Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dijous, 14 octubre 2021 Dia següent

Directora General de Política Territorial i Paisatge

09:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Congrés de Cartografia i información geográfica Bilbao. Assitència a las JOCCAS 2021

Bilbao (Vizcaya)

Secretària Autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

09:30

Reunió

Reunió amb el Director del Consorci de la Marina de València

València (València)

Secretària Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge

11:00

Presentació

Mediterranean Bauhaus

València (València)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

11:30

Reunió

Reunió inerna amb tècncis de la DG d'Obres Públiques

València (València)

Director General d'Urbanisme

12:00

Reunió

Videoconferència Ajuntament de Gandia i Secretària Autonòmica Model Econòmic i FinanÇament

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió Secretaris i Subssecretaris

València (València)

Secretària Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge

13:30

Reunió

Reunió amb representants de Roig Ceràmica SA

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

16:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell de Participació d'EPSAR Entitat de Sanejament d’Aigües

València (València)