Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dimecres, 10 febrer 2021 Dia següent

Secretària Autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

09:30

Reunió

Reunió amb DG per a l'avanç de la Societat Digital - telemàtica

València (València)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

10:00

Reunió

Reunió al Port d'Alacant

Alacant (Alacant)

Sotssecretari de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

10:00

Reunió

Reunió Reunió al Port d'Alacant

Alacant (Alacant)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

11:00

Reunió

Reunió amb Stop d'Alacant

València (València)

Director-gerent de l'Autoritat de Transport Metropolità de València

12:30

Reunió

Reunió amb el director de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'àrea metropolitana de Barcelona (AMB). Videoconferència

València (València)

Secretària Autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

13:30

Reunió

Reunió amb ATMV - telemàtica

València (València)

Secretària Autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

16:00

Reunió

Reunió sobre Green Data amb la SA d'Economia Sostenible, la SA d'Emergència Climàtica, el DG de Coordinació de l'Acció del Govern i KPMG - telemàtica

València (València)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

19:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Participació a la Fira Internacional sobre Noves Tecnologies al Sector Primari, Transport i Logística

València (València)