Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior divendres, 5 febrer 2021 Dia següent

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell

València (València)

Director General d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària

09:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Assistència a FORO SALUD amb el Dr. Bernat Soria, Catedràtic de Fisiologia i investigador de l'Institut de Bioingenieria de la Universitat Miguel Hernández

València (València)

Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

09:30

Reunió

Comissió de Seguiment Curs Escolar 2020-2021

València (València)

Secretària Autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària

09:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió de Seguiment del Curs Escolar 2020-2021

València (València)

Directora General de Recursos Humans

09:30

Reunió

reunió subsecretària, direcció general assistència sanitària sobre l'estat de situació covid

València (València)

Directora General de Salut Pública i Addiccions

11:00

Visita

Visita al Centre de Salut Pública de València

València (València)

Directora General d'Assistència Sanitària

12:00

Reunió

Amb secretària autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària, dir. general Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient, dir. general Salut Pública i Addiccions i dir. general Farmàcia i Productes Sanitaris

València (València)

Secretària Autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària

13:00

Reunió

Reunió per videoconferència amb l'alcalde de Vila-real

València (València)

Directora General de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient

13:00

Reunió

Reunió amb secretària autonòmica d'eficiència i tecnologia sanitària, i direccions generals

València (València)

Directora General d'Assistència Sanitària

13:00

Reunió

Amb la Sotssecretària

València (València)

Directora General de Recursos Humans

13:30

Reunió

reunió videoconferència gerents departaments sobre l'estat de situació covid

València (València)

Directora General d'Assistència Sanitària

14:00

Reunió

Videoconferència amb els Gerents i Comissionats departaments salut , HACLEs, CTCV i SES

València (València)

Directora General de Salut Pública i Addiccions

15:45

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió extraordinària de Salut Pública

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Reunió

Reunió seguiment vacunació COVID

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Reunió

Reunió seguiment vacunació COVID

València (València)