió

Reunió de Seguiment amb el Secretari Autonòmic d'Hisenda

València (València)

Secretari Autonòmic de Participació i Transparència

10:00

Reunió

Reunió amb el SA d'Igualat i Diversitat i la DG de l'Institut Valencià de les Dones sobre la nova Llei Valenciana d'Igualtat entre d'Homes i Dones

València (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

10:00

Reunió

Webinar s/ Decret 10/2021 allotjaments i establiments turístics

València (València)

Secretari Autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural

10:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Territorial Assegurances Agràries

València (València)

Secretari Autonòmic d'Igualtat i Diversitat

10:00

Reunió

Reunió amb el SA de Participació i Transparencia, DG de Participació Ciutadana, DG de Transparencia, Atenció Ciutadania i Bon Govern i amb la DG de l'Institut Valencia de les Dones

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

10:00

Reunió

Reunió amb DG Sector Públic

València (València)

Director General d l'Insitut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials

10:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Curs de la FVMP amb relació al Nou Model Jurìdic dels Serveis Socials

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

10:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Permanent del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana. videoconferència

València (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

10:00

Reunió

Reunió amb el subdirector d'Infraestructures Judicials, José Ignacio Casar Pinazo

València (València)

Director General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia

10:00

Reunió

Reunió Tècnica "Preparatòria Sectorial" CCAA

València (València)

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

10:00

Reunió

Reunió Llei Valenciana d'Igualtat

València (València)

Director General de Turisme

10:00

Altres

Online: Consell Assesor CDT Gandia

Benidorm (Alacant)

Director General de Turisme

10:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Webinar: Nou decret d'allojatment turístic

Benidorm (Alacant)

Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

10:00

Reunió

Comissió Territorial d'Assegurances

València (València)

Director General d'Economia Sostenible

10:00

Presentació

Acte de presentació Programa Espenta 2020. Fundació NOVESSENDES. Telemàtica.

València (València)

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana (ATV)

10:00

Reunió

Reunió del grup de treball amb OOLL.

València (València)

Directora General de l'Insitut Valencià de les Dones

10:00

Reunió

Reunió junt al Secretari Autonòmic d'Igualtat i Diversitat amb la Secretaria Autonómica de Participació i Transparència

València (València)

Directora General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia

10:00

Reunió

Reunió Tècnica "Preparatòria Sectorial" CCAA

València (València)

Directora General de Participació Ciutadana

10:00

Reunió

Reunió amb el SA de Participació i Transparència, el SA d'Igualtat i Diversitat i la DG de l'Institut Valencià de les Dones

València (València)

Directora General de Planificació i Serveis LABORA

10:00

Reunió

Reunió Monogràfic MRR Sepe.

València (València)

Directora General de Política Agrària Comuna (PAC)

10:00

Reunió

Reunió telemática Centre Agro-enginyeria IVIA

València (València)

Directora General de Relacions amb la Unió Europea i amb l'Estat

10:00

Reunió

Reunió per videoconferència de coordinació del personal de la FCVRE a Brussel·les

València (València)

Directora General del Sector Públic i Patrimoni

10:00

Reunió

Reunió Patrimoni - Educació

València (València)

Directora General d'Acció Comunitària i Barris Inclusius

10:00

Reunió

reunió de Llei de Serveis Socials

València (València)

Directora General d'Atenció Primària i Autonomia Personal

10:00

Altres

Curs Nou Model de Serveis Socials

València (València)

Secretari Autonòmic d'Hisenda

10:15

Reunió

Reunió de seguiment amb el Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

10:15

Reunió

Reunió amb el Secretari Autonòmic d'Hisenda

València (València)

Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema

10:30

Reunió

Reunió de coordinació de la D. G. de Gestió i Organització del Sistema

València (València)

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional

10:30

Reunió

directora general d'Inclusió Educativa

València (València)

Secretària Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

10:30

Reunió

Reunió amb ATEVAL i AVECAL

València (València)

Director General de Fons Europeus

10:30

Jornades/Congressos/Seminaris

Infotaller Regional Horitzó Europa/CLÚSTER 1 “SALUT"

València (València)

Director General d'Infraestructures de Serveis Socials

10:30

Reunió

Mancomunitat Marina Baixa

València (València)

Directora General de Coordinació del Diàleg Social

10:30

Reunió

Videoconferència amb els vicerrectors de les Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana i el director general de l'Acció del Govern, Juan Antonio Poyatos

València (València)

