Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior divendres, 30 abril 2021 Dia següent

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

08:30

Reunió

Reunió de Coordinació

València (València)

Secretària Autonòmica d'Ocupació i Director General de LABORA - Servei Valencià d'Ocupació i Formació

08:30

Reunió

Reunió d'agenda

València (València)

Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

08:30

Reunió

Reunió Coordinació Vicepresidència Segona.

València (València)

Directora General d'Infància i Adolescència

08:30

Reunió

Reunió de coordinació de la direcció general d'Infància i Adolescència

València (València)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell

València (València)

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

09:00

Ple del Consell

Reunió del Ple del Consell.

València (València)

Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

09:00

Ple del Consell

Reunió del Ple del Consell.

València (València)

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

09:00

Ple del Consell

Reunió Ple del Consell

València (València)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell

València (València)

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell

València (València)

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell

València (València)

Vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

09:00

Reunió

Reunió coordinació setmanal de les Secretaries Autonòmiques i Direccions Generals de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

València (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

09:00

Reunió

Reunió coordinació setmanal de les Secretaries Autonómiques y Direccions Generals de la Vicepresidencia Segona i Conselleria de Vivenda i Arquitectura Bioclimàtica

València (València)

Director General de Ciència i Investigació

09:00

Reunió

Reunió presencial amb investigador CIDEGENT.

Alacant (Alacant)

Director General de Fons Europeus

09:00

Reunió

Reunió de la Secretaria Comité de Direcció del RIS3CV

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

09:00

Reunió

Reunió telemàtica Plataforma de Professorat Tècnic FP

València (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

09:00

Reunió

Reunió coordinació amb Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitage y Arquitectura Bioclimàtica

València (València)

Director General d'Infraestructures de Serveis Socials

09:00

Reunió

Ajuntament d'Albal

València (València)

Directora del Gabinet del President

09:00

Reunió

Reunió caps de gabinet

València (València)

Directora General de Planificació i Serveis LABORA

09:00

Reunió

Reunió d'agenda amb el Secretari Autonòmic d'Ocupació.

València (València)

Directora General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral

09:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell de direcció de LABORA

València (València)

Directora General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori del Hàbitat i Segregació Urbana

09:00

Reunió

Reunió de coordinació de les dues Secretàries Autonomicas i totes les direccions generals de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura

València (València)

Directora General d'Habitatge i Regeneració Urbana

09:00

Reunió

Reunió de coordinació setmanal amb Subsecretaria, Secretaria General Administrativa i Subdireccions Generals

València (València)

Directora General d'Innovació

09:00

Reunió

Reunió telemática Secretaria del Comité de Direcció de RIS3-CV

Alacant (Alacant)

Directora General d'Ocupació i Formació

09:00

Reunió

Videoconferéncia Consell de direcció de LABORA

València (València)

Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema

09:30

Reunió

Reunió de coordinació de la D. G. de Gestió i Organització del Sistema

València (València)

Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

09:30

Reunió

Comissió de Seguiment Curs Escolar 2020-2021

València (València)

Secretària Autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària

09:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió de Seguiment del Curs Escolar 2020-2021

València (València)

Sotssecretari de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

09:30

Reunió

Reunió coordinació amb els Serveis de la Sotssecretaria i el Gabinet Tècnic.

València (València)

Directora General de Diversitat Funcional i Salut Mental

09:30

Reunió

Reunió d'equip de la DG

València (València)

Director d'Intel·ligència Turistica

09:30

Reunió

Reunión de coordinación de Inteligencia

Benidorm (Alacant)

Secretari Autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural

10:00

Reunió

Reunió amb l'alcalde de Aras de los Olmos i el director general de Desenvolupament Rural

Aras de los Olmos (València)

Director General de Desenvolupament Rural

10:00

Visita

Visita al Projecte RuralTEC

Aras de los Olmos (València)

Director General de Fons Europeus

10:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Seminari sobre el Pacte Verd Europeu

València (València)

