Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior divendres, 28 maig 2021 Dia següent

Director General Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana (SPTCV)

07:00

Altres

Des de les 07.00 hores es realitzarà en el Districte Digital d'Alacant el programa de la Ser, hui per hui

Alacant (Alacant)

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell

Alacant (Alacant)

Director General de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva/ AVAP

09:00

Reunió

Reunió amb REACU per videoconferència.

València (València)

Directora General d'Innovació

09:00

Reunió

Reunió Secretaría del Comité de Direcció de RIS3-CV

València (València)

Director General Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana (SPTCV)

10:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Es realitzarà el Consell del Govern en les instal·lacions de Districte Digital d'Alacant

Alacant (Alacant)

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

11:30

Visita

Visita al MUDIC

Orihuela (Alacant)

Directora General d'Innovació

11:30

Reunió

Reunió amb el Director de REDIT

València (València)

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

12:00

Presentació

Presentació del Centre d'Investigació i Innovació Agroalimentari i Agroambiental

Orihuela (Alacant)

Director General de Ciència i Investigació

12:00

Presentació

Presentació del Centre d'Investigació i Innovació Agroalimentari i Agroambiental (CIAGRO) del Campus de Desamparados a Oriola.

Orihuela (Alacant)

Director General per a l'Avançament de la Societat Digital.

12:00

Presentació

Presentació III Informe Rendició comptes UPV

València (València)

Directora General per a la Lluita contra la Bretxa Digital

12:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Constitució de la Comissió Interdepartamental per a la Cooperació Internacional al Desenvolupament

Alacant (Alacant)

Secretària General de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI)

12:00

Presentació

Presentació del Centre d'Investigació i Innovació Agroalimentarioy Agroambiental (CIAGRO)

Orihuela (Alacant)