Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dimecres, 14 abril 2021 Dia següent

Director General d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària

09:00

Reunió

Reunió per videoconferència amb representants de ROCHE FARMA Comunitat Valenciana

València (València)

Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

09:30

Reunió

Videoconferència: celebració actes públics en places de bous

València (València)

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

10:00

Visita

Visita Hospital General d'Alacant

Alacant (Alacant)

Sotssecretària de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

10:00

Reunió

Reunió de Coordinació accions Fons Europeus amb les direccions generals de la Conselleria

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

10:00

Reunió

Reunió de Coordinació accions Fons Europeus amb les direccions generals de la Conselleria

València (València)

Director General d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària

10:00

Reunió

Coordinació accions Fons Europeus amb les direccions generals de la conselleria

València (València)

Directora General de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient

10:00

Reunió

Coordinació accions Fons Europeus amb les direccions generals de la conselleria

València (València)

Directora General de Recursos Humans

10:00

Reunió

Coordinació acciones Fons Europeus

València (València)

Directora General de Salut Pública i Addiccions

10:00

Reunió

Coordinació Fons Europeus

València (València)

Secretària Autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària

11:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunió del Comité de Direcció RIS3-CV

València (València)

Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

12:00

Reunió

Videoconferència amb representants de l'Associació Empresarial de Catering (AEC) de la Comunitat Valenciana

València (València)

Director General d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària

12:00

Reunió

Iniciativa Summit Health

València (València)

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

12:30

Reunió

Reunió amb la Federació de Fogueres de San Joan.

Alacant (Alacant)

Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris

13:00

Acte commemoratiu

Acadèmia Farmàcia CV, acte telemátic presa de possessió Dr. Josep Lluis Poveda

València (València)

Directora General de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient

15:30

Jornades/Congressos/Seminaris

XI Reunió del fòrum d'interoperabilitat en salut

València (València)

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

16:00

Altres

Videoconferencia "Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud"

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Reunió

Reunió seguiment vacunació COVID

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Reunió

Reunió seguiment vacunació COVID

València (València)