Visualització de contingut web

Visors pressupostaris

Per raons tècniques derivades de la implantació del nou sistema de gestió economicofinancera de la Generalitat (NEFIS), que va entrar en funcionament a inicis de 2024, informem que actualment no podem publicar el nou visor pressupostari que inclou el pressupost de 2024. Estem treballant intensament per a resoldre estos problemes tècnics i esperem poder oferir el visor pressupostari actualitzat al més prompte possible.