Director General de Turisme

10:00

Presentació

Presentació del Pla de destinacions turístiques intel·ligents

la Nucia (Alacant)

Director General d'Infraestructures de Serveis Socials

10:00

Reunió

Associació Rusc Vila-Real

València (València)

Directora General de Participació Ciutadana

10:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Participació en el Fòrum de Debat sobre Nous Models de Participació en l'era post-Covid19, EAPN-ÉS (en línia)

València (València)

Directora General de Relacions amb la Unió Europea i amb l'Estat

10:00

Reunió

Reunió per videoconferència de coordinació del personal de la FCVRE a Brussel·les

València (València)

Secretari Autonòmic d'Hisenda

10:15

Reunió

Reunió de seguiment amb el Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

València (València)

Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema

11:00

Reunió

Reunió de coordinació de la D. G. del Institut Valencià de Formació, Investigació i Calitat dels Serveis Social (IVAFIQ)

València (València)

Secretària Autonòmica de Justícia i Administració Pública

11:00

Reunió

Reunió coordinació DGFP

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

11:00

Reunió

Video amb els/les Gerents i Directors/res Econòmics dels Departaments de Salut

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

11:00

Reunió

Video amb els/les Gerents i Directors/res Econòmics dels Departaments de Salut

València (València)

Director General d'Esport

11:00

Presentació

Presentació V Setmana Valenciana - Volta Comunitat Valenciana Fèminas de ciclisme

València (València)

Director General d'Infraestructures de Serveis Socials

11:00

Reunió

Reunió D.G. Innovació Ecològica en la Construcció

València (València)

Director General d'Urbanisme

11:00

Reunió

Videoconferència cap servei Qualitat i Simplificació Administrativa i CEV

València (València)

Directora General de Gestió i Organització del Sistema

11:00

Reunió

Reunió Coordinació amb el Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema

València (València)

Director General de Turisme

11:45

Visita

al municipi i recursos turístics

Tavernes de la Valldigna (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

12:00

Firma de conveni

Firma del conveni de cessió dels drets de tanteig i retracte amb l'ajuntament de Xàbia

Xàbia (Alacant)

Vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives

12:00

Roda de premsa

Roda de Premsa

València (València)

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

12:00

Reunió

Línies COVID HORECA

València (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

12:00

Reunió

Reunió de coordinació setmanal de la Secretaria Autonòmica de Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

València (València)

Directora General de l'Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària/ IVASS

12:00

Reunió

Reunió de coordinació amb el Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema.

València (València)

Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema

12:30

Reunió

Reunió de cooridinació de la Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema

València (València)

Director General de Ciència i Investigació

12:30

Reunió

Reunió per videoconferència amb el Ministeri de Ciències i Investigació per a tractar el tema dels Plans Complementaris.

Alacant (Alacant)

Director General de Fons Europeus

12:30

Reunió

Reunió amb el Director Gneral de Ciència i Investigació

València (València)

Director General d'Infraestructures de Serveis Socials

12:30

Reunió

Reunió Coordinació Secretaria Autonomica de Planificació i Organització del Sistema

València (València)

Director General d'Urbanisme

12:30

Reunió

Videoconferència directors generals d'Indústria i de Qualitat Ambiental

València (València)

Directora General de Gestió i Organització del Sistema

12:30

Reunió

Coordinació amb S. A. Planificació i Organització del sistema, D.G. Infraestructures dels S. S., D.G. Ivafiq dels S. S

València (València)

Directora General d'Indústria, Energia i Mines

12:30

Reunió

DG Urbanisme i DG Qualitat Ambiental

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

13:00

Firma de conveni

Firma del conveni de cessió dels drets de tanteig i retracte amb l'ajuntament de Benissa

Benissa (Alacant)

Sotssecretària de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

13:00

Reunió

Reunió amb Conseller, SGA, DG Política Lingüìstica i DG Gabinet

València (València)

Directora General d'Innovació Educativa i Ordenació

Reunió

Projecte europeu MEYE

València (València)