Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dimecres, 12 maig 2021 Dia següent

Director General d'Urbanisme

09:00

Reunió

Videoconferència Cercle Empresarial Marina Alta

València (València)

Secretària Autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

10:00

Reunió

Reunió amb Associacions de Taxistes

València (València)

Director General d'Urbanisme

10:00

Reunió

Videoconferència GVA-SEPIDES

València (València)

Directora General de Política Territorial i Paisatge

10:00

Reunió

Reunió telemàtica Plataforma Salvem la Renegà .

València (València)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

10:30

Reunió

Reunió telemática amb l'alcalde de Los Montesinos

València (València)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

11:00

Reunió

Reunió de treball amb la secretària autonómica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge i amb la directora general de Política Territorial i Paisatge

València (València)

Director General d'Urbanisme

11:00

Reunió

Videoconferència HARBOUR ENERGY

València (València)

Directora General de Política Territorial i Paisatge

11:00

Reunió

Reunió amb el conseller de Politica Territorial, Obres Publiques i Mobilitat i la Secretaria Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge

València (València)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

12:00

Reunió

Reunió amb el director gerent de l'Autoritat del Transport Metropolità de València (ATMV) i la secretària autonómica d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible

València (València)

Secretària Autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

12:00

Reunió

Reunió amb ATMV

València (València)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

12:00

Visita

Visita CV 10- CV 15 en Castellò

València (València)

Director-gerent de l'Autoritat de Transport Metropolità de València

12:00

Reunió

Reunió amb el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat i la secretària autonómica d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible

València (València)

Director General d'Urbanisme

12:30

Reunió

Reunió directora Relacions Externes València MERCADONA

València (València)

Directora Gerent de Ferrocarrils de la Generalitat

12:45

Reunió

"Plataforma Mutxamel”

València (València)

Director General d'Urbanisme

13:30

Reunió

Reunió directora general AEROCAS

València (València)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

17:00

Reunió

Reunió telemática amb el president de la Diputació d'Alacant, l'alcalde d'Orihuela, l'alcalde de Torrevieja i el comissionat del Consell per a la Vega Baja

València (València)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

17:00

Reunió

Reunió telemàtica amb el conseller, el President de la Dip. d'Alacant i els alcaldes d'Orihuela i Torrevieja

València (València)