Visualització de contingut web

Vivenda

Ací pot consultar la informació sobre habitatge prevista en la normativa vigent de transparència, així com altra informació d'interés.

 

Sol·licitud d'inscripció, com a demandant d'habitatge, en el Registre de Demanda d'Habitatge de la Comunitat Valenciana, modificació de la inscripció i baixa en el Registre de Demanda d'Habitatge.

 

Font: Entitat valenciana d'Habitatge i Sól
Data d'actualització: maig 2023
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data de creació: maig 2023
Fonament jurídic: art. 14.3. b) de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022)