Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior divendres, 28 maig 2021 Dia següent

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

09:30

Ple del Consell

Ple del Consell

Alacant (Alacant)

Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

09:30

Reunió

Comissió de Seguiment Curs Escolar 2020-2021

València (València)

Secretària Autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària

09:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió de Seguiment del Curs Escolar 2020-2021

València (València)

Director General d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària

10:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Foro d'Investigació Sanitària organitzat per l'Institut de Salut Carlos III

València (València)

Directora General de Salut Pública i Addiccions

10:00

Reunió

Reunió amb SEQIRUS Spain, per delegació de la Consellera

València (València)

Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

12:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Interdepartamental per a la Cooperació Internacional al Desenvolupament

València (València)

Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris

12:00

Reunió

Reunió amb Directora del Servei d'Emergències Sanitàries

València (València)

Directora General de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient

12:30

Reunió

Reunió bilateral CC.*AA i Ministeri CVD_Covid19

València (València)

Director General d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària

13:00

Reunió

Presentació de l'informe d'Auditoria de l'ISCIII a l'INCLIVA

València (València)

Directora General de Salut Pública i Addiccions

13:30

Reunió

Reunió Associació Fibrosi Quistica

València (València)

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

19:00

Altres

Assistix al Fòrum 4 Estaciones "Mujer y Ciencia” Club Información de Alicante

Alacant (Alacant)