Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dimecres, 5 maig 2021 Dia següent

Director General d'Urbanisme

09:00

Reunió

Videoconferència Ajuntament de l'Olleria

València (València)

Secretària Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge

10:00

Reunió

Reunió de coordinació amb els Directors Generals d'Urbanisme i de Política Territorial i Paisatge, i els Caps dels Serveis Territorials d'Urbanisme

València (València)

Director General d'Urbanisme

10:00

Reunió

Videoconferència Secretaria Autonòmica Política Territorial, Urbanisme i Paisatge i Advocacia General GVA

València (València)

Directora General de Política Territorial i Paisatge

10:00

Reunió

Reunió: Termini d’ús i aprofitament de les DICS regularització de la DT 15ª

València (València)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

10:00

Reunió

Reunió interna amb Subdirector General de Mobilitat i STOP Alacant

València (València)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

10:30

Corts (Ple/ Comissions/ Junta de Síndics)

Assistència al Ple de les Corts

València (València)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

11:00

Reunió

Reunió interna amb tècnics de la DG

València (València)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

13:00

Reunió

Reunió telemática amb la presidenta d'ADIF

València (València)

Director General d'Urbanisme

17:30

Reunió

Videoconferència Secretària Autonòmica Política Territorial, Urbanisme i Paisatge i Secretària Autonòmica Emergència Climàtica i Transició Ecològica

València (València)

Directora General de Política Territorial i Paisatge

17:30

Reunió

Reunió LLei Mesures . punt 5 (per Comissio bilateral)

València (València)