Directora General d'Universitats

10:30

Reunió

Comissió Delegada de la Conferència General de Política Universitària per videoconferència

València (València)

President

11:00

Acte commemoratiu

Assisteix a l'acte de celebració del Dia de la Unitat de la Policia Nacional Adscrita a la Comunitat Valenciana

València (València)

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

11:00

Reunió

Reunió amb el SA de Turisme + Associacions Agències viatge AVIBE i AEVAV

València (València)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

11:00

Acte commemoratiu

Dia de la Policia de la Generalitat

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

11:00

Reunió

Reunió amb el subdirector de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl

València (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

11:00

Reunió

Reunió Conseller Hisenda + Associacions Agències Viatges AVIBE i AEVAV

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

11:00

Reunió

Reunió amb la Plataforma d'Afectats per les Hipoteques (PAH)

València (València)

Secretària Autonòmica de Justícia i Administració Pública

11:00

Reunió

Reunió coordinació Direcció General de Funció Pública

València (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

11:00

Presentació

Presentació del Pla Estratègic Valencia Antidesposblament "Estrategia Avant 20-30"

Penàguila (Alacant)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climática i Transició Ecològica

11:00

Reunió

Reunió al Centre de Interpretació del Parc Natural de la Serra d'Irta amb els Alcaldes de Peñíscola, Alcalá de Xivert i Santa Magdalena de Pulpis

Peníscola (Castelló)

Sotssecretari de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

11:00

Presentació

Presentació Pla Estratègic Valencià Antidespoblament.

Penàguila (Alacant)

Director General de l'Institut Valencià de la Joventut

11:00

Altres

assistència a representació d'obra dins de Escena Erasmus "El Viatge Impossible"

Castelló de la Plana (Castelló)

Director General de Centres Docents

11:00

Reunió

Alcaldessa i regidora d'Educació del Ajuntament de La Pobla Llarga.

València (València)

Director General de Coordinació de l'Acció del Govern

11:00

Reunió

Reunió amb l'Ambaixada d'UK a Espanya

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

11:00

Presentació

Presentació Pla Estratègic Valencià Antidespoblament "Estratègia AVANT 20-30"

Penàguila (Alacant)

Director General per a l'Avançament de la Societat Digital.

11:00

Reunió

Reunió telemàtica amb el President de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

Alacant (Alacant)

Directora General de Gestió i Organització del Sistema

11:00

Reunió

Reunió Coordinació amb el Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema

València (València)

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana (ATV)

11:00

Reunió

Whorkshop consultoría

València (València)

Directora General de l'Agenda Valenciana Antidespoblament

11:00

Presentació

Presentació Pla Estratègic Valencià Antidespoblament "Estratègia AVANT 20-30"

Penàguila (Alacant)

Directora General d'Habitatge i Regeneració Urbana

11:00

Reunió

Reunió amb la Plataforma d'Afectats per les Hipoteques (PAH)

València (València)

Directora General d'Innovació Educativa i Ordenació

11:00

Altres

Presentació Projecte Innovació 2018-2020 IES María Ibars, de Dénia i avarada de l'iot "Penyamar". Club Nàutic de Dénia

Dénia (Alacant)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

11:00

Altres

Taula redona "Passat, present i futur del passos a nivells de la Comunitat Valenciana"

València (València)

Directora General per a la Lluita contra la Bretxa Digital

11:00

Presentació

Presentació Pla Estratègic Valencià Antidespoblament "Estratègia AVANT 20-30"

Penàguila (Alacant)

Director-gerent de l'Autoritat de Transport Metropolità de València

11:00

Reunió

Reunió amb la Unió Internacional de Transport Públic (UITP). Videoconferencia.

València (València)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

11:30

Reunió

Reunió en l'Ajuntament de Castelló

Castelló de la Plana (Castelló)

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

11:30

Firma de conveni

Acte signa conveni amb Ajuntament de Gandia

Gandia (València)

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional

11:30

Reunió

president d'ANPE a la Comunitat Valenciana

València (València)

Secretària Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

11:30

Reunió

Reunió amb cap de gabinet i Directors Generals

València (València)

Secretària Autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

11:30

Reunió

Reunió en l'Ajuntament de Castelló

Castelló de la Plana (Castelló)

Director General de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva/ AVAP

11:30

Reunió

Reunió "CREUP" per videoconferència.

