Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dijous, 28 gener 2021 Dia següent

Direcció General de Relacions amb les Comunitats Autònomes i Representació Insitucional

09:00

Altres

Jornada de treball en la Delegació de la Comunitat Valenciana a Madrid

Madrid (Madrid)

Director General de Coordinació de l'Acció del Govern

09:00

Reunió

Reunió amb la secretària autonòmica de Model Económic i Finançament

València (València)

President

09:15

Reunió

Reunió de coordinació amb representants dels municipis de més de 50.000 habitants afectats per la limitació de mobilitat establida davant la pandèmia de COVID-19. Hi assisteixen C. Justicia i Delegada del Govern

València (València)

Director d'Intel·ligència Turistica

09:30

Jornades/Congressos/Seminaris

Jornada online_ TourEspaña_ Nuevas oportunidades para el sector del futuro

Benidorm (Alacant)

Secretari Autonòmic de Turisme

10:00

Reunió

Reunió on line amb Regidor de Turisme de Vinaròs i Tècnic Turisme Vinaròs

València (València)

Directora General d'Anàlisi i Polítiques Públiques

10:00

Reunió

Reunió telemàtica Grup de Treball de Ciències de Dades.

València (València)

Secretària General de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI)

10:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Videoconferència Consell Direcció de l'AVI

Alacant (Alacant)

Vicepresident Executiu de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI)

10:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Videoconferència Consell Direcció de l'AVI

València (València)

Director General d'Administració Local

10:30

Reunió

Reunió de seguiment convenis amb la FVMP

València (València)

Directora General de Coordinació del Diàleg Social

10:30

Entrevista a mitjans de comunicació

Entrevista SER Alacant

València (València)

Directora General de l'Agenda Valenciana Antidespoblament

10:30

Reunió

Reunió coordinació diputats, Diputació de Castelló

Castelló de la Plana (Castelló)

Director General de Turisme

11:30

Visita

Al CDT de Morella, amb el DG de Formació Professional

Morella (Castelló)

President

12:00

Reunió

Presideix la reunió de la comissió de seguiment sobre les ajudes als sectors més afectats per la pandèmia de COVID-19. Hi assisteixen C. Hicenda, C. Educació, C. Economia y C. Política Territorial

València (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

12:00

Reunió

Reunió en Presidència

València (València)

Director General de Coordinació de l'Acció del Govern

12:00

Reunió

Reunió amb la directora general d'Anàlisi i Politiques Públiques

València (València)

Director General d'Administració Local

12:00

Reunió

Reunió seguiment Ajudes Parèntesi

València (València)

Directora General de Coordinació del Diàleg Social

12:00

Reunió

Reunió de treball ajudes als sectors més afectats per la pandèmia de COVID-19

València (València)

Directora General d'Anàlisi i Polítiques Públiques

12:00

Reunió

Reunió amb el director general de Coordinació de l'Acció del Govern.

València (València)

Directora General de Coordinació del Diàleg Social

12:30

Recepció/Audiència Oficial

Recepció manifestants de l'hostaleria

València (València)

Direcció General de Relacions amb les Comunitats Autònomes i Representació Insitucional

13:00

Reunió

Reunió amb Delegada del Govern de Canàries

Madrid (Madrid)

Director General de Coordinació de l'Acció del Govern

13:00

Reunió

Reunió amb el secretari autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural

València (València)

Director General de Relacions amb Les Corts

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris

València (València)

Directora General de l'Agenda Valenciana Antidespoblament

13:00

Reunió

Reunió a la FVMP

València (València)

Directora General de Coordinació del Diàleg Social

13:30

Reunió

Reunió amb la secret ària Autonòmica de Prospectiva i Comunicació

València (València)

Director General d'Administració Local

14:00

Reunió

Reunió amb COSITAL (Col·legi Oficial de Secretaris, Interventors iTresorers de l'Adminsitració Local)

València (València)

Director General de Coordinació de l'Acció del Govern

17:30

Reunió

Reunió amb la secretària autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària

València (València)