Visualització de contingut web

Voluntariat ambiental i forestal

El Voluntariat Ambiental de la Comunitat Valenciana (VACV) és un servei de dinamització del voluntariat que amplia el voluntariat ambiental per a la prevenció d'incendis a altres àmbits del medi ambient. Aquest projecte es desenvolupa pel convenciment que és necessari implicar la ciutadania en tot allò que concerneix al medi ambient.

Els objectius del lloc web sobre el voluntariat ambiental són:

  • Facilitar la visibilitat a les entitats que desenvolupen, de forma gratuïta, activitats de participació ciutadana en matèria ambiental i donar suport a la difusió de les seues propostes.
  • Generar un catàleg actualitzat de les activitats proposades per les entitats i la manera de participar en elles.
  • Generar un punt de trobada, un vincle de connexió entre les entitats —ONGs, associacions, empreses sostenibles, etc.— i  les persones, o entitats amb responsabilitat social corporativa, interessades a participar en elles. 

D'aquesta manera s'afavoreix la participació i les accions a favor del nostre territori.

 

Font: òrgan competent en matèria de voluntariat ambiental i forestal
Data de creació: desembre 2020
Data d'actualització: no consta, enllaça a pàgina web externa
Fonament: acció 6.1.72 del I Pla biennal de transparència 2019-2021