València (València)

Director General d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària

11:30

Presentació

Presentació de la colaboració entre INCLIVA i l'Associació d'Agricultors Valencians AVA-ASAJA

València (València)

Directora General de Coordinació del Diàleg Social

11:30

Altres

Inicio vacunación COVID-19 empresa URBASER

Elx (Alacant)

Directora General d'Indústria, Energia i Mines

11:30

Reunió

Manpowergroup

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

11:30

Jornades/Congressos/Seminaris

Participació en el European Project Semester. UPV

València (València)

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

12:00

Recepció/Audiència Oficial

Acte recepció Joves Programa Europeu EURODISEA

València (València)

Vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives

12:00

Roda de premsa

Roda de Premsa

València (València)

Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema

12:00

Reunió

Reunió de cooridinació de la Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema

València (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

12:00

Reunió

Consell Assessor Cdt Alcoi - online

València (València)

Secretària Autonòmica d'Ocupació i Director General de LABORA - Servei Valencià d'Ocupació i Formació

12:00

Reunió

Reunió amb AVETIC-FEMEVAL

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

12:00

Reunió

Reunió amb SG Règimen Econòmic, SG Formació y Qualificació Professional y SG Ensenyaments de Règimen Especial

València (València)

Director General d l'Insitut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials

12:00

Reunió

Reunió de coordinació de les Direccions Generals de la Secretaria Autonómica de Planificació i Organització del Sistema

València (València)

Director General de Fons Europeus

12:00

Recepció/Audiència Oficial

Recepció joves EURODISEA

València (València)

Director General de Turisme

12:00

Altres

Online: Consell Assesor CDT Alcoi

Benidorm (Alacant)

Director General d'Infraestructures de Serveis Socials

12:00

Reunió

Reunió Coordinació Secretaria Autonomica de Planificació i Organització del Sistema

València (València)

Directora General de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient

12:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió central Seguiment de la Productivitat

València (València)

Directora General del Sector Públic i Patrimoni

12:00

Visita

Visita Arxiu del Regne

València (València)

Director General de Valenciana d'Aprofitaments Energètics de Residus (VAERSA)

12:00

Reunió

Reunió Comissió Negociadora VAERSA

València (València)

Directora General de l'Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària/ IVASS

12:00

Reunió

Reunió de coordinació amb el Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema.

València (València)

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

12:30

Reunió

Reunió amb el Secretari General de CC.OO- PV

València (València)

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

12:30

Altres

Signatura de Conveni Marc de col·laboració entre la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, la Diputació Pronvincial de Castélló i la Diocesi de Segorbe-Castelló, per a la recupera i Rehabilitació del Santuari de Sant Joan de Penyagolosa.

Vistabella del Maestrat (Castelló)

Secretària Autonòmica de Cultura i Esport

12:30

Presentació

Assistència a l'acte de signatura del conveni i a la presentació del projecte de rehabilitació del santuari de Sant Joan de Penyagolosa.

Vistabella del Maestrat (Castelló)

Director General de Transició Ecològica

12:30

Reunió

Reunió amb INGENIO CSIS-UPV

València (València)

Directora General de Gestió i Organització del Sistema

12:30

Reunió

Coordinació amb S. A. Planificació i Organització del sistema, D.G. Infraestructures dels S. S., D.G. Ivafiq dels S. S

València (València)

Directora General de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient

12:30

Reunió

Reunió bilateral CC.*AA i Ministeri CVD_Covid19

València (València)

Secretari Autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural

13:00

Reunió

Reunió de treball amb la consellera

València (València)

Secretària Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

13:00

Reunió

Reunió amb catedràtic d'Organització d'Empreses de la Universitat de València

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

13:00

Reunió

Reunió amb Subdirecció General de Cultura

València (València)

Director General de Centres Docents

13:00

Reunió

President i Directora-Gerent de FECEVAL.

València (València)

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

13:00

Reunió

Reunió AVGO Grup de treball transparència i dades obertes

València (València)

Director Adjunt de la Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana (SPTCV)

13:00

Altres

Recepció Ambaixada Lituana Equip The Ocean Race Europe

Alacant (Alacant)

Secretari Autonòmic de Turisme

13:30

Reunió

Reunió SA Presidència + DG IVF

València (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

14:30

Reunió

Reunió amb l'IVE

València (València)

Directora General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia

18:30

Lliurament de Premis

Acte de Jurament/Promesa de nous Lletrats i lletrades i lliurament de Medalles al Mèrit en el Servei a l'Advocacia Valenciana

Godella (València)

Secretària Autonòmica de Cultura i Esport

19:00

Altres

Assistència a la representació de l'obra "El rastre d'aquella nit" en Espai Inestable

València (València)